Aktualności
  Wsparcie dla polskiej szkoły w Thetford
2.10.2018

Pod wrażeniem wizyty w polskiej szkole w Thetford przygotowaliśmy i wysłaliśmy na ręce pani dyrektor Anny Gąsiorowskiej książeczki które wydaje Urząd Miasta i Gminy w Skawinie wraz Biblioteką Pedagogiczną. Bajeczki, które pod nazwą "pomagajki" ukazują się od 2011 r.. W sumie zostały wydane 4 wydawnictwa zwarte i jeden audiobook, "Bajkowa niania. Bajko pomagajki dla najmłodszych", "Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci", audiobook "Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki", "Nastolatkiem być…" i ostatnia publikacja z 2017r. "Młodzi dzieciom bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują". 

Wszystkie publikacje ukazywały się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a teksty do bajek pisali biblioterapeuci, bibliotekarze i pedagodzy. Bajeczki wykorzystywane są przez bibliotekarzy, biblioterapeutów, pedagogów w pracy dydaktycznej i wychowawczej, zwłaszcza, że poruszają tematy ważne dla rozwoju dzieci - samotność w grupie, choroba, uzależnienie od komputera i telefonu, tolerancja, przyjaźń, szacunek dla innych. W zespole redakcyjnym zasiadają Krystyna Droździewicz i Lidia Ippoldt z Biblioteki Pedagogicznej i Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii. 

Do bajeczek dołączyliśmy gadżety promocyjne Urzędu Miasta i Gminy, puzzle Muzeum Regionalnego w Skawinie oraz publikację Specjalistycznej Poradni Psychologicznej w Skawinie "Malowana ortografia". 

W paczce nie zabrakło również ulotek SSPM i albumu "Miasta partnerskie Skawiny' wydanego przez UMiG w tym roku. 

Wyrażamy nadzieję, że przekazane prezenty sprawią wiele radości polskim dzieciom oraz, że będą pomocne nauczycielom w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej.  Podsumowanie II Dnia Organizacji Pozarządowych
26.09.2018

W dniu 5 września br. w Pałacyku "Sokół" w Skawinie, odbyło się spotkanie, podsumowujące tegoroczny II Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych, o którym szerzej na naszej stronie TUTAJ.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie: Tomasz Stawowy Kierownik Wydziału, Sylwia Wrona inspektor, pracownik Wydziału Zuzanna Hoinkis oraz licznie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, biorących udział w tegorocznym święcie NGO.

Nasze stowarzyszenie reprezentowały: Krystyna Droździewicz Prezes SSPM, Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM oraz Grażyna Mysza Skarbnik SSPM.

W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z organizacją i przebiegiem  tegorocznej imprezy. Zwrócono uwagę na mocne strony wydarzenia oraz te słabsze, które w przyszłości można zmienić, aby impreza stawała się jeszcze lepsza.

Na zakończenie spotkania w imieniu II Zastępcy Burmistrza Tomasza Ożoga, zostały wręczone przez organizatorów spotkania i imprezy podziękowania za udział i przygotowania II Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych. 

Galeria zdjęć TUTAJ  Goście z Przemyślan i T.Teplic na dożynkach w Jaśkowicach
26.09.2018

W sobotę 8 września br. w Jaśkowicach miało miejsce doroczne Święto Plonów. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. z poświęceniem wieńców dożynkowych, którą celebrował ks. Teofil Rapacz, proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła. Podczas Mszy Świętej w szczególny sposób dziękowano za szczęśliwe zbiory i proszono jednocześnie  o urodzaj w przyszłych latach. 

Podczas uroczystości dożynkowych, poszczególne miejscowości miały okazję podziękować za pomyślny urodzaj przy pomocy wieńca i przyśpiewek władzom państwowym, miasta, powiatu, województwa, lokalnym liderom, przedsiębiorcom i dobroczyńcom.

Wśród zaproszonych gości na dożynki przyjechały delegacje z miast partnerskich Skawiny: Przemyślan na Ukrainie z Panem Aleksandrem Zozulya na czele - Burmistrzem  oraz Turcianskich Teplic ze Słowacji na czele z Panem Burmistrzem Igorem Husem. 

W trakcie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa przekazał przedstawicielom miast partnerskich pamiątkowe "kosze obfitości", ale również  z rąk burmistrzów zaprzyjaźnionych miast otrzymał symbole tegorocznych plonów. 

W trakcie uroczystości dożynkowych Alekasander Zozulya Burmistrz Przemyślan, w obecności Pawła Kolasy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Małgorzaty Kopeć Wiceprezes SSPM oraz wszystkich zebranych, przekazał okolicznościowe statuetki za zasługi dla współpracy między Skawiną a Przemyslanami: Grażynie Wójcik Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skawinie, Arkadiuszowi Wrzoszczykowi Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej SSPM, którzy nie mogli uczestniczyć w sierpniowym wyjeździe na Ukrainę z okazji Jubileuszu 10 lat współpracy między Skawiną a Przemyślanami. Statuetka została przyznana również nieobecnemu na dożynkach Sergiuszowi Romańskiemu Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego SSPM, którą w Jego imieniu odebrał Arkadiusz Wrzoszczyk. 

Wizyta gości z zaprzyjaźnionych miast  była okazją do spotkania się z członkami naszego stowarzyszenia oraz przedstawicielami różnych środowisk, którzy w tym czasie przebywali na uroczystościach dożynkowych w Jaśkowicach. 

Galeria zdjęć TUTAJ
[ podstrona 2 z 125   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website