Aktualności
  Zmiana siedziby SSPM
15.12.2015

Uprzejmie informujemy, że Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zmieniło siedzibę.

Aktualny adres naszego biura:

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast
ul. Żwirki i Wigury 23/15
32-050 Skawina
  Zbiórka książek "Podręczniki dla Kresowiaków"
15.12.2015

Serdecznie zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję "Podręczniki dla Kresowiaków".

Celem akcji jest przekazanie na rzecz naszych Rodaków na Kresach książek i podręczników. Organizatorem przedsięwzięcia są: Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Stowarzyszenie Pomocy Polakom Na Wschodzie "Kresy".

Zbieramy:

 • podręczniki oraz kompendia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, w szczególności do języka polskiego i historii
 • poradniki i przewodniki metodyczne dla nauczycieli do wszystkich etapów edukacyjnych
 • lektury - literaturę piękną polską i w języku polskim
 • książki dla dzieci - podręczniki do wszystkich etapów edukacyjnych dla uczniów
 • nowe materiały piśmiennicze (kredki, zeszyty, bloki rysunkowe, pisaki).
Zbieramy książki niezniszczone, podręczniki i poradniki metodyczne z lat 1999- 2013 (przed ostatnimi zmianami programowymi).

Miejsca  zbiórki:
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie Rynek 12 w godz. pracy Biblioteki tj.:
 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00 - 18.00;
 • Środa 8.00 - 15.00, sobota 9.00-13.30
Siedziby Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast ul. Żwirki i Wigury 23/15 w dniu 29 grudnia 15.00 - 17.00

Kontakt telefoniczny w sprawie zbiórki: Krystyna Droździewicz prezes SSPM 508 507 251.

Akcja trwa do 15 stycznia 2016r.

Zebrane książki zostaną przekazane do Polaków mieszkających na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Numer zbiórki publicznej 2015/4879/OR

  „Skawina-Roztoky. Nasze Małe Ojczyzny”
28.10.2015

W dniach 10 -13 września 2015 r. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast realizowało projekt "Skawina-Roztoky. Nasze Małe Ojczyzny". Koordynatorkami projektu były: Krystyna Droździewicz Prezes SSPM i Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM. Zapraszamy na relację.

Celem projektu, w którym wzięło udział 25 mieszkańców gminy Skawina - członków i sympatyków SSPM było między innymi:

 • promocja Gminy Skawina poza granicami kraju;
 • promocja Jubileuszu 10. lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Skawiną a Roztokami;
 • wymiana doświadczeń między przedstawicielami urzędów miasta i środowiskami oświatowymi ze Skawiny i Roztok;
 • poznawanie tradycji i walorów turystycznych miast partnerskich;
 • rozwijanie osobistych kontaktów i budowanie przyjaźni pomiędzy mieszkańcami obu miast;
 • umożliwienie mieszkańcom obu miast poznawania życia zagranicznego partnera;
 • propagowanie turystyki i rekreacji połączonej z poznawaniem tradycji i historii obu miast i narodowości;
 • poszukiwanie nowych obszarów współpracy między miastami;
 • propagowanie idei partnerstwa miast między społecznościami obu miast;
 • otwarcie mieszkańców na dziedzictwo europejskiej kultury i historii oraz propagowanie idei aktywnego obywatela UE.

W pierwszym dniu uczestnicy projektu zwiedzali Ołomuniec - stolicę Moraw. Podziwiali Rynek Górny i Dolny, Zabytkowy Ratusz, Kolumnę Trójcy Przenajświętszej, słynne ołomunieckie fontanny, neogotycką katedrę św. Wacław. Zobaczyli słynne w całych Czechach sanktuarium Svaty Hostyn, gdzie w zadumie mogli się pomodlić. Odwiedzili zaprzyjaźnione ze Skawiną miasto Holeszów, gdzie w towarzystwie Rudolfa Seiferta i jego zastępcy oraz przedstawicieli urzędu miasta zobaczyli holeszovicki zamek, słynny kirkut żydowski z niespotykanymi na całych Morawach macewami. Późnym popołudniem grupa spotkała się z burmistrzem. Podczas tego spotkania między innymi omawiano plany dalszej współpracy pomiędzy miastami i Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast oraz przekazano Burmistrzowi parę lalek w strojach skawińskich, promujących historię i tradycję Skawiny.

W drugim dniu uczestnicy zwiedzali Pragę. Wędrowali uliczkami Starego Miasta, a wieczorem podziwiali piękne fontanny i balet "Jezioro łabędzie''. W trzecim dniu zobaczyli Muzeum Miniatur na Hradczanach, a następnie zwiedzali Zamek Królewski na Hradczanach założony w IX wieku, katedrę św. Wita. Wędrowali słynną Złotą Uliczką. Wieczorem uczestniczyli w pikniku organizowanym przez nasze miasto partnerskie Roztoki w ramach "Święta Św. Ludmiły". Uczestniczy projektu spotkali się z władzami Roztok oraz oficjalną delegacją ze Skawiny, w skład której weszli: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec oraz Radny Rady Miejskiej w Skawinie Eugeniusz Zając. Spotkanie było okazją do poznania Jitki Tichej ze Stowarzyszenia Sdrużeni Roztoć.

W czasie pikniku uczestnicy projektu mogli zasmakować potraw czeskich oraz poznać zwyczaje i tradycje naszych przyjaciół. Ten dzień był bardzo ważny dla naszych miast, gdyż w tym właśnie dniu 11 września 2015 roku zostało podpisane Memorandum (List pamiątkowy) przez burmistrza Roztok pana Jana Jakoba i Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie Witolda Grabca. W Memorandum przedstawiciele miast partnerskich Skawiny i Roztok z okazji 10 - tej rocznicy podpisania "Umowy o partnerstwie" wyrazili wolę kontynuowania rozwoju wzajemnych kontaktów na poziomie instytucji, stowarzyszeń oraz jednostek. Organy samorządów miast Skawiny Roztok będą wspierać wzajemne inicjatywy obywatelskie, zmierzające do pogłębienia i poznawania się obu kultur i tradycji narodowych oraz do spełniania wizji przyjaznego współżycia w ramach wspólnego domu europejskiego, Unii Europejskiej.

W ostatnim dniu wyjazdu w niedzielę uczestnicy projektu uczestniczyli we Mszy Św. w intencji współpracy partnerskiej pomiędzy Skawiną a Roztokami. W Roztokach zwiedzali miasto, podziwiali piękny zamek oraz spotkali się z przedstawicielami Urzędu Miasta w Roztokach i Zastępcą Dyrektora Zakladnej Szkoły oraz przyjacielem Skawiny Stanislavem Bolonskim, który przed 10 laty podpisał umowę partnerską z ówczesnym burmistrzem Skawiny Adamem Najderem. W trakcie spotkania omawiano dalszą współpracę między naszymi miastami, organizacjami i instytucjami, która, mamy nadzieję, zaowocuje kolejnymi wspólnymi projektami. Miłym akcentem było przekazanie Stanisławowi Bolońskiemu lalek w strojach skawińskich, promujących historię i tradycję Skawiny wraz ze stałym zaproszeniem do naszego miasta.


Projekt współfinansowany ze środków uczestników projektu, środków SSPM oraz budżetu gminy Skawina w ramach wykonania zadania publicznego "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"Galeria zdjęć
TUTAJo naszej wizycie w czeskiej prasie:
[ podstrona 48 z 128   początek ... | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website