Aktualności
  Wspomnienie śp. Kardynała Franciszka Macharskiego
4.08.2016

2 sierpnia 2016r. w wieku 89 lat zmarł Kardynał Franciszek Macharski. Były metropolita krakowski zmarł w szpitalu, gdzie trafił po tym, jak w wyniku upadku w swoim mieszkaniu stracił przytomność i doznał urazu.

Kardynał Franciszek Macharski urodził się w Krakowie. Odbył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1962-1978 był wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie oraz w Seminarium Duchownym. Jako rektor tej ostatniej instytucji czynnie przeciwstawiał się komunistycznej władzy, organizując przemarsze kleryków w centrum miasta. Stał się także znany jako bliski współpracownik metropolity krakowskiego Karola Wojtyły.

Był metropolitą krakowskim w latach 1979-2005. Jego poprzednikiem i wielkim przyjacielem był Karol Wojtyła. Sakrę biskupią ks. Franciszek Macharski otrzymał z rąk Jana Pawła II w styczniu 1979 r.; a w czerwcu tego samego roku - godność kardynalską.

Przez wiele lat kard. Franciszek Macharski był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski (1979-94) oraz przewodniczącym Komisji ds. Nauki Katolickiej i Komisji ds. Apostolstwa Świeckich. Należał do watykańskich kongregacji: ds. Biskupów, ds. Duchowieństwa, ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz ds. Wychowania Katolickiego.

W czerwcu 2005 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie.

Kardynał Macharski był człowiekiem o ogromnych zasługach. A jednocześnie bardzo skromny i prosty. Kardynał erygował najwięcej parafii po Soborze watykańskim II. Konsekrował 9 biskupów. Wyświęcił w ciągu 27 lat posługi arcybiskupiej ok. 1000 kapłanów.

Był metropolitą czasów przełomów - mówi ks. Wojciech Olszowski, który napisał książkę o kard. Macharskim. Miał niezwykle trudne zadanie, by kościół do tych nowych czasów poprowadzić. Jego 26-letnią posługę można podzielić na dwa okresy: prześladowania kościoła przez komunistów. I okres zmian ustrojowych, gospodarczych. Przyczynił się do wybudowania bazyliki i rozbudowy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Reaktywował, i rozbudował krakowski Caritas. Troszczył się o chorych, biednych, niepełnosprawnych.

Kardynał Macharski był promotorem budowy kościoła, erygowania i tytułu parafii pw. Miłosierdzia Bożego na "Ogrodach" w Skawinie. Poświęcił Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie oraz Jadłodajnię przy parafii pw. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. To Kardynał Macharski instalował na urząd proboszcza parafii pw. Szymona i Judy Tadeusza księdza prałata Edwarda Ćmiela, śp. księdza Leona Barana oraz kolejnych proboszczów parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie księdza prałata Mariana Podgórnego i księdza kanonika Włodzimierza Łukowicza. Był inicjatorem wspierającym dzieło Centrum Don Guanella w Korabnikach a także erygował parafie w dekanacie Skawińskim, między innymi w Rzozowie, Kopance, Borku Szlacheckim, Sidzinie. Odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku śp. księdza Leona Barana.

Kardynał Macharski odegrał ogromną rolę w zbudowaniu mostu przyjaźni pomiędzy Skawiną a miastem partnerskim Hürth w Niemczech. Jak czytamy w kronikach i opracowaniach Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast "po okrutnej wojnie światowej obolałe narody Europy nie pragnęły niczego bardziej jak pokoju i wolności. Potrzebne było pojednanie i współdziałanie. Rządy i dyplomaci stanęli przed ogromną pracą. Zrodziła się idea partnerstwa zwyczajnych ludzi.

Po upadku narzuconego nam systemu rządzenia przybliżył nam się bardzo cel Europejczyków zbudowania jednej rodziny wolnych narodów z wyrosłymi z chrześcijaństwa kulturami złączonych Europejską Unią.

Dawno zrozumieli to też w Nadrenii w mieście Hürth. Połączyło się ono już więzami partnerskimi z holenderskim Spjkenisse, u wrót Rotterdamu, prastarym angielskim Thetford, francuskim Angeles-Sur-Mer i kenijskim Cabernet w dalekiej Afryce. Brakowało partnerstwa z miastem zza "żelaznej kurtyny".

