Aktualności
  Jesienne spotkanie w Turcianskich Teplicach
29.09.2011

  W dniach 14 - 16 października 2011 r. trzydziestosiedmioosobowa grupa członków   Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast  przebywała w mieście partnerskim Skawiny Turcianskie Teplice.
Grupie towarzyszyły członkinie Zarządu SSPM, panie Małgorzata Kopeć i Krystyna Droździewicz.
14 października o poranku grupa ruszyła spod Basenu Camena w kierunku Słowacji. W drodze uczestnicy wycieczki zwiedzili zamek w Streĉnie i w godzinach popołudniowych zameldowali się w Hotelu Wyszehrad w Turcianskich Teplicach. Zamek Streczno (hrad Strečno) jest położony na kalcytowej skale o wysokości 103 metrów. Co ciekawe w epoce żelaza, znajdowała się tutaj osada kultury puchowskiej. Budowlę wzniósł prawdopodobnie Mateusz Czak (Matúš Čák Trenčiansky) wiadomo, że istniała ona już w I połowie XIV wieku. Służyła ona poborcom myta na brodzie rzeki Wag. Przez wieki zamek miał wielu właścicieli i był wielokrotnie rozbudowywany. Dziś to obowiązkowy punkt programu dla zwiedzających Słowację, którego również nie mogła pominąć skawińska grupa.
Wieczorem, na uroczystej kolacji grupę powitał burmistrz TT Michał Sygut, życząc wszystkim udanego pobytu.
Podczas spotkania nie zabrakło miłych akcentów, ponieważ mieliśmy okazję wysłuchać śpiewu  grupy folklorystycznej ze słowackiego miasta Jatov.
W sobotę grupa w towarzystwie Anny Weissovej- pracownika Urzędu Miasta T.Teplic udała  się do Rajeckej Lesnej, miejscowości, w której znajduje się Słowackie Betlejem, leży w południowej części Małej Fatry. Do 1948 roku nosiła nazwę Frivald. W centrum miejscowości znajduje się popularne wśród słowackich pielgrzymów sanktuarium Narodzenia Panny Marii. Kościół wybudowano w 1886 r., trzynaście niewielkich kapliczek na pobliskim wzgórzu składa się na niewielką kalwarię, jest też cudowne źródełko Św. Franciszka, którego woda "leczy kości, serce i duszę". W obrębie tegoż sanktuarium, tuż obok kościoła znajduje się pawilon z szopką betlejemską. Słowackie Betlejem (Slovenský Betlehem), ogromna drewniana szopka jest szeroka na 8,5 metra, wysoka na 3 metry, głęboka na 2,5. Jest jedną z największych wyrzeźbionych szopek w Europie.  To dzieło Józef Pekara, mieszkańca Rajeckich Teplic. Praca zajęła mu 15 lat. Artysta zmarł w 2002 r. mając 85 lat, w dwa tygodnie po tym, jak jego dzieło odwiedził i poświęcił Jan Paweł II.
Następnie, pokrzepieni  wodą z "cudownego źródełka", udaliśmy się do tradycyjnej wsi słowackiej. CZICZMANY (ČIČMANY), otoczona Górami Strażowskimi i Małą Fatrą, położona w południowej części Doliny Rajeckiej zdobyła sławę dzięki oryginalnym drewnianym domom z charakterystycznym, białym ornamentalnym zdobieniem.        Autorkami ornamentów były kobiety, które pierwotnie ozdabiały gliną, a później wapnem, wyłącznie naroża swoich domostw. Od XIX wieku stopniowo ozdobne motywy zaczęły się pojawiać na całej powierzchni nieotynkowanych domów.
Malowidła miały chronić drewniane belki przed wilgocią i pękaniem spowodowanym przez słońce. Geometryczna ornamentyka była też stosowana w haftach, ozdabiających tutejsze stroje ludowe, obrusy i obrazki.  Rezerwat zabytków tworzy 136 drewnianych domów. Wieś Čičmany  nie ma sobie równych w całej  Środkowej Europie.
Ukoronowaniem sobotniego pobytu była impreza integracyjna, z udziałem burmistrza Michała Syguta i trojga członków  Klubu "Seniorka".
Prezes SSPM Sergiusz Romański, który już w piątek wieczorem dołączył do grupy, serdecznie powitał oficjalnych gości i wręczył im upominki, a wśród nich pamiątkowy dyplom upamiętniający ubiegłoroczne spotkanie członków naszego stowarzyszenia z przedstawicielami klubu "Seniorka" w T. Teplicach.
Niedziela rozpoczęła się mszą św., na której grupa odśpiewała "Barkę" i "Czarną Madonnę", chcąc w ten sposób uczcić obchody 33. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła IIa.  Potem był czas na pożegnanie i wspólne zdjęcia z Michałem Sygutem.  
Ostatnie godziny pobytu uczestnicy wycieczki spędzili według własnego uznania, spacerując po przepięknym parku lub zażywając kąpieli leczniczych na słynnych turcianskich basenach.
Droga powrotna do Skawiny upłynęła na podziwianiu przepięknych widoków -   skąpanych w słońcu stoków, bajecznych kolorów, od zieleni, poprzez wszystkie odcienie brązu, aż po czerwień, a  w dali  widać było pokryte śniegiem majestatyczne Tatry.
Pełni pozytywnej energii, w doskonałych humorach powróciliśmy do Skawiny.  A za rok, o tej porze, znów spotkamy się w TT…. a tymczasem zapraszamy do galerii zdjęć.Turciańskie Teplice 2011
 
