Aktualności
  Walne Zebranie sprawozdawcze SSPM
30.03.2011

Podczas Walnego Zebrania przegłosowano zmiany w Statucie Stowarzyszenia, członkowie Stowarzyszenia wysłuchali  sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z realizacji planów pracy za 2010 rok. Udzielono absolutorium Zarządowi za 2010 rok.
Zarząd przedstawił plan pracy na 2011 rok oraz projekt budżetu Stowarzyszenia, po krótkiej dyskusji przyjęto jednogłośnie do realizacji.
W tym roku nasze Stowarzyszenie obchodzi XV -lecie założenia główne uroczystości odbędą sie w tracie Dni Skawiny - Dni Partnerstwa które w tym roku odbędą sie 19- 22 maja. Prezes Stowarzyszenia p. Sergiusz Romański zachęcił wszystkich członków do aktywnego włączenia się w realizację obchodów XV - lecia naszej organizacji.

przyg. A. Wrzoszczyk

  Wizyta studyjna w CIVITANOVA MARCHE
23.03.2011

 
  Uczniowie z SP 2 w Skawinie z wizytą w siedzibie SSPM
10.03.2011

Dzieci z klas IV-VI są członkami Klubów Europejskich działających na terenie szkoły.
Pani Krystyna Droździewicz opowiedziała dzieciom o historii SSPM, miastach partnerskich i formach współpracy naszego stowarzyszenia z partnerami zza granicy.
 Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały informacji o działalności Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, zadawały pytania, obejrzały gablotę poświęconą miastom partnerskim, otrzymały również pamiątkowe plakietki.
Uczniom  towarzyszyła nauczycielka SP2 pani Bożena Wesoły.

przyg. A. Wrzoszczyk

[ podstrona 97 z 117   początek ... | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website