Próby nawiązania natrafiały na partyjną nomenklaturę, co nie odpowiadało idei partnerstwa zwykłych obywateli. Doświadczeni w działalności partnerskiej mieszkańcy Hürth postanowili wykorzystać drogę kościelną, poprzez katolicką parafię w Alt Hürth zwrócili się do Arcybiskupa Kolonii Josepha Hoeffnera, a ten polecił ich Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu. Wykorzystując doświadczenia Klausa Petera Pokolma, w podróżach z pomocą humanitarną Lazarus Hilfswerk do Polski, w stanie wojennym, udała się do naszego Kardynała delegacja z Hürth w osobach Pana Pokolma, doktora Klausa Franka i Willi Zylajewa. Był to rok 1987. Kardynał Macharski polecił do nawiązania partnerstwa młodą parafię w Skawinie - Parafię p.w. Miłosierdzia Bożego. Pierwszymi osobami nawiązującymi partnerstwo z naszej strony byli: ks. Marian Podgórny i rezydujący w Skawinie ks. Kazimierz Nycz (obecnie Arcybiskup metropolita warszawski) oraz Pani Elżbieta Baran. Inicjatywa trafiła na dobry grunt i w dobre ręce, a sprawozdanie z podróży do Polski przyjęte zostało przez Radę Miasta Hürth bardzo pozytywnie (…)".

To krótka historia początków nawiązania kontaktów partnerskich pomiędzy Skawiną a Hürth, które przez ok. 30 lat jest kontynuowane i wciąż rozwijane. Wyrażamy ogromną wdzięczność śp. Kardynałowi Macharskiemu za wskazanie w niełatwych czasach, skawińskiej parafii do nawiązania mostu przyjaźni z mieszkańcami Hürth i Skawiny, który stał się szansą i fundamentem do pracy nad dziełem zbliżenia najzwyklejszych ludzi mieszkających w Europie.

Kardynał Franciszek Marcharski na zawsze pozostanie w nasze pamięci!
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!
Zarząd i członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa MiastOpracowanie: Małgorzata Kopeć

na podstawie: materiały własne, materiały i dokumenty SSPM ("Partnerschaftnotizen Huerth", Kronika SSPM, Koelnische Rundschau, Koelner Stadtanzaiger, Dziennik Polski, Miesięcznik "Skawina", Gazeta Skawińska, Referat Siegfrieda Greinera z 1990 r., notatki własne - Eugeniusz Krzemień). Gazeta Krakowska (2 sierpnia 2016r)


4 czerwca 1995r.  Spotkanie Kardynała Franciszka Macharskiego z delegacją z Hürth z Willi Zylajewem na czele, podczas uroczystości poświęcenia kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie - fot. archiwum SSPM


  Lwowskie impresje – wycieczka z Partnerstwem Miast
29.06.2016

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza członków SSPM na wycieczkę do naszego miasta partnerskiego na Ukrainie, Przemyślan oraz zwiedzanie zabytków Lwowa i okolic.

Będziecie Państwo mieć niepowtarzalną okazję zobaczyć spektakl w słynnej na całym świecie Operze Lwowskiej, oraz zwiedzić Muzeum architektury ludowej i życia codziennego, oraz zobaczyć, jak wygląda Lwów dniem i nocą …

Termin wyjazdu: 22 - 25 września 2016r.

Program wycieczki:
22 września 2016r. / czwartek /
• ok. godz. 6.00 wyjazd z parkingu przy Hali Widowiskowo-Sportowej (ul. Konstytucji3-Maja 4)
• 09.00 śniadanie w restauracji w Łańcucie
• 14.00 przyjazd do Lwowa / kawa na starym mieście /
• 17.00 przyjazd do Przemyślan, zakwaterowanie w domu parafialnym
• 19.00 spotkanie z władzami miasta oraz mieszkańcami / uroczysta kolacja /

23 września 2016r. / piątek /
• 8.30 śniadanie
• 10.00 wyjazd z Przemyślan w stronę Lwowa, zwiedzanie Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego

Dziś w ekspozycji można oglądać 120 zabytków ludowej architektury zachodnich regionów Ukrainy. Oprócz tego w stałej ekspozycji oraz magazynach muzeum przechowuje się około 20 tys. przedmiotów związanych z życiem codziennym, gospodarstwem, jak również okazy sztuki ludowej. Muzeum zajmuje powierzchnię około 50 ha w północno-wschodniej części miasta, w malowniczym Szewczenkowskim Gaju na Kaiserwaldzie. Ekspozycja jest zorganizowana według podziałów etnograficznych. W muzeum stworzono szereg mikro-wiosek, każda z których liczy 15-20 obiektów architektury ludowej. W budynkach mieszkalnych i gospodarskich pokazane są przedmioty domowego użytku, odzież, narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, oraz środki transportu.
15.00 zakwaterowanie w Hotelu Gruszewski we Lwowie
• 16.00 obiadokolacja
• 18.00 spektakl w Operze Lwowskiej
• 20.00 czas wolny