Tekst i fotografie:
Krystyna Droździewicz
Małgorzata Kopeć
  Skawina z wizytą w Roztokach
25.09.2011

Skawinę reprezentowali: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Stanisław Żak oraz Radny Rady Miejskiej w Skawinie Zdzisław Samborski. W skład delegacji weszli również ksiądz Jan Cieślik z Parafii p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie oraz członkinie Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast: Krystyna Kutek i Małgorzata Kopeć reprezentująca jednocześnie Urząd Miasta i Gminy Skawina.

Wizyta delegacji Skawiny zbiegła się z pobytem 20 osobowej grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 4 w Skawinie, które w ramach projektu "wymiany dzieci i młodzieży" przejechały do Roztok z rewizytą na zaproszenie Dyrektor Zakladnej Szkoly Pani Aleny Gabalovej.

Pobyt w Roztokach obfitował w liczne spotkania, w wymianę wzajemnych doświadczeń i pomysłów na dalszą współpracę. Delegacja Skawiny uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy przybliżającej "trasy pielgrzymkowe na terenie Czech na przestrzeni wieków", zorganizowanej na Zamku w Roztokach. Ważnym elementem programu pobytu przedstawicieli Skawiny w Roztokach, była również uroczysta gala z udziałem władz Roztok i delegacji z Polski a także księży, nauczycieli i dzieci zaprzyjaźnionych miast oraz strażaków. W trakcie spotkania burmistrzowie obu miast podsumowali rozwój bliźniaczych stosunków między miastami w ostatnich latach oraz wyrazili chęć kontynuowania dalszych przyjacielskich relacji i współpracy. Wspólny wieczór był również okazją do zaprezentowania przez stronę czeską dorobku kulturalnego solistów i zespołów z Roztok.

Ciekawym elementem programu była wizyta przedstawicieli Skawiny w "bazie skautów" i w Zakladnej Szkole - szkole podstawowej. Spotkania były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych ze specyfiką i funkcjonowaniem szkół oraz organizacji młodzieżowych w Skawinie i Roztokach.

Na szczególną uwagę obchodów Święta Św. Ludmiły w Roztokach zasługuje uroczysta Msza Święta oprawiona w grodzisku Levy Hradec, będącym częścią miasta i jednocześnie zabytkiem narodowym. Grodzisko to w drugiej połowie IX wieku odgrywało decydującą rolę od początku formowania państwa czeskiego. To właśnie w tym miejscu został wybudowany w IX wieku pierwszy kościół chrześcijański w Czechach. W uroczystej mszy świętej, którą doprawili Ks. Jan Cieślik reprezentujący skawińską parafię p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz proboszcz parafii w Roztokach ks. Piotr Bubenicek, uczestniczyli przedstawiciele władz Roztok, delegacja ze Skawiny, uczniowie i nauczyciele obu miast oraz mieszkańcy Roztok i okolic. W trakcie mszy świętej zostały poświęcone sztandary Straży Pożarnej w Roztokach.
Pobyt delegacji w Roztokach związany był z podsumowaniem doświadczeń związanych z rozwojem bliźniaczych stosunków między miastami ale również okazją do szukania nowych pomysłów na dalszą współpracę. Efektem wizyty jest wypracowany wstępny projekt współpracy pomiędzy miastami na rok 2012. Obie strony zobowiązały się, że dołożą wszelkich starań by za rozmowami poszły konkretne działania.

