Aktualności
  Don Giuseppe w Skawinie
25.06.2009

W dniach od 20.06.09r. do 24.06.09r. Rev. Don Giuseppe Morresi, proboszcz parafii di Santa Maria Apparente z Civitanova Marche wraz z czterema przyjaciółmi zatrzymał się w Skawinie, podróżując po najciekawszych miejscach południowej Polski. Zwiedzili Kraków, Oświęcim, Wieliczkę, Wadowice, Kalwarię, Częstochowę i Zakopane. Dzięki pomocy naszego stowarzyszenia, Pani prezes Ewy Malinowskiej oraz biegle mówiącej po włosku Pani Elżbiecie Michno, program ten mógł być przez naszych gości zrealizowany. Wyjechali pełni wrażeń zapewniając o powtórnym przyjeździe.

przyg. E. Malinowska
  Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze
23.04.2009

Walne  zebranie sprawozdawczo - wyborcze
Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

    W dniu 23 kwietnia 2009r. w pałacyku Sokół w Skawinie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków SSPM. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie Zarządu  z wykonania budżetu Stowarzyszenia za rok 2008  oraz sprawozdania z prac Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym udzielili absolutorium Zarządowi stowarzyszenia.
Pani prezes Ewa Malinowska podziękowała członkom głosującym za udzieleniem absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej, Komisji Sądu Koleżeńskiego i całemu Zarządowi za dotychczasową współpracę.
W dalszej części zebrania odbyło się głosowanie nad poprawkami do Statutu stowarzyszenia, wszystkie poprawki zostały przyjęte w głosowaniu jawnym. Kolejnym punktem zebrania były wybory do władz stowarzyszenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W głosowaniu tajnym  z pośród 15 kandydatów do Zarządu SSPM, najwięcej głosów uzyskali : Sergiusz Romański, Ewa Malinowska, Arkadiusz Wrzoszczyk,  Małgorzata Kopeć, Krystyna Droździewicz, Krystyna Kutek i Grażyna Wójcik.
Kolejnych głosowaniach wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:  Czesława Kopeć, Grażyna Mysza, Zofia Okarmus oraz Sąd Koleżeński w składzie: Elżbieta Baran, Czesława Kęskiewicz, Halina Lech, Jan Liskiewicz, Wacław Skokoń.
Walne zebranie zakończono przyjęciem do realizacji następujących wniosków :
   Zacieśnienie współpracy z Roztokami
   Zorganizowanie grupowego wyjazdu do Thetford
   Kontynuowanie współpracy z PTTK
   Pozyskanie dotacji z UE na cele działalności SSPM
   Podjęcie działań zmierzających do wymiany młodzieży między miastami partnerskimi

Nowe władze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
 
Zarząd SSPM:
  Prezes –  Ewa Malinowska
  Viceprezes -  Sergiusz Romański  
  Sekretarz –   Krystyna Droździewicz
  Skarbnik –   Małgorzata Kopeć
Członkowie:
  Krystyna Kutek
  Grażyna Wójcik
  Arkadiusz Wrzoszczyk
Komisja Rewizyjna:
 Przewodnicząca – Grażyna Mysza
 Członkowie:
  Czesława Kopeć
  Zofia Okarmus
Sąd Koleżeński :
 Przewodniczący - Wacław Skokoń
Członkowie:
 Elżbieta Baran
 Czesława Kęskiewicz
 Halina Lech
 Jan Liskiewicz

A.W.
  Wyjazd do Turcianskich Teplic
1.07.2009

W dniach 12 – 14 czerwca 2009 r. na zaproszenie władz partnerskiego miasta Turčianskie Teplice delegacja skawińska przebywała na Słowacji. Delegacji oficjalnej, w skład której wchodzili – Burmistrz Skawiny Adam Najder, Skarbnik Gminy Teresa Wątor, Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Dorota Książek, Małgorzata Lamot-Migo z Sekretariatu Burmistrza, kierowca Urzędu Zdzisław Żak, towarzyszyły przedstawicielki Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast – Krystyna Kutek i Krystyna Droździewicz.
Podczas  pobytu naszej delegacji  Burmistrz Turčianskich Teplic Michał Sŷgut dokonał otwarcia Dni Miasta, a potem w Urzędzie Miasta odbyła się podniosła ceremonia nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Turčianskich Teplic” Burmistrzowi Adamowi Najderowi. Obchodom Dnia Miasta Turċianske Teplice towarzyszyły rozliczne imprezy, koncerty, a gopoodarze przyjęli naszą delegację z ogromną życzliwością.

przyg. K. Droździewicz

[ podstrona 123 z 134   początek ... | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website