Aktualności
  „Integracja przez muzykę” - wizyta uczniów z Czech
23.06.2016

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast wraz ze Szkoła Muzyczną I stopnia realizowało projekt "Integracja przez muzykę".  Na zaproszenie SSPM oraz Dyrektora Szkoły Muzycznej, 9 czerwca, przyjechali do Skawiny uczniowie ze Szkoły Artystycznej w Roztokach z Czech.

 
9 czerwca 2016 r.
Od godz. 17.00 rodzice uczniów skawińskiej szkoły muzycznej oczekiwali na przyjazd gości, którzy przyjechali z lekkim opóźnieniem. Po przyjeździe na parking szkolny, zaproszeni uczniowie udali się do gościnnych rodzin, które zobowiązały się użyczyć noclegu i wyżywienia. Nauczyciele i kierowca zostali zakwaterowani w hotelu.

10 czerwca 2016 r.
W dniu tym zaplanowano spotkanie na Rynku w Skawinie, uczniów i nauczycieli szkoły w Roztokach oraz uczniów skawińskich rodzin, które zobowiązały się opiekować uczniami z Czech, oraz dwóch nauczycieli skawińskiej szkoły muzycznej. Stamtąd udali się na zwiedzanie Skawiny (Błonia Skawińskie, Starorzecze) oraz odwiedzili Muzeum Regionalne w Skawinie. Gospodarzem w Muzeum był pan dyrektor Czesław Gąsiorowski, który nadzwyczaj ciekawie poprowadził godzinne zajęcia. Po wyjściu z Muzeum, goście postanowili odpocząć. Zrezygnowano więc z zaplanowanej wizyty w MultiCentrum. Czas do obiadu (tj. do godziny 12.00 spędzono na Skawińskich Błoniach.

O godzinie 12.00 goście i gospodarze poszli na obiad do restauracji "Pod Irysami". Po obiedzie, goście przyjechali do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie. Na miejscu odbyła się próba przed zaplanowanym Koncertem Integracyjnym.

Koncert Integracyjny rozpoczął się w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie o godz. 17.00. Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie, oraz goście z Czech i Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobrej wystąpili przed Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina Pawłem Kolasą, Zarządem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Władzami Miasta Skawina, delegacjami z miast partnerskich Skawiny Hürth z Niemiec, Thetford z Wielkiej Brytanii, Roztok i Holesova z Czech, Turcianskich Teplic ze Słowacji i Przemyślan na Ukrainie. Koncert Integracyjny należy uznać za bardzo udane przedsięwzięcie. Występ artystyczny uczniów z różnych szkół zbliżył uczestników koncertu a spędzony czas na wspólnym poczęstunku po koncercie (catering) spowodował zacieśnienie relacji towarzyskich pomiędzy uczniami ze Skawiny i Roztok. Po koncercie, rodzice uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie zabrali dzieci do swoich domów.

11 czerwca 2016 r.
W godzinach rannych dzieci udały się do Wieliczki, gdzie zwiedzały zabytkową Kopalnię Soli. Wykupiona została trasa uczniowska. W zwiedzaniu Kopalni wzięło udział 21 osób: 2 nauczycieli i 8 uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie, 7 uczniów i 4 nauczycieli Szkoły w Roztokach. W podziemiach Kopalni Soli podano zaplanowany obiad. Spędzony czas w Kopalni przy obiedzie, był atrakcyjną formą dalszego zbliżenia zarówno uczniów jak i nauczycieli obu szkół. Po obiedzie i spędzeniu wolnego czasu w kopalni Soli, grupa znalazła się w nadszybiu Kopalni o godzinie 15.00. Powrotną drogę odbyto autobusem.

Po powrocie pod Szkołę, uczniowie zostali przewiezieni prywatnymi samochodami do domów w których nocowali. Tam, przygotowano się do integracyjnej dyskoteki przygotowanej w Sali Kameralnej Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie.

