Aktualności
  Goście z miast partnerskich na dożynkach
1.09.2015

W sobotę 29 sierpnia br. w Woli Radziszowskiej miało miejsce doroczne Święto Plonów. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. z poświęceniem wieńców dożynkowych, którą celebrował ks. Antoni Spórna, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP.

W homilii zwrócił uwagę, że chrześcijański sens Dożynek, to dziękczynienie Bogu za urodzaj i plony oraz wdzięczność tym, którzy dbają o dostatek chleba czyli rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i działkowcom.

Podczas uroczystości dożynkowych, poszczególne miejscowości miały okazję podziękować za pomyślny urodzaj przy pomocy wieńca i przyśpiewek władzom miasta, powiatu, województwa, lokalnym przedsiębiorcom i dobroczyńcom.

Wśród zaproszonych gości na dożynki przyjechały delegacje z miast partnerskich Skawiny: Przemyślan na Ukrainie z Panem Volodymirem Bodnarem na czele - Radcą Prawnym Urzędu Miasta oraz Turciankich Teplic ze Słowacji z Panią Márią Hruškovą na czele - pracownikiem Urzędu Miasta.

W trakcie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa przekazał przedstawicielom miast partnerskich pamiątkowe "kosze obfitości".

Galeria zdjęć TUTAJ:  Skawina na dożynkach po słowackiej stronie!
31.08.2015

W dniach 22-23 sierpnia 2015r. w słowackim mieście partnerskim Skawiny - Turčianskich Teplicach, odbyły się uroczystości dożynkowe, w których na zaproszenie Burmistrza Igora Husa  uczestniczyła delegacja ze Skawiny.

Skawinę reprezentowali: Norbert Rzepisko Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Witold Grabiec Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Karol Kościelny Radny Rady Miejskiej w Skawinie oraz Małgorzata Kopeć Wiceprezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

Wśród zaproszonych delegacji byli również przedstawiciele z miast partnerskich Turčianskich Teplic tj.: czeskiego Havířova i zaprzyjaźnionego ze Skawiną Holesova.

Tegoroczne Święto Płodów u naszych przyjaciół rozpoczęło się pochodem dożynkowym, który prowadziły zespoły folklorystyczne.

Oficjalne obchody rozpoczęły się obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych, po których nastąpiło uroczyste wręczenie wieńców dożynkowych. Podobnie jak w latach poprzednich, skawińska delegacja, przywiozła na Słowację - symbol dożynkowy - bochen chleba - niezwykle oryginalny, będący zwieńczeniem całorocznego trudu rolników. Chleb wręczony został  Igorowi Husowi Burmistrzowi Turčianskich Teplic przez Norberta Rzepisko Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Witolda Grabca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta.

Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy na scenie prezentowały się zespoły folklorystyczne a wśród nich Kapela z Radziszowa, która została gorąco przyjęta przez licznie zgromadzoną publiczność.

Wizyta skawińskiej delegacji była kolejną szansą do zacieśnienia przyjaźni pomiędzy naszymi miastami, ale także wyjątkową szansą na poznanie innych nacji, ich kultury jak również na wymianę poglądów i stanowisk w szerokim zakresie działalności administracji samorządowej.

Galeria zdjęć TUTAJ
(fot. Małgorzata Kopeć, Karol Kościelny, Peter Prokša, Witold Grabiec)

  Podsumowanie projektu „THE COLOURS OF ENGLISH”
29.06.2015

W dniu 22 czerwca 2015r. prezes SSPM Krystyna Droździewicz oraz wiceprezes Małgorzata Kopeć miały ogromną przyjemność uczestniczyć w podsumowaniu projektu bezpłatnych zajęć języka angielskiego "THE COLOURS OF ENGLISH" realizowanego w ramach Programu English Teaching.

Program został w całości zrealizowany przez Stowarzyszenie "Jaśkowice - Nasza Przyszłość" i Szkołę Podstawową w Jaśkowicach. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast było partnerem projektu, a dzieci dwukrotnie gościły w naszym biurze na zajęciach poświęconych miastom partnerskim, Unii Europejskiej oraz działalności SSPM. Przypomnijmy - link TUTAJ.

Uroczystość podsumowania odbyła się Świetlicy Wiejskiej w Jaśkowicach, a zaproszeni goście zobaczyli występ artystyczny dzieci klas I-III uczestniczących w projekcie, obejrzeli również prezentację multimedialną, a na koniec zostali zaproszeni na słodkości przygotowane przez rodziców i panie ze Świetlicy Wiejskiej. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaproszenie!


[ podstrona 47 z 125   początek ... | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website