Aktualności
  Tworzymy "Sztafetę partnerską"
29.04.2016

Uprzejmie informujemy, że członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast otrzymali zaproszenie do udziału w XIII Imprezie Środowiskowej "Zachowaj Trzeźwy Umysł", która odbędzie się w Parku Miejskim w Skawinie obok Pałacyku "Sokół" w dniu 21 maja 2016r. w godzinach od 12.00 do 17.30.

Organizatorami imprezy są Urząd Miasta i Gminy w Skawinie poprzez Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, Gimnazjum Nr 1 w Skawinie przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Ramowy program imprezy - do pobrania TUTAJ.

Atrakcją imprezy jest udział biegowych "Sztafet honorowych", do udziału w których organizatorzy zaprosili przedstawicieli różnych środowisk i profesji m. in.: samorządowców, księży, służby mundurowe, nauczycieli, przedstawicieli zakładów pracy, organizacji i innych podmiotów. Długość sztafety: 4 x 200 metrów. Start sztafet: godzina 15.30.

Miło nam poinformować, że do utworzenia 4 osobowej sztafety organizatorzy zaprosili również Skawińskie Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Gorąco zachęcamy członków naszego stowarzyszenia (niezależnie od wieku, płci, kondycji etc:) do:utworzenia 4 osobowej sztafety, która reprezentować nas będzie w trakcie imprezy oraz kibicowania naszemu zespołowi biegowemu.

Pragniemy przypomnieć, że w 2013 roku "Partnerską Sztafetę Honorową" tworzyli członkowie SSPM w składzie: Krystyna Droździewicz, Grażyna Mysza, Antoni Sapała, Maciej Tarnopolski. Relacja z imprezy i udziału naszej drużyny w zawodach TUTAJ.

Natomiast w roku 2014 barwy SSPM reprezentowali: Grażyna Mysza, Wieletta Wcisło, Antoni Sapała, Stanisław Kopeć - galeria TUTAJ


Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w imprezie.
Zachęcamy również do utworzenia grupy kibiców, wspierającej naszą sztafetę w sportowych zmaganiach - czekamy na Państwa pomysły / mile widziane transparenty, baloniki, trąbki, flagi i inne gadżety kibica/.

Wyrażamy nadzieję, że słońce, świeże powietrze, sprawdzanie własnych sił oraz szlachetna rywalizacja w duchu fair play, z pewnością dostarczą wiele emocji i radości wszystkim członkom Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast uczestniczącym w imprezie.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w sztafecie oraz wszelkie pomysły na zorganizowanie "grupy kibica" do dnia 16 maja 2016r. przyjmuje: Małgorzata Kopeć - Wiceprezes SSPM tel. 502 168 124.  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM
26.04.2016

8 kwietnia 2016r. w Sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

W spotkaniu uczestniczyła pani Magdalena Turkawska, pracownik Zespołu ds. Promocji, Sportu i Współpracy UMiG w Skawinie.

W trakcie zebrania przyjęto Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu SSPM za 2015r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

Ponadto zostały uchwalone Plan pracy i Plan finansowy na rok 2016.

Walne Zebranie podjęło również uchwały dotyczące zmian w Statucie Stowarzyszenia tj.:

1. W Rozdziale I "Postanowienia ogólne" §1 dotychczasowy zapis ust. 4 "Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z póź . zm.) oraz niniejszego statutu" zmieniono na: ust. 4 "Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu".

2. W Rozdziale V "Majątek i gospodarka finansowa" § 22:

a) dotychczasowy zapis ust. 4 "wpływów z działalności statutowej, w tym gospodarczej Stowarzyszenia" zmieniono na: ust. 4 "wpływów z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej" .

b) dodano ust. 8 o treści: "dochodów z działalności gospodarczej, służącej pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej."

 Za przyjęciem zmian głosowali wszyscy obecni zebrani w liczbie 39.

Galeria zdjęć TUTAJ  Życzenia Świąteczne!
21.03.2016

Szanowni Państwo Członkowie i Sympatycy SSPM!

Aby Święta Wielkiej Nocy były czasem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję!

Wszelkiej pomyślności życzy Zarząd SSPM
[ podstrona 41 z 125   początek ... | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website