Aktualności
  „Polonia Minor” dla Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
24.06.2016

17 czerwca br. w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie odbyła się doniosła uroczystość z okazji 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Gospodarze - Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Werner Kὅhler - zaprosili na uroczystość wielu dostojnych gości, premierów, prezydentów, pracowników ministerstw, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zebrani wysłuchali przemówień
Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego, Bodo Ramelova, Premiera Turyngi, Thorstena Klute, Sekretarza Stanu ds. Integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Społecznych w Rządzie Nadrenii Północnej Westfalii, Janusza Chwieruta, Prezydenta Oświęcimia i dr Steffena Grothe, przedstawiciela Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ooprawę muzyczną tej wspaniałej gali zadbali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olkuszu oraz Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen. Szkoły te współpracują ze sobą od 2013r. realizując projekt "Letni obóz z muzyką".

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i nagrody: Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego - Krzyża Małopolski oraz Nagrodę Województwa Małopolskiego "Polonia Minor". Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast znalazło się w gronie czterech organizacji pozarządowych działających na terenie Województwa Małopolskiego, które zostały uhonorowane za swą działalność na rzecz współpracy polsko-niemieckiej i otrzymały nagrodę "Polonia Minor". Nagrodę odebrała z rąk Marszałka Jacka Krupy prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Krystyna Droździewicz.

Na uroczystość zostali zaproszeni również zasłużenie członkowie SSPM - Elżbieta Baran (pierwszy prezes SSPM), Aleksandra Kwiatoń-Wrześniak, Janina Kusina-Miziołek i Franciszek Mirocha, przyjechali również nasi przyjaciele z Hürth Karin Hehl oraz państwo Pauline i Klaus Peter Pokolm.

Nagroda wręczona 17 czerwca Skawińskiemu Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast jest wspaniałym uhonorowaniem 20-lecia podpisania umowy partnerskiej i współpracy z Hürth, pierwszym miastem partnerskim Skawiny oraz 20-leciem powstania samego stowarzyszenia. Nagroda "Polona Minor" przyznawana jest od 2004r. za pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Awers przedstawia księcia Bolesława Wstydliwego, jego małżonkę świętą Kingę oraz świętego Stanisława Szczepanowskiego, rewers to herb Małopolski wpisany w kontur granic województwa.

Ta niecodzienna uroczystość była też okazją do wręczenia Marszałkowi Jackowi Krupie pamiątkowej statuetki z okazji 20-lecia powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, będącej wyrazem wdzięczności za wkład w szerzenie idei partnerstwa i współpracy między narodami. Jacek Krupa, jako Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, 30 czerwca 1996r. podpisał umowę o współpracy partnerskiej między Skawiną a Hürth w Republice Federalnej Niemiec oraz był jednym z inicjatorów powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.
  Z wizytą w T.Teplicach
24.06.2016

W dniach 10-11 czerwca 2016r. delegacja Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz przedstawiciele Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast przebywała na Słowacji, na zaproszenie burmistrza T.Teplic Igora Husa.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie reprezentowali: Marek Marzec Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury, Elżbieta Gutierrez Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Skawinie - członek Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Krystyna Kutek - Skarbnik Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

Delegacja uczestniczyła w obchodach Dni Turcianskich Teplic.


Galeria zdjęć - TUTAJ  Dni Partnerstwa Miast 9-12 czerwca 2016r.
24.06.2016

"Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się z wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Jeżeli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki".
Zenta Maurina Raudive

Rok 2016 to rok jubileuszowy dla Skawiny i Hürth, dokładnie dwadzieścia lat temu, 30 czerwca 1996r. sprawujący wówczas urząd Bumistrza, Jacek Krupa, podpisał umowę o współpracy partnerskiej między Skawiną a Hürth.

