Aktualności
  Odeszła Karin Hehl
25.05.2018

24 maja 2018r. odeszła wieloletnia przyjaciółka Skawiny Karin Hehl znana też jako "Karinka". Od samego początku, czyli od 1987 roku była niezwykle mocno zaangażowana w budowanie partnerstwa Hűrth i Skawiny.

Przez 30 lat wielu mieszkańców Skawiny gościło w jej domu podczas pobytu w Hűrth. Zaangażowana w przygotowania wymiany pomiędzy mieszkańcami obu miast. Organizowała w przygotowania i organizację wielu akcji charytatywnych, w tym "obiady dla dzieci " ze skawińskich szkół i pomoc rzeczową na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skawinie oraz mieszkańców Skawiny w 1987 roku. Zawsze otwarta, przyjazna dla Polaków.

Chętnie odwiedzała Polskę i wielokrotnie gościła w Skawinie - bo jak mówiła "tu mam Przyjaciół".

W dniu 27 kwietnia 2006r. otrzymała tytuł "Honorowego Członka SSPM" a w roku 2007 została Laureatką Orderu 'Serca Serc" przyznanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie.

Miała gościć w Skawinie 13 czerwca, ale niestety już jej nie spotkamy.


CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!
Mężowi Friedrichowi, córkom i wnukom, przyjaciołom
składamy wyrazy szczerego współczucia
Zarząd i Członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast  Z cyklu "Zaprosili nas..." Konkurs Głośnego Czytania w Języku Angielskim
21.05.2018

11  maja, Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie zorganizowała, podobnie, jak w  latach ubiegłych, edycję Konkursu Głośnego Czytania w Języku Angielskim "Read Loud English Contest", którego głównym celem było wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania czytaniem w języku angielskim oryginalnych tekstów literackich.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział aż 21  uczestników klas IV-VII  uczniów z dziewięciu  szkół podstawowych z terenu Gminy Skawina. Uczestnicy konkursu odczytali fragmenty wybranych wcześniej teksów literatury pięknej , oczywiście w języku angielskim.

Jury wyłonione w dniu konkursu w drodze losowania z nauczycieli anglistów obecnych w trakcie konkursu oraz Krystyny Droździewicz Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oceniało: wyrazistość czytania, płynność, wymowę i intonację oraz interpretację tekstu, a w drugim etapie również umiejętnością przeczytania i zinterpretowania tekstu, z którym uczniowie mieli możliwość zapoznania się tuż przed konkurencją. Młodzież wykazała się świetną znajomością języka angielskiego, a także talentem aktorskim. Serdecznie gratulujemy organizatorom wspaniałej imprezy, a uczestnikom wysokich umiejętności językowych i dziękujemy za zaproszenie!

Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie dofinansowało nagrodę dla laureata pierwszej nagrody. Czekamy z niecierpliwością  na kolejne edycje!
Galeria zdjęć TUTAJ
 


  Za nami Walne Zebranie Członków SSPM
21.05.2018

6 kwietnia 2018r. w Sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, prowadzone przez Panią Annę Wąsowicz.
 
W trakcie zebrania Pani Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM w przygotowanej prezentacji multimedialnej zaprezentowała obszerne sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu SSPM za rok 2017, natomiast Pani Krystyna Droździewicz Prezes SSPM zaprezentowała sprawozdanie finansowe za rok 2017, które zostały przyjęte przez Walne Zebranie jednogłośnie.
 
Następnie Pani Prezes przedstawiła plan pracy i finansowy na rok 2018, które również zostały uchwalone jednogłośnie.
 
W dalszej części zebrania Pan Arkadiusz Wrzoszczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Pan Sergiusz Romański Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego poinformował o braku wniosków do Sądu Koleżeńskiego w roku sprawozdawczym. Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie Zarządowi absolutorium.
 
Następnie Pani Skarbnik Grażyna Mysza przedstawiła propozycję Zarządu SSPM dotyczącą przejścia SSPM na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów od stycznia 2019r. Po przedstawieniu propozycji zmian w podjęto stosowną uchwałę w sprawie przejścia SSPM na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów od 1 stycznia 2019r. Za przyjęciem zmian głosowali jednogłośnie wszyscy obecni zebrani w liczbie 33 osoby.
 
Pani Prezes Krystyna Droździewicz w imieniu Zarządu SSPM przedstawiła uczestnikom Walnego Zebrania wniosek o podjęcie zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu SSPM uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego Członka SSPM Panu Aleksandrowi Zozulya burmistrzowi miasta Przemyślany na Ukrainie. Propozycję poddano pod głosowanie, w trakcie którego Walne Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę w powyższej sprawie.
 
W Walnym Zebraniu uczestniczyły 33 osoby.
 
Galeria zdjęć - TUTAJ

[ podstrona 6 z 122   początek ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website