Aktualności
  Poznajemy wspólnie Europę!
12.05.2013

Miło nam poinformować, że Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast w ostatnich dniach zaakcentowało obchody Dnia Europy. Już w przeddzień święta obywateli Europy, grupa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skawinie wyjechała do na Ukrainę do Przemyślan - miasta partnerskiego Skawiny w ramach projektu  "Skawina i Przemyślany - miasta partnerskie. Poznajemy nasze małe ojczyzny" realizowanego przez SOSzW i nasze stowarzyszenie.

Natomiast w dniu 11 maja br. w ramach projektu zajęć pozaszkolnych "English Teaching 2012" realizowanego przez Stowarzyszenie Jaśkowice - Nasza Przyszłość oraz Szkołę Podstawową w Jaśkowicach w Biurze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast gościliśmy grupę dzieci wraz z koordynatorem projektu Panią Ewą Kozysą - Pasierbek. 

Grupę podjęły przedstawicielki Zarządu SSPM Krystyna Droździewicz Prezes SSPM oraz Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM. W specjalnie opracowanej prezentacji multimedialnej przybliżono uczniom miasta partnerskie Skawiny oraz scharakteryzowano działalność Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

W trakcie spotkania szczególną uwagę uczestników projektu "English Teaching 2012" zwrócono na sens uczenia się języków obcych. Bez  znajomości języków obcych nie uświadamiamy sobie w pełni, czym tak naprawdę jest  własny język i kultura, dopóki w konfrontacji ze światem "obcych" nie zobaczymy, jak mówią i żyją inni.

Być elastycznym kulturowo to wymóg współczesnego świata. Polska znalazła się w Unii Europejskiej. Stopniowo zanikają granice między państwami. Polacy zdobywają nowe rynki pracy, robią karierę zawodową, podróżują, zdobywają nowe doświadczenia, poprzez internet - największe współczesne medium - kontaktują się z ludźmi z różnych krańców świata w ciągu zaledwie sekundy! Nasz świat stał się globalną wioską, a pierwszym krokiem do uniknięcia "szoku kulturowego" jest nauka języków obcych. 

Zapraszamy do galerii zdjęć TUTAJ

Relacja Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach TUTAJ

Relacja na stronie internetowej UMiG w Skawinie TUTAJPrzypomnijmy:
Dzień Europy - święto europejskich państw, obchodzone 5 lub 9 maja. W krajach, które są członkami Rady Europy, a nie są członkami Unii Europejskiej, preferowane jest obchodzenie Dnia Europy 5 maja, zaś w krajach UE obchodzi się go oficjalnie 9 maja.

Dzień Europy - Dzień 5 maja jest związany z ustanowieniem Rady Europy, które miało miejsce 5 maja 1949. Od 1964 Rada Europy celebruje ten dzień jako Dzień Europy. 5 maja jest celebrowany w Radzie Europy jako Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej. W jego trakcie w siedzibie Rady Europy nie odbywają się obrady, a zamiast tego odbywa się koncert, zaczynający się zawsze odegraniem hymnu Europy.

Dzień Unii Europejskiej - Dzień 9 maja obchodzony od 1964 roku jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Przypomina o dacie 9 maja 1950 roku, kiedy Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 - 1952, ogłosił swoją deklarację - plan Schumana. Plan ten dotyczył powołania pierwszej organizacji koordynującej współpracę państw w górnictwie i hutnictwie, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Plan ten zakładał współpracę pomiędzy państwami Europy i był fundamentem dla dzisiejszej Unii Europejskiej. Symboliczna data 9 maja jest oficjalnym świętem europejskim - to dzień, w którym świętujemy pokój i jedność w Europie.

Dzień ten czasami, dla odróżnienia z Dniem Rady Europy, jest nazywany Dniem Unii Europejskiej. Nie jest to jednak poprawna nazwa, gdyż według uchwały Parlamentu Europejskiego dzień ten jest nazywany Dniem Europy i taka jego nazwa figuruje we wszystkich oficjalnych dokumentach i materiałach UE.
  Integracja radości
12.05.2013

Miło nam poinformować, że Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast otrzymało od Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym zaproszenie na XX widowisko artystyczne " Bądźcie z nami", które odbyło się w dniu 8 maja br. w Teatrze Bagatela w Krakowie.

Program imprezy obejmował występy dzieci niepełnosprawnych dla dzieci i młodzieży szkół krakowskich.

Wśród zaproszonych gości byli Wicestarosta Powiatu Krakowskiego - pani Urszula Stochel, Zastępca Naczelnika Komendy Wojewódzkiej Policji Drogowej - podinsp. Krzysztof Dymura i inne znamienite osoby. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast reprezentowała Pani Halina Lech - członkini SSPM.

Występy dzieci niepełnosprawnych, zafascynowały publiczność. Prostota, spontaniczność, okazywana radość oraz wielkie zaangażowanie artystów wzbudziły podziw i szacunek wszystkich uczestników widowiska.  Podziękowanie dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
11.05.2013

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, serdecznie dziękuje Towarzystwu Przyjaciół Skawiny za przekazanie kompletu lalek w stroju skawińskim oraz 20 sztuk płyt DVD z prezentacją multimedialną na temat stroju skawińskiego z XIX wieku wykonanych w ramach projektu "Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę" - kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację zajęć edukacyjnych i wykonanie lalek w stroju skawińskim z XIX w".

Pragniemy poinformować, że aktualnie nasze stowarzyszenie wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym realizuje projekt "Skawina i Przemyślany - miasta partnerskie. Poznajemy nasze małe ojczyzny", którego elementem są zajęcia warsztatowe "Tradycyjny strój skawiński" realizowane we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny oraz Skawińskim Centrum Wolontariatu.

Serdecznie dziękujemy za przekazane pomoce i podjęcie z nami współpracy, dzięki której będziemy mogli kultywować i promować zwyczaje, tradycję i historię Skawiny między innymi wśród mieszkańców miast partnerskich Skawiny.

Więcej na temat projektu "Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę" TUTAJ.[ podstrona 89 z 128   początek ... | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website