Aktualności
  Wycieczka do Turciańskich Teplic
5.05.2012

Koordynatorkami wyjazdu są pp.  Krystyna Droździewicz i Małgorzata Kopeć.

 Z uwagi na ograniczoną ilość decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować pod  nr tel.508 507 251 lub 502 168 124.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.

O spotkaniu organizacyjnym oraz wpłatach zainteresowane osoby zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefoniczną.


Program wyjazdu : 
  Konkursy dla organizacji pozarządowych roztrzygniętę
26.02.2012

W obszarze Sport otrzymaliśmy środki finansowe na następujące zadania :

Skawińska Młodzież w Berlinie   -  5.000 zł
Międzynarodowy Turniej Gier Sportowych  -  6.000 zł
Euro 2012 - Przeżyjmy to jeszcze raz   -  4.000 zł

W obszarze Kultura otrzymaliśmy środki finansowe na następujące zadanie :

Skawinianie na Ukrainie  - 4.500 zł

Realizację wszystkich projektów planuje się na miesiące marzec - październik 2012

  Walne Zebranie członków stowarzyszenia
26.02.2012

Porządek Walnego Zebrania:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3.    Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
4.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011r.
5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
7.    Udzielenie Zarządowi Absolutorium.
8.    Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2012r.
9.    Przedstawienie Planu finansowego na 2012r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie Planu finansowego.
11.    Podjęcie uchwały  w sprawie poprawek do Statutu SSPM.
12.    Wolne wnioski.
13.    Sprawy bieżące.
14.    Zamknięcie Walnego Zebrania.  

W imieniu Zarządu SSPM serdecznie zapraszam

Sergiusz Romański


[ podstrona 97 z 122   początek ... | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website