Wspólna zabawa trwała do godziny 21.00. Podczas dyskoteki zapewniony był poczęstunek (catering): kanapki, napoje, ciastka, a o godz. 21.00 nasi goście zostali zabrani do rodzin na nocleg.

12 czerwca 2016 r.
Uczniowie z Polski i Czech oraz rodzice polskich dzieci spotkali się koło autokaru grupy czeskiej. Około godz. 10.00 rano nastąpiło pożegnanie grupy gości z Czech. Podsumowując przedsięwzięcie, nasuwa się spostrzeżenie, iż projekt spełnił oczekiwania pomysłodawców. Wszyscy byli zadowoleni z wizyty, zarówno goście jak i gospodarze. Wizyta grupy z Czech, spowodowała większe osiągnięcia celów od pierwotnie zakładanych. Dzieci bardzo się zaprzyjaźniły, radziły sobie wspaniale z barierą językową. Współzawodnictwo - jakie zawsze wytwarza się pomiędzy uczniami szkół artystycznych - miało zgodnie z oczekiwaniami bardzo pozytywny i "zdrowy" charakter. Rodzice uczniów szkoły skawińskiej bardzo pozytywnie wypowiadają się o swoich czeskich podopiecznych.


Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie mogła po raz pierwszy zorganizować wspólne "muzyczne przyjęcie" o randze zarówno lokalnej jak i międzynarodowej. Osiągnięte efekty w wyniku realizacji projektu, to przede wszystkim nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami obu szkół, podniesienie i osiągnięcie trudnej sztuki umiejętności radzenia sobie ze stresem towarzyszącym występom artystycznym. Uczniowie mają zwiększoną motywację do udziału w imprezach międzynarodowych, które w przyszłości, dla profesjonalnego muzyka, staną się oczywiste i naturalne. Nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami obu szkół poprzez aktywny udział w Koncercie Integracyjnym, jak i poprzez obserwację i słuchanie pracy uczniów i pedagogów ze szkół w Polsce i szkoły w Czechach.

GALERIA ZDJĘĆ:
TUTAJ
Zdjęcia z wycieczek i koncertu - TUTAJ
Więcej zdjęć z Koncertu Integracyjnego - TUTAJ


Projekt współorganizowany we współpracy ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast w ramach projektu "Integracja przez muzykę",
współfinansowany był ze środków budżetu Gminy Skawina.  Delegacja Skawiny na Ukrainie!
22.06.2016

W dniach 31 maja - 2 czerwca 2016r. delegacja Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz przedstawiciele Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast przebywała na Ukrainie, na zaproszenie burmistrza Przemyślan Aleksandra Zozyuli.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie reprezentowali: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Norbert Rzepisko, Kierownik Wydziału Geodezji Grzegorz Stachura i Radny Rady Miejskiej Józef Niechaj, towarzyszyli im członkowie Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast - Prezes Krystyna Droździewicz, Wiceprezes Małgorzata Kopeć oraz członek Zarządu Sergiusz Romański. W składzie delegacji znalazł się również kierowca Urzędu Miasta Zdzisław Żak.

W pierwszym dniu, po rozlokowaniu na terenie parafii Św. Piotra i Pawła w Przemyślanach, delegacja spotkała się z księdzem Piotrem Smólką Proboszczem Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach oraz społecznością katolicką zamieszkującą Przemyślany. Mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchać wzruszającego występu dzieci, które w tym roku przystępowały do I Komunii św. i spotkać się z ich rodzicami. Prezes SSPM oraz Burmistrz Norbert Rzepisko wręczyli na koniec spotkania wszystkim występującym dzieciom książeczki, a młodszym dzieciom malowanki przygotowane przez Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.


Wieczorem odbyła się uroczysta powitalna kolacja, na której obecny był burmistrz Przemyślan Aleskandr Zozyula i jego zastępca Jozef Kuzma.

1 czerwca delegacja uczestniczyła w uroczystościach religijnych upamiętniających błogosławionego Emiliana Kowcza, którego notkę biograficzną przedstawimy poniżej.