24 września 2016r. / sobota /
• 8.30 śniadanie
• od godz. 10.00 zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem w języku polskim

Zwiedzamy Lwów przez okno autokaru. Wędrujemy od centrum miasta do perły Lwowskiej architektury - głównej świątyni obrządku grecko-katolickiego - słynnej Katedry św. Jerzego. Po drodze przed nami postaną: byłe Kasyno Szlacheckie (Dom Uczonych), była siedziba Sejmu Galicji oraz gmach Zarządu Kolei Lwowskiej. Zwiedzamy Katedrę św. Jerzego. Kontynuujemy naszą wycieczkę przy jeszcze jednej wizytówce naszego miasta - neogotyckim kościele św. Olgi i Elżbiety (od godziny 12-tej ukraińskiego czasu tu można wejść na wieżę). Dalej na Państwo czekają imponujący gmach Politechniki Lwowskiej, kościół św. Marii Magdaleny, dawny kościół św. Łazarza, oraz pałacyk Bielskich i książąt Sapiehów, Poczta Główna, budynek Ossolineum, gmach Politechniki Lwowskiej, budynek Ossolineum. Zwiedzamy Pałac Potockich oraz park miniaturowych zamków. Potem zanurzymy się w atmosferę słynnej lwowskiej secesji przy dawniej ulice Akademickiej. Stąd trafimy na ulicę Piekarską, gdzie możemy zobaczyć dawny pałac Siemieńskich-Lewickich w stylu francuskiego baroku.

Kontynuujemy naszą wędrówkę staroruską częścią miasta, która znajduje się u stóp Książęcej Góry. Dalej przed nami staną: cerkiew św. Mikołaja, były kościół Jana Chrzciciela, cerkiew i klasztor św. Onufrego. Oprócz tego zwiedzimy jeden z najwspanialszych zabytków dawniej sztuki ukraińskiej - ikonostas cerkwi Św. Paraskewi, stworzony przez mistrzów lwowskich na początku XVII wieku.


W trakcie zwiedzania Lwowa koło godziny 14.00 wizyta w Kopalni Kawy

18.00 obiadokolacja
20.00 czas wolny

25 września 2016r. / niedziela /
• 8.30 śniadanie
• 10.oo Msza św. w Katedrze Lwowskiej (w j. pol.)
• 11.00 czas wolny
• ok. godz. 13.00 wyjazd ze Lwowa
• 17.00 obiadokolacja w restauracji w Łańcucie
• 21.00 przyjazd do Skawiny

Planowany koszt wycieczki: 250 PLN.
Koszt obejmuje: transport, trzy noclegi, wyżywienie, bilety wstępów, ubezpieczenie , opłaty drogowe, parkingowe.

I rata w wysokości 100 PLN będzie przyjmowana w dniach 06 - 08 lipca w godz. 10.00 - 11.00 oraz od 17-18 w Hotelu Minor ul. Ogrody 21.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sergiusz Romański tel. kom. 501 211 700.
Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń!!!  Zaprosili nas…
24.06.2016

24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Dyrektor Hanna Szczerbak wręczyła najlepszym uczniom pamiątkowe dyplomy, puchary i świadectwa, zaś dumni rodzice przyjęli z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej przyszła chwila na występ artystyczny uczniów wszystkich klas szóstych, którzy tym samym pożegnali się z dyrekcją, nauczycielami i uczniami młodszych klas, szkoły, w której spędzili sześć lat swojej edukacji.

Wśród licznie zaproszonych gości znalazła się prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Krystyna Droździewicz. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na uroczystość i życzymy całej społeczności szkolnej, wspaniałych, pełnych wrażeń wakacji i udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Życzymy wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi, nawiązaniu nowych wartościowych przyjaźni, a uczniom klas szóstych sukcesów w nowych szkołach gimnazjalnych!

Przypomnijmy w roku szkolnym 2015/2016 Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast wraz ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Skawinie realizowało projekt "Polak - Czech dwa bratanki", współfinansowany ze środków budżetu Miasta i Gminy Skawina w ramach  realizacji zadania z zakresu "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami" w 2016 r. - o projekcie pisaliśmy na naszej stronie internetowej TUTAJ.[ podstrona 35 z 125   początek ... | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website