Aktualności
  Walne Zebranie - sprawozdawcze
26.03.2012

23 marca 2012 r. w  Pałacyku "Sokół" odbyło się Walne Zebranie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.   Zebrani wysłuchali Sprawozdania Zarządu z działań podejmowanych w 2011 r.,   udzielili absolutorium Zarządowi , a także zapoznali się z planem pracy i planem finansowym na 2012 r.

Nasze działania podejmowane w ubiegłym roku oraz plany na rok bieżący przedstawili - pani Małgorzata Kopeć i prezes Sergiusz Romański.

Dzięki temu, że nasi członkowie licznie przybyli na Walne Zebranie, udało się również uchwalić poprawki do Statutu SSPM.  Zebranie przebiegło w sympatycznej atmosferze , stając się okazją do wspomnień i miłych rozmów.
 
Słowa podziękowania należą się pani Elżbiecie Baran, która w sposób bardzo sprawny poprowadziła Walne Zebranie oraz pani Annie Wąsowicz, która wsparła nas w konsultacjach i przygotowaniu poprawek do Statutu.

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie dziękuje wszystkim obecnym i gorąco zaprasza do aktywnego uczestnictwa we wszystkich planowanych na ten rok projektach!

  Wycieczka na Ukrainę
24.03.2012

Wyjazd odbędzie się w ramach projektu : "Skawinianie na Ukrainie" współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

Koordynatorami wyjazdu są pp. Sergiusz Romański i Arkadiusz Wrzoszczyk
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: sspm@onet.eu
lub nr tel. 511 68 75 43 . W zgłoszeniu prosimy podać Imię i Nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.

O spotkaniu organizacyjnym oraz wpłatach zainteresowane osoby zostanę poinformowane drogą elektroniczną lub telefoniczną.


Program wyjazdu:

  Wycieczka do Turciańskich Teplic
5.05.2012

Koordynatorkami wyjazdu są pp.  Krystyna Droździewicz i Małgorzata Kopeć.

 Z uwagi na ograniczoną ilość decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować pod  nr tel.508 507 251 lub 502 168 124.
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.

O spotkaniu organizacyjnym oraz wpłatach zainteresowane osoby zostaną poinformowane drogą elektroniczną lub telefoniczną.


Program wyjazdu : 

[ podstrona 99 z 125   początek ... | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website