Te bardzo podniosłe uroczystości odbyły się w obu przemyślańskich cerkwiach i zgromadziły ok. 300 duchownych oraz mieszkańców Przemyślan i okolicznych miejscowości. W trakcie ceremonii Zastępca Burmistrza Miasta i gminy Skawina Norbert Rzepisko wraz z Krystyną Droździewicz i Małgorzatą Kopeć złożyli kosz kwiatów w barwach bieli i czerwieni pod pomnikiem bł. Emiliana Kowcza. Po uroczystościach odbył się uroczysty obiad, w którym nasza delegacja miała zaszczyt zasiadać wraz z arcybiskupami i biskupami kościoła grekokatolickiego, wśród których byli: Ihor Woźniak arcybiskup lwowski Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, Taras Senkiw ordynariusz eparchii stryjskiej, Wasyl Wołodymyr Tuczapeć biskup katolicki Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego - egzarcha charkowski, Teodor Martyniuk biskup katolicki Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego - biskup pomocniczy tarnopolsko-zborowski, Wołodymyr Hruca biskup katolicki Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego - biskup pomocniczy Archidiecezji lwowskiej.

Po południu skawińska delegacja miała okazję zwiedzić część zabytków Lwowa a wieczorem spotkała się z Burmistrzem Przemyślan Alaksandrem Zozuya.

Ostatni dzień wizyty upłynął na spotkaniu w Urzędzie Miasta w Przemyślanach z władzami i radnymi Rady Miejskiej oraz Paniami Dyrektorkmi szkół, z którymi od lat współpracuje Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast. Burmistrz Aleksandr Zozyula przedstawił prezentację dokumentującą osiem lat współpracy między naszymi miastami. Wizyta w urzędzie stała się też okazją do wytyczenia kierunków dalszej współpracy, zarówno w kontekście wymiany młodzieży i współpracy szkół, inicjowanej i koordynowanej przez Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, a także współpracy władz samorządowych.

W godzinach popołudniowych, po pożegnalnym obiedzie, delegacja wyruszyła do Skawiny.

Całej wizycie, jak zwykle na Ukrainie, towarzyszyło mnóstwo wzruszeń, pozytywnych emocji i poczucia, że w Przemyślanach pozostawiliśmy mnóstwo przyjaciół.

Galeria zdjęć - TUTAJ

fot. Małgorzata Kopeć, Józef Niechaj

Emilian Kowcz (ukr. Омеля́н Ковч) (ur. 20 sierpnia 1884, zm. 25 marca 1944) - ukraiński duchowny greckokatolicki, błogosławiony Kościoła katolickiego. Był proboszczem w Przemyślanach. W latach 1919-1921 pełnił funkcję kapelana przy Armii Halickiej, walczącej o niepodległość Ukrainy. Wypowiadał się za pokojowym współistnieniem Polaków, Ukraińców i Żydów. Po wybuchu II wojny światowej działał na rzecz prześladowanych różnych narodowości, m.in. udzielał chrztu Żydom. W 1942 aresztowany przez Niemców, trafił do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie prowadził działalność duszpasterską (nazywany "proboszczem Majdanka"). Zmarł w obozie. 27 czerwca 2001 we Lwowie został ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II, wraz z innymi męczennikami Kościoła greckokatolickiego.
  Za nami projekt "Polak - Czech dwa bratanki"
15.06.2016

W dniach 16 - 20 maja 2016 r. grupa 20 uczniów klas 4 i 5 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie wraz z 3 nauczycielkami - Moniką Cichowlas - członkinią Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Sabiną Dudzik oraz Pauliną Filipecką kolejny raz złożyła wizytę rówieśnikom ze szkoły z miasta partnerskiego Skawiny - Roztoky w Czechach. Wizyta była podtrzymaniem tradycji corocznych spotkań, ale przede wszystkim okazją do uczczenia 10-lecia współpracy pomiędzy szkołami. 

