Aktualności
  Edukacja i kultura ponad granicami
14.12.2009

Mieliśmy przyjemność spotkać się z czeskim księdzem katolickim, który niezwykle ciepło i barwnie opowiadał nam o historii kościoła pw. Św. Klemensa oraz świątyni           pw. Narodzin Jana Chrzciciela znajdujących się w Roztokach. Czechy są krajem, gdzie chrześcijanie stanowią niewielką grupę wiernych. Liczniej prezentują się wyznawcy kościoła husyckiego, o czym mieliśmy  okazję  przekonać się podczas spotkania z Panią Kučerovą – przedstawicielką tegoż kościoła, która oprowadziła nas po świątyni i w sposób bardzo interesujący opowiedziała o swojej pracy i posłudze wiernym.
Dyrektor (czes. Ředitelka) Szkoły Podstawowej (czes. Zakladni Škola) w Roztokach - Alena Gabalova zaprosiła nas do swojej placówki, gdzie przedstawiła przy pomocy prezentacji multimedialnej,  na tablicy interaktywnej działania szkoły w zakresie edukacji, wychowania i opieki, osiągnięcia uczniów, najciekawsze imprezy szkolne, formy współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym itp. Szkoła posiada pięć takich tablic, dzięki którym proces dydaktyczny staje się atrakcyjny i nowoczesny. Uczestniczyliśmy także w  zajęciach lekcyjnych uczniów klas IVb, podczas których przybliżyli nam historię Czech wykorzystując do tego celu również tablicę interaktywną. W towarzystwie Pani dyrektor i wicedyrektor (czes. zastupkyni)  dokładnie obejrzeliśmy szkołę, wyposażenie klasopracowni i świetlic (czes. družina), a także poczuliśmy smak szkolnego obiadu na stołówce.(mniam, mniam…)   Mieliśmy również przyjemność gościć w roztockim przedszkolu (czes. školky) i tam  podziwiać występy najmłodszych. Urzekli nas swoim wdziękiem, a ich śpiew, recytacja i taniec były dla wszystkich niecodziennym przeżyciem. Mogliśmy również popracować na tablicy interaktywnej!
Wydarzeniem wpisanym w tradycję miasta  jest organizowany w okresie przedświątecznym, coroczny uroczysty koncert muzyczno – taneczno – teatralno - recytatorski prezentowany przez uczniów szkoły podstawowej i szkoły muzycznej  w Roztokach. Koncert odbył się w roztockim zamku  i zgromadził przedstawicieli władz miasta, oświaty i rodziców dzieci. Program dedykowany był polskiej delegacji i wzbudził w nas  wiele podziwu, uznania dla zdolności i talentu uczniów oraz pracy nauczycieli. W dalszej części programu przewidziano polsko-czeskie spotkanie w hotelu „Alexandra”, gdzie bariery językowe zostały zniesione do minimum, a konwersacja kwitła i obejmowała międzynarodową tematykę społeczno - kulturalno – gospodarczą.
Oficjalne spotkanie z Panią Burmistrz  Olgą Vavrinową oraz  przedstawicielami władz samorządowych i innych instytucji zorganizowano  w dniu  3 XII 2009r. w budynku Urzędu Miasta Roztoky, na którym skonkretyzowano ustalenia dotyczące współpracy partnerskiej między Roztokami a Skawiną. Miła atmosfera, otwartość i entuzjazm uczestników spotkania sprzyjały tworzeniu wspólnych planów, wymianie doświadczeń i podejmowaniu perspektywicznych działań.
Udział  polskiej delegacji w uroczystym zapalaniu światełek na  noworocznej choince na Rynku w Roztokach  był końcowym akcentem naszego pobytu w Czechach, który uważamy za bardzo owocny w komunikacji między miastami partnerskimi oraz niezwykle ciepły, sympatyczny i przyjacielski ze względu na charakter kontaktów interpersonalnych.
Życzymy  członkom i sympatykom Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, aby współpraca ze wszystkimi miastami partnerskimi przynosiła tak wiele satysfakcji i zadowolenia.
 
                                                                                                          Olga Bierawa

  Nadzwyczajne Walne Zebranie SSPM
28.10.2009

W związku z rezygnacją pani Ewy Malinowskiej ze stanowiska Prezesa SSPM oraz członka Zarządu w dniu 27 października 2009r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. W zebraniu wzięło udział 56 członków Stowarzyszenia.
W tracie zebrania członkowie stowarzyszenia przyjęli do wiadomości rezygnację pani Ewy Malinowskiej ze stanowiska Prezesa SSPM. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w miejsce ustępującej pani Prezes w skład Zarządu weszła pani Elżbieta Gutierrez. W dalszej części zebrania odbyły się wybory Prezesa i z-cy Prezesa. W wyniku głosowania nowym Prezesem SSPM został pan Sergiusz Romański a z-cą Prezesa pan Arkadiusz Wrzoszczyk.  


  Przyjazd członków klubu seniora z Turciańskich Teplic
12.10.2009

W dniach 19 - 21.10.2009r.  przebywali  w naszym mieście członkowie klubu seniora " SENIORKA " z Turciańskich Teplic. W trakcie pobytu nasi goście zwiedzali Kraków oraz spotkali się z władzami naszego miasta oraz członkami Stowarzyszenia i przedstawicielami Związku Emerytów i Rencistów działającym w naszym mieście. Zarząd SSPM serdecznie dziękuje Burmistrzowi MiG Skawina za wsparcie jakiego udzielił przy organizacji pobytu grupy, podziękowania kieruje również do członków Stowarzyszenia którzy aktywnie włączyli się w organizację przyjazdu. 

[ podstrona 111 z 125   początek ... | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website