Aktualności
  Forum "Ja Europejczyk"
31.05.2017

Międzyszkolne Forum Uczniów szkół podstawowych o Unii Europejskiej i miastach partnerskich Skawiny "Ja Europejczyk'' już za nami…….

19 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej im.Armii Krajowej w Wielkich Drogach odbyło się Międzyszkolne Forum Uczniów szkół podstawowych wiedzy o Unii Europejskiej i miastach partnerskich Skawiny "Ja Europejczyk'' organizowane przez Szkołę Podstawową w Wielkich Drogach i Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast.

Forum poprzedziło spotkanie nauczycieli i uczniów w siedzibie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w Skawinie w dniu 19 maja. Uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się z historią powstania Stowarzyszenia, którą szczegółowo przedstawiła pani Elżbieta Baran - pierwsza prezes SSPM, która i  w sposób interesujący opowiedziała o powstaniu Stowarzyszenia, zapoznała uczniów z miastami partnerskimi Skawiny. Uczniowie mogli zobaczyć kronikę SSPM oraz liczne pamiątki zgromadzone w gablotach. Oglądali pamiątkowe albumy i książki.

Wizyta szybko minęła, a uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o miastach partnerskich Skawiny i poczuli się lepiej przygotowani do zbliżającego się Forum.

Po spotkaniu w siedzibie SSPM uczniowie przystąpili do rywalizacji w dniu 19 maja. Wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor szkoły Joanna Chodor, następnie uczeń ze SP w Wielkich Drogach Maciej Rutkowicz odśpiewał hymn Unii Europejskiej, a uczniowie oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej zatańczyli Zorbę.

Po wystąpieniu uczniów pan Dariusz Sławiński - główny organizator Forum przedstawił szczegóły przebiegu Forum. Każdą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół. Powołano jury.

W skład jury Forum weszli: pani prezes SSPM Krystyna Droździewicz oraz członkowie Zarządu SSPM: pani Wioleta Wcisło i pan Jan Liskiewicz.

Na początku rywalizacji uczniowie musieli rozwiązać test dotyczący wiedzy o Unii Europejskiej i miastach partnerskich Skawiny, później każda szkoła przedstawiała prezentację wybranego kraju Unii Europejskiej, a po krótkim poczęstunku odbyły się warsztaty dla uczniów.

Uczniowie wykazali się bogatą wiedzą o krajach Unii Europejskiej i miastach partnerskich Skawiny, przedstawili ciekawe prezentacje, niektórzy przygotowali nawet przysmaki charakterystyczne dla danego kraju Unii.

Po zaciętej rywalizacji jury ogłosiło wyniki:

  • I miejsce - SP nr 4
  • II miejsce - SP Jaśkowice
  • III miejsce -SP Zelczyna
Jury przyznało trzy wyróżnienia:
  • SP nr 1 w Skawinie
  • SP - Rzozów
  • SP Wielkie Drogi
Organizatorzy konkursu przyznali też Nagrodę dla ucznia, który uzyskał najwięcej punktów z testu .Był to uczeń SP NR 4 Michał Ptaszyński.

Dodatkową nagrodę otrzymał uczeń z SP w Wielkich Drogach, który uzyskał największa liczbę punktów dla SP w Wielkich Drogach. Był to Radosław Adamus.

Nagrody uczestnikom Forum wręczali: kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie Marek Marzec, prezes SSPM pani Krystyna Droździewicz oraz dyrektor SP w Wielkich Drogach Joann Chodor.

Laureaci pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody, a wszyscy uczestnicy gadżety związane z Unią Europejską.

GALERIA ZDJĘĆ - TUTAJ

Aktualności
Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website