Aktualności
  Z wizytą w Roztokach
7.03.2011

 Delegacja została przyjęta przez nowego starostę Roztok Jana Jakoba oraz wicestarostę Stanisława Bolońskiego. Rozmowy dotyczyły realizacji umów partnerskich pomiędzy naszymi miastami. Nowy starosta miasta jest otwarty na współpracę w różnych dziedzinach, szczególnie wymiany młodzieży i wymiany kulturalnej. W rozmowach brały udziały dyrektor szkoły Alina Gabalowa oraz przedstawicielki grona pedagogicznego i Rady Rodziców. W trakcie rozmów zaproszono władze miasta Roztoky do odwiedzenia naszego miasta w niedalekiej przyszłości. Mamy nadzieję że spotkamy się już podczas obchodów Dni Skawiny i Dni Partnerstwa.
Wizyta w Roztokach to kolejny wyjazd do miast partnerskich  w celu zacieśnienia wspólpracy i określenia kierunków realizacji umów partnerskich pomiędzy Skawiną a jej miastami partnerskimi.

przyg. A. Wrzoszczyk   
  Z wizytą w Przemyślanach
9.02.2011

Celem wizyty było omówienie realizacji umowy partnerskiej z  nowymi władzami Przemyślan. Delegacji przewodniczył wiceburmistrz Skawiny pan Stanisław Żak a nasze Stowarzyszenie reprezentowali Sergiusz Romański i Arkadiusz Wrzoszczyk.
Burmistrz Przemyślan pan Aleksander Zazulja jest bardzo zainteresowany kontynuacją współpracy między naszymi miastami zwłaszcza w dziedzinie wymiany dzieci i młodzieży. W trakcie roboczych spotkań omówiono plany związane z dalszą realizacją umów oraz realizacją projektów wymiany młodzieży które przygotowuje nasze Stowarzyszenia. Członkowie delegacji odwiedzili także przedszkole w którym obejrzeli przygotowane przez dzieci przedstawienie oraz szpital miejski któremu przekazano urządzenie do badań EKG ufundowane przez nasze miasto.

AW

  Zabawa Karnawałowa i Spotkanie Opłatkowe
7.02.2011

Na zabawę karnawałową do Restauracji STEK w Skawinie przybyło wielu członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia. Zabawa to początek obchodów 15 - lecia Stowarzyszenia. Wspaniała atmosfera jaka towarzyszyła naszej zabawie zostanie na długo w naszej pamięci, już pojawiły się plany na kolejne takie spotkanie.

Coroczne spotkanie opłatkowe rozpoczął krótkim wstępem i złożeniem życzeń dla wszystkich członków Stowarzyszenia prezes Sergiusz Romański. Następnie składaliśmy sobie nawzajem życzenia i śpiewaliśmy kolędy. W dalszej części spotkania Pan Prezes przedstawił założenia do planu pracy  Zarządu na 2011 rok, które wszyscy zgromadzeni przyjęli z zainteresowaniem.

Zarząd Stowarzyszenia pragnie podziękować wszystkim osobom które zaangażowały się w przygotowanie Spotkania Opłatkowego : p.Annie Wąsowicz, p. Halinie Lech, p. Oldze Biedrawie, p. Krystynie Jędrzejczyk, p. Katarzynie Gębali, p. Aleksandrze Kwiatoń-Wrześniak,p. M. Micuła, p. Danielowi Wrzoszczykowi - jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

AW

[ podstrona 109 z 128   początek ... | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website