Wyjazd uczniów zorganizowany był we współpracy Skawińskiego Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawinie w ramach realizacji projektu "Polak - Czech dwa bratanki", współfinansowanego ze środków budżetu Miasta i Gminy Skawina w ramach  realizacji zadania z zakresu "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami" w 2016 r.

Pobyt w Roztokach upłynął na spotkaniach integracyjnych z czeskimi kolegami. Po przybyciu do Roztok grupa ze Skawiny została powitana przez Panie: Drahomírę Moravcová oraz Petrę Zwinzová, które oprowadziły uczniów po nowoczesnej szkole w Roztokach.  W trakcie pobytu dzieci wzięły udział w lekcjach języka angielskiego, zwiedziły atelier Zdenki Braunerovej, gdzie o artystce oraz jej twórczości opowiedzieli rówieśnicy skawińskich uczniów, Zamek Roztocki oraz Levy Hradec - kolebkę chrześcijaństwa.

Polscy uczniowie, przebrani w historyczne kostiumy króla Kazimierza III Wielkiego oraz Babetty, przedstawili dwie prezentacje w języku angielskim - jedna dotyczyła działań proeuropejskich Szkoły Podstawowej nr 1, a druga realizacji programu Comenius. Dzieci wspólnie oglądały kronikę prezentującą działania mające na celu rozwijanie wiedzy związanej z edukacją europejską. Prezentacje odbyły się w obecności Dyrektora Szkoły Josefa Vondra oraz Burmistrza Roztok Jana Jakoba, który wyraził swoje zadowolenie z owocnej współpracy pomiędzy szkołami.

Skawińskie dzieci zostały obdarowane upominkami przygotowanymi przez Urząd Miasta w Roztokach oraz tamtejszą szkołę. Na ręce Pana Burmistrza Roztok polska delegacja przekazała upominki przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Skawina, a także piękny album promujący kulturę i tradycje Polski.

W związku z 10-leciem współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Skawinie a  Základní  Škola  Roztoky, polska strona  opracowała fotoksiążkę upamiętniającą coroczne partnerskie spotkania międzyszkolne. Okazowe egzemplarze fotoksiążki zostały przekazane czeskim przyjaciołom.

Uczniowie szkół miło spędzali czas podczas rozgrywek sportowych: byli w kręgielni w Pradze, odbyły się mecze koszykówki, piłki nożnej, unihokeja oraz gry w dwa ognie pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego.

Dzień spędzony w  Pradze był najintensywniejszym i najbogatszym we wrażenia dniem pobytu. Uczniowie zwiedzili Hradczany, podziwiali przepiękne skarby koronne, Katedrę Św. Wita, zmianę warty przed siedzibą prezydenta Czech, Złotą Uliczkę, wieżę Daliborkę, przeszli przez piękny most Karola, gdzie w miejscu wrzucenia Św. Jana Nepomucena do Wełtawy wypowiadali w myślach swe życzenia, a na Ratuszu Starego Miasta podziwiali zegar Orloj (jest to najstarszy działający zegar astronomiczny z XV wieku).

W piątek, 20 maja 2016 r., grupa uczniów ze Skawiny pełna wrażeń opuściła Roztoky. Wszyscy z ciężkim sercem i smutnymi minami odjeżdżali z naszego miasta partnerskiego,ale swoim czeskim przyjaciołom nie mówili "żegnajcie", lecz "do zobaczenia za rok"!   

Grupą skawińskiej Jedynki opiekowali się nauczyciele z Roztok: Drahomíra Moravcová, Maria Bloudková, Maria Hykešová,  Petra Zwinzová, Jitka Ramdanova, Soňia Klapková,  Jiří Heinz oraz Ladislav Roučka.


Wyjazd uczniów zorganizowany był we współpracy Skawińskiego Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawinie w ramach realizacji projektu "Polak - Czech dwa bratanki", współfinansowanego ze środków budżetu Miasta i Gminy Skawina w ramach  realizacji zadania z zakresu "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami" w 2016 r.
Galeria zdjęć TUTAJŹródło: SP nr 1[ podstrona 46 z 134   początek ... | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website