Aktualności
  Lwowskie impresje – wycieczka z Partnerstwem Miast
29.06.2016

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza członków SSPM na wycieczkę do naszego miasta partnerskiego na Ukrainie, Przemyślan oraz zwiedzanie zabytków Lwowa i okolic.

Będziecie Państwo mieć niepowtarzalną okazję zobaczyć spektakl w słynnej na całym świecie Operze Lwowskiej, oraz zwiedzić Muzeum architektury ludowej i życia codziennego, oraz zobaczyć, jak wygląda Lwów dniem i nocą …

Termin wyjazdu: 22 - 25 września 2016r.

Program wycieczki:
22 września 2016r. / czwartek /
• ok. godz. 6.00 wyjazd z parkingu przy Hali Widowiskowo-Sportowej (ul. Konstytucji3-Maja 4)
• 09.00 śniadanie w restauracji w Łańcucie
• 14.00 przyjazd do Lwowa / kawa na starym mieście /
• 17.00 przyjazd do Przemyślan, zakwaterowanie w domu parafialnym
• 19.00 spotkanie z władzami miasta oraz mieszkańcami / uroczysta kolacja /

23 września 2016r. / piątek /
• 8.30 śniadanie
• 10.00 wyjazd z Przemyślan w stronę Lwowa, zwiedzanie Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego

Dziś w ekspozycji można oglądać 120 zabytków ludowej architektury zachodnich regionów Ukrainy. Oprócz tego w stałej ekspozycji oraz magazynach muzeum przechowuje się około 20 tys. przedmiotów związanych z życiem codziennym, gospodarstwem, jak również okazy sztuki ludowej. Muzeum zajmuje powierzchnię około 50 ha w północno-wschodniej części miasta, w malowniczym Szewczenkowskim Gaju na Kaiserwaldzie. Ekspozycja jest zorganizowana według podziałów etnograficznych. W muzeum stworzono szereg mikro-wiosek, każda z których liczy 15-20 obiektów architektury ludowej. W budynkach mieszkalnych i gospodarskich pokazane są przedmioty domowego użytku, odzież, narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, oraz środki transportu.
15.00 zakwaterowanie w Hotelu Gruszewski we Lwowie
• 16.00 obiadokolacja
• 18.00 spektakl w Operze Lwowskiej
• 20.00 czas wolny

24 września 2016r. / sobota /
• 8.30 śniadanie
• od godz. 10.00 zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem w języku polskim

Zwiedzamy Lwów przez okno autokaru. Wędrujemy od centrum miasta do perły Lwowskiej architektury - głównej świątyni obrządku grecko-katolickiego - słynnej Katedry św. Jerzego. Po drodze przed nami postaną: byłe Kasyno Szlacheckie (Dom Uczonych), była siedziba Sejmu Galicji oraz gmach Zarządu Kolei Lwowskiej. Zwiedzamy Katedrę św. Jerzego. Kontynuujemy naszą wycieczkę przy jeszcze jednej wizytówce naszego miasta - neogotyckim kościele św. Olgi i Elżbiety (od godziny 12-tej ukraińskiego czasu tu można wejść na wieżę). Dalej na Państwo czekają imponujący gmach Politechniki Lwowskiej, kościół św. Marii Magdaleny, dawny kościół św. Łazarza, oraz pałacyk Bielskich i książąt Sapiehów, Poczta Główna, budynek Ossolineum, gmach Politechniki Lwowskiej, budynek Ossolineum. Zwiedzamy Pałac Potockich oraz park miniaturowych zamków. Potem zanurzymy się w atmosferę słynnej lwowskiej secesji przy dawniej ulice Akademickiej. Stąd trafimy na ulicę Piekarską, gdzie możemy zobaczyć dawny pałac Siemieńskich-Lewickich w stylu francuskiego baroku.

Kontynuujemy naszą wędrówkę staroruską częścią miasta, która znajduje się u stóp Książęcej Góry. Dalej przed nami staną: cerkiew św. Mikołaja, były kościół Jana Chrzciciela, cerkiew i klasztor św. Onufrego. Oprócz tego zwiedzimy jeden z najwspanialszych zabytków dawniej sztuki ukraińskiej - ikonostas cerkwi Św. Paraskewi, stworzony przez mistrzów lwowskich na początku XVII wieku.


