Aktualności
  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków SSPM
25.03.2018

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza Członków SSPM na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza 7  w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 6 kwietnia 2018:

1. Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 20 lutego 2017r.

7. Przedstawienie sprawozdań:

a) Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2017;
b) Sprawozdania finansowe za rok 2017;
c) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 
8. Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2018r.
9. Przedstawienie Planu finansowego na 2018r.

10. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017;
b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017;
c) Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d) Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2018r.;
e) Przyjęcie Planu finansowego na 2018r;
f) Podjęcie uchwały w sprawie  przejścia SSPM na  uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów od stycznia 2019r.

11. Wolne wnioski.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD SSPM

 
  Wizyta Burmistrza Przemyślan w Skawinie
25.03.2018

W dniach 1,2,3 marca br. przebywał w Skawinie Aleksander Zozulya Burmistrz Przemyślan wraz z małżonką. 
 
W pierwszym dniu wizyty goście z Ukrainy spotkali się z Zarządem SSPM oraz Anitą Karczewską Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie oraz Arkadiuszem Wrzoszczykiem Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SSPM oraz Sergiuszem Romańskim Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego SSPM.
Celem spotkania było: omówienie kwestii związanych z organizacją Jubileuszu  10 lecia współpracy pomiędzy Skawiną a Przemyślanami. Ponadto podczas spotkania poruszono sprawy związane z przyjazdem dzieci z Przemyślan do Skawiny organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Skawinie we współpracy ze SSPM. W związku z realizacją projektu do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie została złożona oferta na wsparcie zadania w ramach konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie: "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami" w 2018.
 
W drugim dniu wizyty, Burmistrz Przemyślan w raz z małzonką został zaproszony przez Burmistrza Skawiny Pawła Kolasę na spotkanie do skawińskiego ratusza. Na spotkaniu obecni byli: Norbert Rzepisko Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Krystyna Droździewicz Prezes SSPM, Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM, Anita Karczewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie, Magdalena Turkawska inspektor Wydziału PWSK Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Sergiusz Romański Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SSPM.
 
Głównym tematem spotkania były wspomniane wcześniej obchody Jubileuszu 10 lecia współpracy pomiędzy miastami, w tym: zaplanowane na czerwiec zawody strażackie i przyjazd strażaków z Przemyślan, udział przedstawicieli Przemyślan w uroczystościach. Omówiono także kwestie organizacji przyjazdu dzieci z Przemyślan do Skawiny, a także wyjazd członków SSPM oraz delegacji Skawiny na Ukrainę pod koniec sierpnia 2018r.
 
Dalsze rozmowy dotyczyły wymiany doświadczeń w zakresie bieżącego zarządzania miastami a także współpracy z miastami partnerskimi Skawiny.
 
Galeria zdjęć TUTAJ
 
 
 
  Spotkanie Zarządu SSPM z Burmistrzem Skawiny
25.03.2018

W dniu 15 lutego 2018r. w Biurze SSPM odbyło się posiedzenie Zarządu SSPM, w którym na zaproszenie Zarządu uczestniczył Pan Paweł Kolasa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy stowarzyszenia, a także, te związane z planami współpracy z miastami partnerskimi w roku bieżącym. Szczególną uwagę poświecono przypadającemu w tym roku  Jubileuszowi 10 lecia współpracy pomiędzy Skawiną a Przemyślanami. 
 
Uroczyste obchody Jubileuszu w Skawinie, które odbędą się w dniach 15,16,17 czerwca 2018r. obejmować będą między innymi Międzynarodowe Zawody Strażackie będące elementem dorocznych zawodów strażackich, na które na zaproszenie Burmistrza Skawiny zostali zaproszeni strażacy z miast partnerskich Skawiny tj. Hürth, Turčianskich Teplic, Holešova i Przemyślan, Uroczystą Jubileuszową Galę oraz zabawę integracyjną. Na uroczystości władze miasta zaprosiły również burmistrzów z wymienionych miast partnerskich. 
 
W dalszej części spotkania omówiono również sprawy dotyczące współpracy naszego Stowarzyszenia ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Skawinie w ramach realizacji projektu dotyczącego przyjazdu dzieci z Przemyślan do Skawiny, a także projektu realizowanego ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Skawinie, a dotyczącego wyjazdu skawińskich uczniów do Roztok w Czechach. 
 
Na koniec spotkania omówiono kwestie związane z wizytą w dniach 1,2,3 marca br. Burmistrza Przemyślan Oleksandra Zozuly poświęconą omówieniu spraw związanych z organizacją Jubileuszu współpracy zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej. 
 
Galeria zdjęć TUTAJ.
 
 
 
 

[ podstrona 7 z 120   początek ... | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website