Aktualności
  Walne Zebranie członków stowarzyszenia
26.02.2012

Porządek Walnego Zebrania:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3.    Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
4.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011r.
5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
7.    Udzielenie Zarządowi Absolutorium.
8.    Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2012r.
9.    Przedstawienie Planu finansowego na 2012r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie Planu finansowego.
11.    Podjęcie uchwały  w sprawie poprawek do Statutu SSPM.
12.    Wolne wnioski.
13.    Sprawy bieżące.
14.    Zamknięcie Walnego Zebrania.  

W imieniu Zarządu SSPM serdecznie zapraszam

Sergiusz Romański


  Konkurs Plastyczny
13.02.2012

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną
w Skawinie  oraz Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast ogłasza międzynarodowy konkurs plastyczny do którego zachęcamy dzieci i młodzież
ze wszystkich szkół w naszej gminie oraz z naszych miast partnerskich.  Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów, zainteresowanie historią własnego miasta oraz propagowanie idei partnerstwa miast. Konkurs jest organizowany w kilku kategoriach wiekowych, a wszelkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo
w załączonym regulaminie. Rozstrzygnięcie konkursu  wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas uroczystości związanych z obchodami "Dni Skawiny" połączonymi
z uroczystościami "Dni Partnerstwa Miast" w czwartym tygodniu maja 2012 r. w Skawinie.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu

przyg. K. Droździewicz

  SPOTKANIE OPŁATKOWE
24.01.2012

Radosna i życzliwa atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu, które odbyło się 11 stycznia 2012 r. na plebanii Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie dzięki życzliwości ks. proboszcza Włodzimierza Łukowicza . To szczególne spotkanie było okazją do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. W uroczystości, oprócz licznie zgromadzonych członków SSPM, wzięli udział również zaproszeni goście:  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Pan Adam Najder, Pełnomocnik Burmistrza ds. promocji i strategii oraz partnerstwa miast, Pani Magdalena Hankus.
Prezes Stowarzyszenia Sergiusz Romański w swym okolicznościowym przemówieniu złożył wszystkim zebranym życzenia wszelkiej pomyślności w nowym 2012 r. Uhonorowaniem uroczystości było dzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania, składanie sobie wzajemnie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził gości zespół Pauliny i Dariusza.

przyg.

[ podstrona 100 z 125   początek ... | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website