W trakcie zwiedzania Lwowa koło godziny 14.00 wizyta w Kopalni Kawy

18.00 obiadokolacja
20.00 czas wolny

25 września 2016r. / niedziela /
• 8.30 śniadanie
• 10.oo Msza św. w Katedrze Lwowskiej (w j. pol.)
• 11.00 czas wolny
• ok. godz. 13.00 wyjazd ze Lwowa
• 17.00 obiadokolacja w restauracji w Łańcucie
• 21.00 przyjazd do Skawiny

Planowany koszt wycieczki: 250 PLN.
Koszt obejmuje: transport, trzy noclegi, wyżywienie, bilety wstępów, ubezpieczenie , opłaty drogowe, parkingowe.

I rata w wysokości 100 PLN będzie przyjmowana w dniach 06 - 08 lipca w godz. 10.00 - 11.00 oraz od 17-18 w Hotelu Minor ul. Ogrody 21.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sergiusz Romański tel. kom. 501 211 700.
Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń!!!  Zaprosili nas…
24.06.2016

24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Dyrektor Hanna Szczerbak wręczyła najlepszym uczniom pamiątkowe dyplomy, puchary i świadectwa, zaś dumni rodzice przyjęli z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej przyszła chwila na występ artystyczny uczniów wszystkich klas szóstych, którzy tym samym pożegnali się z dyrekcją, nauczycielami i uczniami młodszych klas, szkoły, w której spędzili sześć lat swojej edukacji.

Wśród licznie zaproszonych gości znalazła się prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Krystyna Droździewicz. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na uroczystość i życzymy całej społeczności szkolnej, wspaniałych, pełnych wrażeń wakacji i udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Życzymy wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi, nawiązaniu nowych wartościowych przyjaźni, a uczniom klas szóstych sukcesów w nowych szkołach gimnazjalnych!

Przypomnijmy w roku szkolnym 2015/2016 Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast wraz ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Skawinie realizowało projekt "Polak - Czech dwa bratanki", współfinansowany ze środków budżetu Miasta i Gminy Skawina w ramach  realizacji zadania z zakresu "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami" w 2016 r. - o projekcie pisaliśmy na naszej stronie internetowej TUTAJ.  „Polonia Minor” dla Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
24.06.2016

17 czerwca br. w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie odbyła się doniosła uroczystość z okazji 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Gospodarze - Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Werner Kὅhler - zaprosili na uroczystość wielu dostojnych gości, premierów, prezydentów, pracowników ministerstw, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zebrani wysłuchali przemówień
Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego, Bodo Ramelova, Premiera Turyngi, Thorstena Klute, Sekretarza Stanu ds. Integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Społecznych w Rządzie Nadrenii Północnej Westfalii, Janusza Chwieruta, Prezydenta Oświęcimia i dr Steffena Grothe, przedstawiciela Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ooprawę muzyczną tej wspaniałej gali zadbali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olkuszu oraz Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen. Szkoły te współpracują ze sobą od 2013r. realizując projekt "Letni obóz z muzyką".

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i nagrody: Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyża Małopolski oraz Nagrodę Województwa Małopolskiego "Polonia Minor". Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast znalazło się w gronie czterech organizacji pozarządowych działających na terenie Województwa Małopolskiego, które zostały uhonorowane za swą działalność na rzecz współpracy polsko-niemieckiej i otrzymały nagrodę "Polonia Minor". Nagrodę odebrała z rąk Marszałka Jacka Krupy prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Krystyna Droździewicz.

Na uroczystość zostali zaproszeni również zasłużenie członkowie SSPM - Elżbieta Baran (pierwszy prezes SSPM), Aleksandra Kwiatoń-Wrześniak, Janina Kusina-Miziołek i Franciszek Mirocha, przyjechali również nasi przyjaciele z Hürth Karin Hehl oraz państwo Pauline i Klaus Peter Pokolm.

Nagroda wręczona 17 czerwca Skawińskiemu Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast jest wspaniałym uhonorowaniem 20-lecia podpisania umowy partnerskiej i współpracy z Hürth, pierwszym miastem partnerskim Skawiny oraz 20-leciem powstania samego stowarzyszenia. Nagroda "Polona Minor" przyznawana jest od 2004r. za pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Awers przedstawia księcia Bolesława Wstydliwego, jego małżonkę świętą Kingę oraz świętego Stanisława Szczepanowskiego, rewers to herb Małopolski wpisany w kontur granic województwa.

Ta niecodzienna uroczystość była też okazją do wręczenia Marszałkowi Jackowi Krupie pamiątkowej statuetki z okazji 20-lecia powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, będącej wyrazem wdzięczności za wkład w szerzenie idei partnerstwa i współpracy między narodami. Jacek Krupa, jako Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, 30 czerwca 1996r. podpisał umowę o współpracy partnerskiej między Skawiną a Hürth w Republice Federalnej Niemiec oraz był jednym z inicjatorów powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.
[ podstrona 35 z 125   początek ... | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website