Na obchody tego jubileuszu oraz Dnia Partnerstwa Miast do Skawiny zawitały delegacje z sześciu miast partnerskich: Hürth (Niemcy), Thetford (Anglia), Roztoky i Holesov (Republika Czeska), Turčianske Teplice (Słowacja), Przemyślany (Ukraina), a wraz z nimi młodzież ze Szkoły Artystycznej w Roztokach, będąca uczestnikiem projektu "Integracja przez muzykę" realizowanego przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Skawinie wraz ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast. (relacja zdjęciowa z wizyty dzieci z Roztok TUTAJ)

Na czele delegacji z Hürth stanął burmistrz Dirk Breuer, nie brakło w niej znanych i zasłużonych we współpracy między naszymi miastami Karin Hehl, Volkera Kantha, Rudigera Winklera, zaś Willi Zylajewa godnie zastąpiła jego córka Gudnur Baer. Pozostałe delegacje były reprezentowane przez: Thetford - Brenda Canham i Denis Crawford, Turcianskie Teplice - zastępca Burmistrza Dušan Vojtek, Roztoky - zastępca Burmistrza Marie Slancarova, Holesov - zastępca Burmistrza Jana Slavencikova, Przemyślany - zastępca Burmistrza Jozef Kuzma.

Pobyt delegacji z Hürth oraz Przemyślan rozpoczął się już we czwartek od zwiedzania Krakowa, goście odbyli spacer po Kazimierzu, Rynku Głównym i Sukiennicach.

W piątek 10 czerwca gości podjęła w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie dyrektor Grażyna Wójcik z gronem nauczycieli i uczniów. Gościom towarzyszyły Panie Krystyna Droździewicz Prezes SSM oraz Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM. Goście mieli okazję zobaczyć występy młodzieży, uczestniczyć w zajęciach dla dzieci młodszych, zwiedzili szkołę, a w szczególności pracownię Biofeedback i Tomatis, obejrzeli prezentację z realizowanych przez SOSzW ze szkołami z miast partnerskich w Niemczech, Czechach, Ukrainie projektów. Na koniec dyrektor Grażyna Wójcik zaprosiła na przepyszną szarlotkę i wręczyła drobne upominki. Relacja zdjęciowa z pobytu w szkole-TUTAJ.

Po wizycie w szkole grupa odbyła spacer po Parku Miejskim, Błoniach Skawińskich, szczególne zainteresowanie wzbudziły drzewa miast partnerskich, posadzone w 2014r. w Alejce Miast Partnerskich.

Po popołudniu zaproszone delegacje wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina Pawłem Kolasą, Zarządem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast miały przyjemność uczestniczyć w Koncercie Integracyjnym, który odbył się w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie. Wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej w Skawinie, Dobrej oraz uczniowie Szkoły Artystycznej z Roztok. Ten dzień zakończyła uroczysta kolacja powitalna, wzięli w niej udział: władze samorządowe gminy, zarząd SSPM oraz goście z zagranicy.

Przedpołudnie sobotnie wypełniła wycieczka po gminie, podczas której towarzyszyli gościom zastępca Burmistrza Norbert Rzepisko i Tomasz Ożóg oraz przedstawiciele Zarządu SSPM. Goście z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli Pomnik św. Jana Pawła II, strefy ekonomiczne Skawiny, Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie leżący na Szlaku Architektury Drewnianej oraz Muzeum Regionalne w Skawinie. Największy entuzjazm wzbudziły puzzle historyczne, które wszyscy uczestnicy wycieczki złożyli pod czujnym okiem dyrektora Czesława Gąsiorowskiego. Galeria zdjęć z wycieczki - TUTAJ

Po południu odbyła się w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym uroczysta Gala, w której uczestniczyli zaproszeni goście - delegacje miast partnerskich, wicewojewoda Piotr Ćwik, władze miasta na czele z burmistrzem Pawłem Kolasą, zastępcą burmistrza Norbertem Rzepisko, przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Grabcem, wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Ewą Masłowską i Ryszardem Majdzikiem, radny Rady Miejskiej Adam Najder, Główny Księgowy Szkół i zarazem księgowa SSPM Marzena Bulanda, dyrektorzy szkół, Marzena Kulawik wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Anita Karczewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Joanna Chodor dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach, Grażyna Wójcik dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zasłużeni członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast - Elżbieta Baran, Aleksandra Kwiatoń-Wrześniak, Janina Kusina-Miziołek, Franciszek Mirocha, Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz członkowie i sympatycy stowarzyszenia.

Zaproszonych gości witały chlebem i solą, ubrane w stroje skawińskie, uczennice Szkoły Podstawowej nr 4, oficjalnego zaś otwarcia i powitania gości w imieniu Zarządu SSPM dokonała prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Krystyna Droździewicz. Następnie zebrani obejrzeli występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach, dzieci zaprezentowały taniec hiszpański, krakowiaka i taniec lajkonika. Część artystyczną zakończył występ sopranistki, uczennicy Gimnazjum nr 1 w Skawinie Julii Balon.

