Aktualności
  Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Ray
9.05.2015

Z żalem zawiadamiamy o śmierci Ray'a Key'a, Burmistrza Thetford w latach 1997-1998 oraz 2004-2005, naszego angielskiego miasta partnerskiego.

Ray zmarł w niedzielę 3 maja w wieku 81 lat.
Był radnym Thetford ponad 20 lat. W roku 2004 sygnował umowę partnerską pomiędzy Skawiną a Thetford. Ray Key odegrał dużą rolę w tworzeniu więzi pomiędzy Skawiną a Thetford. Z "partnerstwem" był związany od momentu nawiązania pierwszych kontaktów partnerskich pomiędzy miastami. Przyjaźń pomiędzy Skawiną a Thetford zaczęła się około roku 1990, natomiast oficjalna umowa została podpisana w 2004 r. Dokument podpisali burmistrzowie: Thetford - Ray Key, Skawiny - Adam Najder. Ray Key był zawsze aktywny, zaangażowany w budowanie i rozwój przyjaźni ze Skawiną.

Był człowiekiem o wspaniałej osobowości i umiejętności budowania dobrych relacji międzyludzkich. Jak wspomina wdowa, Alison Chart-Key - Ray "był dobrym człowiekiem, który kochał swoją rodzinę..". "... Anything he could do for Thetford he would do, and he was on so many committees to try and contribute where he could".

W ubiegłym roku świętowaliśmy 10 lecie współpracy pomiędzy miastami.
Jednym z elementów obchodów była wizyta mieszkańców Skawiny w Thetford, w trakcie której zasadzono drzewo w pobliżu Nun's Bridges upamiętniające przyjaźń pomiędzy mieszkańcami Skawiny i Thetford. Ray chciał być częścią tego wydarzenia, ale Jego stan zdrowia na to nie pozwolił.

Prezes, Zarząd i Członkowie SSPM
składają wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Cześć Jego pamięci!fot. Małgorzata Kopeć

  Walne Zebranie Sprawozdawcze SSPM
4.05.2015

16 kwietnia 2015r. w Restauracji "Pd Irysami" odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

W spotkaniu uczestniczyła pani Magdalena Turkawska, pracownik Zespołu ds. Promocji, Sportu i Współpracy UMiG w Skawinie.

W trakcie zebrania przyjęto Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu SSPM za 2014r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

Ponadto zostały uchwalone Plan pracy i Plan finansowy na rok 2015.

Walne Zebranie podjęło również jednogłośnie uchwałę o nadaniu Pani Janinie Kusinie - Miziołek tytułu honorowego członka SSPM.

Galeria zdjęć - TUTAJ
  Dzieci z Jaśkowic z wizytą w Biurze Partnerstwa
4.05.2015

W sobotę 11 kwietnia br. Biuro Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast odwiedzała grupa uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach.

Ta szczególna wizyta zorganizowana była po raz trzeci przez Stowarzyszenie "Jaśkowice - Nasza Przyszłość" i Szkołę Podstawową w Jaśkowicach, które realizują projekt bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego "The Colours of English" w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Uczniom towarzyszyły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach na czele z Ewą Kozysą - Pasierbek koordynatorką projektu.

Grupę podjęła Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM, która w specjalnie przygotowanych zajęciach przybliżyła uczniom ideę partnerstwa, miasta partnerskie Skawiny oraz scharakteryzowała działalność Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Uczniowie podczas zajęć dopasowywali nazwy miast partnerskich Skawiny do flag państwowych, nazywały w języku angielskim kolory widniejące na flagach. Dzieci zaciekawione były miastami partnerskimi Skawiny - ich tradycją i kulturą oraz codziennym życiem ich mieszkańców. W trakcie spotkania szczególną uwagę uczestników zwrócono na sens uczenia się języków obcych, które są furtką na lepsze życie i otwierają nowe możliwości. Dzieci podkreśliły, że znajomość języków daje między innymi możliwości swobodnego podróżowania, ogromne udogodnienie w komunikowaniu się i kontaktach między ludzkich na całym świecie.

Wszystkie dzieci otrzymały upominki sfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Jednym z punktów wizyty uczniów z Jaśkowic w Skawinie była wycieczka do skawińskiego parku, gdzie zwiedziły Alejkę Miast Partnerskich.

Galeria zdjęć TUTAJ[ podstrona 44 z 117   początek ... | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website