Aktualności
  Spotkanie władz SSPM
28.04.2013

W dniu 25 kwietnia br. w Biurze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział członkowie nowo wybranych władz SSPM oraz władz, które w dniu 18 kwietnia zakończyły kadencję.

Podczas spotkania nowo wybrana Prezes SSPM Krystyna Droździewicz oraz poprzedni Prezes Sergiusz Romański podziękowali dotychczasowemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu za czteroletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia i jednocześnie życzyli nowym władzom wielu sukcesów, wytrwałości oraz siły do dalszej pracy na rzecz szerzenia idei partnerstwa miast.

Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz pomysłów dotyczących aktywności i kierunków działań naszego Stowarzyszenia. Po rozmowach na temat dalszego rozwoju SSPM przyszedł czas na zrobienie wspólnej fotografii, po której odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu.

Zapraszamy do galerii zdjęć - TUTAJ

  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SSPM
26.04.2013

W dniu 18 kwietnia 2013r. w Hotelu "Dworek Skawiński" w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków SSPM. W spotkaniu wzięło udział 77 członków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście Paweł Kolasa Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Magdalena Hankus Asystent Burmistrza.

Po przyjęciu porządku zebrania przedstawiciele Zarządu SSPM Sergiusz Romański Prezes SSPM oraz Małgorzata Kopeć Skarbnik SSPM przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012 rok oraz plan pracy i plan finansowy na 2013 rok.

Sprawozdanie przedstawiła również Elżbieta Baran Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego oraz Komisja Rewizyjna, której przewodniczyła Pani Grażyna Mysza, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu SSPM za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie na postawiony wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi SSPM kończącemu tego dnia swoją kadencję.

Prezes Sergiusz Romański podziękował członkom głosującym za udzieleniem absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej, Komisji Sądu Koleżeńskiego, Zarządowi oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Skawinie oraz innym osobom i podmiotom za dotychczasową współpracę.

Głównym punktem zebrania były wybory do władz wybieralnych stowarzyszenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W głosowaniu tajnym z pośród 10 kandydatów do Zarządu SSPM, najwięcej głosów uzyskali: Krystyna Droździewicz, Małgorzata Kopeć, Krystyna Kutek, Grażyna Wójcik, Krystyna Jędrzejczyk, Joanna Chodor, Antoni Sapała.

W kolejnych głosowaniach wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Grażyna Mysza, Zofia Okarmus, Elżbieta Gutierrez oraz Sąd Koleżeński w składzie: Elżbieta Baran, Eleonora Kasiarz, Jan Liskiewicz.
 
Walne zebranie zakończono przyjęciem do realizacji następujących wniosków:
  1. Podjąć działania związane z obchodami 650 - lecia Skawiny.
  2. Przy opracowywaniu projektów młodzieżowych brać pod uwagę wszystkie szkoły z terenu Miasta i Gminy Skawina.

Nowe władze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast:

Zarząd SSPM:
Prezes -  Krystyna Droździewicz
Wiceprezes -  Małgorzata Kopeć
Sekretarz -  Grażyna Wójcik
Skarbnik -  Krystyna Kutek

Członkowie:
Joanna Chodor
Krystyna Jędrzejczyk
Antoni Sapała

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Grażyna Mysza
Członkowie:
Elżbieta Gutierrez
Zofia Okarmus

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący - Elżbieta Baran
Członkowie:
Eleonora Kasiarz
Jan Liskiewicz

Zapraszamy do obszernej galerii zdjęć - TUTAJ


fot. Antoni Holik

  Projekty współfinansowane przez Gminę Skawina
27.03.2013

 

W obszarze KULTURA:

Projekt pt " Skawina i Przemyślany - poznajmy się "
kwota dofinansowania 4000,00 zł

W obszarze SPORT :

Projekt pt " Międzynarodowa Gimnazjada 2013 " kwota dofinansowania 4000,00 zł
Projekt pt " W Europie razem " kwota dofinansowania 16000,00 zł

Wszystkie projekty będą realizowane przy współpracy ze szkołami gimnazjalnymi z terenu Gminy Skawina oraz Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Skawinie. W realizacji tych projektów wezmą udział uczniowie i nauczyciele z tych szkół.

[ podstrona 84 z 120   początek ... | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website