Aktualności
  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM
29.03.2019

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza Członków SSPM na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza 7 w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 12 kwietnia 2019r.:

1.    Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3.  Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4.    Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5.    Zatwierdzenie porządku obrad.
6.    Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 6 kwietnia  2018r.
7.    Przedstawienie sprawozdań:
a)    Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2018;
b)    Sprawozdania finansowe za rok 2018;
c)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d)    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

8.    Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2019r.
9.    Przedstawienie Planu finansowego na 2019r.
10.  Przyjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018;
b)    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018;
c)    Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d)    Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2019r..;
e)    Przyjęcie Planu finansowego na 2019r.;
11.  Wolne wnioski.
12.  Sprawy bieżące.
13.  Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


  Z cyklu "Zaprosili nas" VI Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny
29.03.2019

22 lutego 2019 r. odbył się w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie VI Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Krakowskiego.

W występach konkursowych zaprezentowało się 32 uczniów recytując wiersze i śpiewając piosenki po rosyjsku, niemiecku i angielsku. Zdaniem publiczności i jurorów poziom tegorocznych występów był bardzo wysoki, zarówno pod względem artystycznym jak i językowym. Wykonawcy wykazali się dużymi umiejętnościami językowymi, zdolnościami aktorskimi, perfekcyjnym przygotowaniem prezentowanych utworów oraz oryginalnością interpretacji artystycznej. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast podczas Przeglądu reprezentowała prezes Krystyna Droździewicz, SSPM było również sponsorem nagród dla laureatów.

  Z cyklu "Zaprosili nas" Spotkanie noworoczne w „Seniorku”
29.03.2019

W dniu 20 stycznia br. w Pałacyku "Sokół"  odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora "Seniorek".

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy Norbert Rzepisko, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Masłowska, dyrektor CKiS Iwona Najder, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, a zarazem  prezes SSPM Krystyna Droździewicz, Krystyna Galacińska z Koła Robótek Ręcznych "Razemkowo", nasze stowarzyszenie reprezentowała również skarbnik Zarządu Grażyna Mysza.  Spotkanie początkowo miało charakter opłatkowy, a to za sprawą kolęd i pastorałek wykonanych przez Ewelinę Adamus i Emila Sarnę, potem usłyszeliśmy piosenki o charakterze bardziej karnawałowym i biesiadnym wykonane przez Kapelę Andrzeja Tatki. W taki oto sposób tanecznym krokiem członkowie "Seniorka" powitali Nowy Rok.
 
 

[ podstrona 2 z 132   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website