przyg: Małgorzata Kopeć
  HÜRTH INTERNATIONAL 2011
25.09.2011

Miasto Skawina reprezentowali: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Norbert Rzepisko, Radny Rady Miejskiej w Skawinie Artur Wątor oraz Magdalena Hankus reprezentująca Urząd Miasta i Gminy Skawina. W skład skawińskiej delegacji weszli również przedstawiciele Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast na czele z Zarządem w składzie: Prezes Sergiusz Romański, wiceprezes Arkadiusz Wrzoszczyk oraz Grażyna Wójcik i Elżbieta Gutierrez. Delegacji towarzyszył również proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie ks. Włodzimierz Łukowicz.

Obchody Hürth International obfitowały w liczne spotkania, podczas których delegacje miast partnerskich dzieliły się wzajemnymi doświadczeniami, wymieniając przy tym pomysły na dalszą współpracę. Oficjalnego otwarcia Dni Europejskich dokonał Burmistrz Walhtera Boecker oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Rűdiger Winkler. Głównym tematem tegorocznych obchodów był wolontariat - jako podstawa rozwoju miast partnerskich oraz relacje pomiędzy Unią Europejską a Turcją. Swoje cenne uwagi i spostrzeżenia w wyżej wymienionych kwestiach przedstawili podczas spotkania, które miało miejsc w auli Albert-Schweitzer Gymnasium, członkowie Parlamentu Europejskiego: Martin Schulz i Axell Voss. Tam też odbyła się dyskusja z Członkiem Parlamentu oraz Bundestagu  - Willym Zylajewem i 6 obywatelami z Hűrth na temat "Miasta bliźniacze a praca na zasadzie wolontariatu".

Centralnym punktem obchodów Dni Europejskich w naszym zaprzyjaźnionym niemieckim mieście było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Hürth a tureckim miastem Burhaniye. "To święto i nasza przyjaźń mogą być tak długowieczne jak drzewko oliwne" - powiedział wpisując się do Złotej Księgi burmistrz tureckiego miasta Burhaniye, Fikret Akova wyrażając tym samym wielkie zadowolenie, że długoletnie starania nawiązania współpracy z niemieckim miastem Hűrth zostały uwieńczone sukcesem.

Wiele pozytywnych emocji dostarczyła wszystkim uczestnikom część artystyczna, na którą składały się występy muzyczne i taneczne przygotowane przez różne kraje. Ich wielka różnorodność - od tradycyjnego występu artystycznego angielskiej grupy "Devil's Dyke Morris Men", poprzez pełen egzotyki taniec tureckiej grupy tanecznej, po nowoczesny akcent muzyki jazzowej - sprawiła, że sobotnie spotkanie przed ratuszem stało się wielką europejską fetą. Natomiast kulinarne specjały z różnych krajów mogły zadowolić nawet najbardziej wysublimowane podniebienie.

Nasi niemieccy gospodarze zadbali także o to, by uatrakcyjnić nasz pobyt w Hűrth organizując wycieczkę dla wszystkich delegacji z miast partnerskich do kopalni węgla brunatnego. Łącząc przyjemne z pożytecznym wzięliśmy następnie udział w dyskusji z przedstawicielami miasta Hűrth, która dotyczyła współczesnych, ale też i przyszłych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska dostaw energii.

Te kilka dni naszego pobytu w Hűrth upłynęły nam niezwykle miło i przyjemnie, ale niestety bardzo szybko. Dziękując naszym gospodarzom za ciepłe przyjęcie wyraziliśmy nadzieję na rychłe spotkanie - tym razem w Polsce, podczas obchodów Dni Skawiny w czerwcu 2012 r.

przyg. A.Z

[ podstrona 102 z 125   początek ... | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website