Aktualności
  SSPM "Przyjacielem Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach
14.05.2018

W dniu 16 marca w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach odbyła się uroczystość Patrona Szkoły.

Na zaproszenie p. Dyrektor Joanny Chodor nasze stowarzyszenie brało udział w tym uroczystym wydarzeniu. Podczas uroczystości SSPM otrzymało tytuł "Przyjaciela Szkoły". Stowarzyszenie w naszym imieniu reprezentowała p. Wioleta Wcisło, która z rąk p. Dyrektor Joanny Chodor odebrała statuetkę i dyplom.

Galeria zdjęć TUTAJ  Życzenia
27.03.2018

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
życzy Państwu,
 aby Święta Wielkanocne były czasem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego radość, pokój i nadzieję!

W tym świątecznym czasie przesyłamy serdeczne życzenia:
Wesołego Alleluja!
W imieniu Zarządu SSPM  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków SSPM
25.03.2018

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza Członków SSPM na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza 7  w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 6 kwietnia 2018:

1. Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 20 lutego 2017r.

7. Przedstawienie sprawozdań:

a) Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2017;
b) Sprawozdania finansowe za rok 2017;
c) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 
8. Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2018r.
9. Przedstawienie Planu finansowego na 2018r.

10. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017;
b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017;
c) Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d) Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2018r.;
e) Przyjęcie Planu finansowego na 2018r;
f) Podjęcie uchwały w sprawie  przejścia SSPM na  uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów od stycznia 2019r.

11. Wolne wnioski.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD SSPM

 

[ podstrona 15 z 129   początek ... | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website