Po tej części prezes SSPM Krystyna Droździewicz odczytała list gratulacyjny, jaki przesłał na ręce Burmistrza Pawła Kolasy i Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. W liście czytamy:

"Wszyscy wiemy, że przyjaźni między narodami nie da się zadekretować. Dobre stosunki, współpraca, prawdziwe zrozumienie, szacunek - nigdy nie będą owocem suchych zapisów umów, ale owocem pozytywnych więzi, które powstają między ludźmi. To spotkanie to element uroczystego świętowania jubileuszu takich właśnie więzi, które łączą Skawinę z niemieckim miastem".

Okolicznościowe przemówienia wygłosili prezes SSPM Krystyna Droździewicz, burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa, Burmistrz Hürth Dirk Breuer, wicemarszałek województwa małopolskiego Piotr Ćwik, przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec, radny Rady Miejskiej, burmistrz trzech kadencji Adam Najder, radna z Thetford, Brenda Canham.

Największy entuzjazm wzbudziło wystąpienie Dirka Breuera, który przeważającą jego część wygłosił… w języku polskim. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia przez burmistrza Pawła Kolasę na ręce burmistrza DirkaBreuera i Rudigera Winklera prezesa Stowarzyszenia PVH Partnerschaftsvereins Hürth patery upamiętniającej jubileusz 20-lecia podpisania umowy o współpracy partnerskiej między miastami Skawina i Hürth. Podobną paterę na ręce Krystyny Droździewicz wręczył Paweł Kolasa, Skawińskiemu Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast, upamiętniając tym samym jubileusz 20-lecia powstania stowarzyszenia.

Życzenia i kwiaty z okazji Jubileuszu naszego stowarzyszenia, zostały przekazane również od obecnych na uroczystości dyrektorów współpracujących z SSPM szkół, Anity Karczewskiej, Grażyny Wójcik i Marzeny Kulawik.

Jubileusz powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast stał się wspaniałą okazją do wręczenia statuetki Honorowego Członka SSPM Janinie Kusinie-Miziołek oraz pamiątkowych statuetek - burmistrzowi Pawłowi Kolasie, Adamowi Najderowi (który jako burmistrz podpisał większość umów partnerskich), prezesom SSPM Elżbiecie Baran i Sergiuszowi Romańskiemu oraz dyrektorom współpracujących szkół - Marzenie Kulawik, Anicie Karczewskiej, Joannie Chodor. Na pamiątkowych statuetkach i dyplomach czytamy: "W dowód uznania szczególnych osiągnięć w szerzeniu idei Partnerstwa z okazji dwudziestolecia powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast".

Część oficjalną Gali zakończyło krojenie urodzinowego tortu
(dzieła Cukierni "Zając"), na którym widniały herby Skawiny i Hürth oraz logo stowarzyszenia, po czym gości zaproszono do wspólnej zabawy tanecznej.

Gali towarzyszyła wystawa dokumentująca dwadzieścia lat współpracy z Hürth i istnienia stowarzyszenia, przygotowana przez Panie Krystynę Droździewicz, Małgorzatę Kopeć i Joanne Chodor. Goście z zainteresowaniem obejrzeli również kroniki SSPM i wpisali się do księgi pamiątkowej.

Niedzielę - ostatni dzień pobytu delegacji - goście rozpoczęli od mszy św. w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, po czym w Pałacyku "Sokół" odbył się uroczysty pożegnalny obiad i nastąpił wyjazd wszystkich delegacji.


Gorące podziękowania kierujemy do członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Moniki Cichowlas i Łukasza Kaleńskiego, którzy podjęli się roli tłumaczy podczas pobytu delegacji, Pani Anicie Karczewskiej za przygotowanie flag do dekoracji oraz Pani Halinie Lech i Państwu Czesławie i Stanisławowi Kopeć za pomoc w dekoracji sali.

Materiał filmowy z uroczystości przygotowany przez
TELEWIZJĘ SKAWINA
- TUTAJ


GALERIA ZDJĘĆ Z GALI - TUTAJ
(fot. Katarzyna Skrzybalska - Telewizja Skawina, Małgorzata Kopeć,  Arkadiusz Wrzoszczyk)[ podstrona 36 z 125   początek ... | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website