Aktualności
  Przyjazd członków klubu seniora z Turciańskich Teplic
12.10.2009

W dniach 19 - 21.10.2009r.  przebywali  w naszym mieście członkowie klubu seniora " SENIORKA " z Turciańskich Teplic. W trakcie pobytu nasi goście zwiedzali Kraków oraz spotkali się z władzami naszego miasta oraz członkami Stowarzyszenia i przedstawicielami Związku Emerytów i Rencistów działającym w naszym mieście. Zarząd SSPM serdecznie dziękuje Burmistrzowi MiG Skawina za wsparcie jakiego udzielił przy organizacji pobytu grupy, podziękowania kieruje również do członków Stowarzyszenia którzy aktywnie włączyli się w organizację przyjazdu. 

  Delegacja na Hürth International
15.09.2009

Jak co roku w Hürth spotkały się delegacje miast partnerskich w ramach obchodów Hürth International. Wśród zaproszonych gości były delegacje z Francji, Holandii, Kenii, Wielkiej Brytanii, a także Polski.
   Miasto Skawina reprezentowali radni Miasta i Gminy Skawina w osobach: Anna Wąsowicz, Grzegorz Gruca i Grzegorz Wasyl oraz przedstawiciele zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w osobach: Grażyna Wójcik i Sergiusz Romański.
   Obchody  Hürth International obfitowały w liczne spotkania z przedstawicielami miast partnerskich, w wymianę wzajemnych doświadczeń i pomysłów na dalszą współpracę. Niezwykle urokliwa była część artystyczna na którą składały się występy muzyczne i taneczne prezentowane przez rożne kraje.
   Podczas naszego pobytu w Niemczech gospodarze imprezy opowiedzieli nam o swoich planach nawiązania współpracy z Turcją. Dziękując za ciepłe przyjęcie wyraziliśmy nadzieję na rychłe spotkanie, tym razem w Polsce podczas dorocznych obchodów Dni Skawiny w czerwcu 2010 r.

przyg. S. Romański
  Bukowińskie Spotkania w Turciańskich Teplicach
31.08.2009

Na zaproszenie władz miasta Turciańskie Teplice w dniach 28 - 30 sierpnia 2009r.przebywała w naszym mieście partnerskim delegacja naszego miasta w składzie : z-ca burmistrza p. S. Żak, radni M.Sęk i F. Ciernia, pełnomocnik Burmistrza ds. promocji p. M. Turkawska,  członkowie zarządu SSMP p. S. Romański, M.Kopeć, A. Wrzoszczyk oraz kierowca p. Z. Żak.
W trakcie pobytu nasza delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych partyzantów z czasiów II wojny światowej, wzieła udział w otwarciu Festiwalu Bukowińskie Spotkania 2009 w którym udział brały zespoły z Ukrainy, Węgier, Polski i Słowacji oraz wzięła udział w uroczystościach dożynkowych gdzie Koło Gospodyń Wiejskich z Krzęcina wraz z Burmistrzem S.Żakiem przekazali okazały wieniec dożynkowy dla mieszkańców Turciańskich Teplic.Podczas pobytu u naszych południowych sąsiadów nie zabrakło również rozmów o możliwościach rozwoju wspólpracy między naszymi miastami, które rysują się obiecująco.

przyg. A. Wrzoszczyk      

[ podstrona 121 z 134   początek ... | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website