Aktualności
  Wizyta Burmistrza Przemyślan w Skawinie
25.03.2018

W dniach 1,2,3 marca br. przebywał w Skawinie Aleksander Zozulya Burmistrz Przemyślan wraz z małżonką. 
 
W pierwszym dniu wizyty goście z Ukrainy spotkali się z Zarządem SSPM oraz Anitą Karczewską Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie oraz Arkadiuszem Wrzoszczykiem Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SSPM oraz Sergiuszem Romańskim Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego SSPM.
Celem spotkania było: omówienie kwestii związanych z organizacją Jubileuszu  10 lecia współpracy pomiędzy Skawiną a Przemyślanami. Ponadto podczas spotkania poruszono sprawy związane z przyjazdem dzieci z Przemyślan do Skawiny organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Skawinie we współpracy ze SSPM. W związku z realizacją projektu do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie została złożona oferta na wsparcie zadania w ramach konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie: "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami" w 2018.
 
W drugim dniu wizyty, Burmistrz Przemyślan w raz z małzonką został zaproszony przez Burmistrza Skawiny Pawła Kolasę na spotkanie do skawińskiego ratusza. Na spotkaniu obecni byli: Norbert Rzepisko Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Krystyna Droździewicz Prezes SSPM, Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM, Anita Karczewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie, Magdalena Turkawska inspektor Wydziału PWSK Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Sergiusz Romański Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SSPM.
 
Głównym tematem spotkania były wspomniane wcześniej obchody Jubileuszu 10 lecia współpracy pomiędzy miastami, w tym: zaplanowane na czerwiec zawody strażackie i przyjazd strażaków z Przemyślan, udział przedstawicieli Przemyślan w uroczystościach. Omówiono także kwestie organizacji przyjazdu dzieci z Przemyślan do Skawiny, a także wyjazd członków SSPM oraz delegacji Skawiny na Ukrainę pod koniec sierpnia 2018r.
 
Dalsze rozmowy dotyczyły wymiany doświadczeń w zakresie bieżącego zarządzania miastami a także współpracy z miastami partnerskimi Skawiny.
 
Galeria zdjęć TUTAJ
 
 
 
  Spotkanie Zarządu SSPM z Burmistrzem Skawiny
25.03.2018

W dniu 15 lutego 2018r. w Biurze SSPM odbyło się posiedzenie Zarządu SSPM, w którym na zaproszenie Zarządu uczestniczył Pan Paweł Kolasa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy stowarzyszenia, a także, te związane z planami współpracy z miastami partnerskimi w roku bieżącym. Szczególną uwagę poświecono przypadającemu w tym roku  Jubileuszowi 10 lecia współpracy pomiędzy Skawiną a Przemyślanami. 
 
Uroczyste obchody Jubileuszu w Skawinie, które odbędą się w dniach 15,16,17 czerwca 2018r. obejmować będą między innymi Międzynarodowe Zawody Strażackie będące elementem dorocznych zawodów strażackich, na które na zaproszenie Burmistrza Skawiny zostali zaproszeni strażacy z miast partnerskich Skawiny tj. Hürth, Turčianskich Teplic, Holešova i Przemyślan, Uroczystą Jubileuszową Galę oraz zabawę integracyjną. Na uroczystości władze miasta zaprosiły również burmistrzów z wymienionych miast partnerskich. 
 
W dalszej części spotkania omówiono również sprawy dotyczące współpracy naszego Stowarzyszenia ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Skawinie w ramach realizacji projektu dotyczącego przyjazdu dzieci z Przemyślan do Skawiny, a także projektu realizowanego ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Skawinie, a dotyczącego wyjazdu skawińskich uczniów do Roztok w Czechach. 
 
Na koniec spotkania omówiono kwestie związane z wizytą w dniach 1,2,3 marca br. Burmistrza Przemyślan Oleksandra Zozuly poświęconą omówieniu spraw związanych z organizacją Jubileuszu współpracy zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej. 
 
Galeria zdjęć TUTAJ.
 
 
 
 

  Z cyklu "Zaprosili nas" ....V Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Skawina 2018
25.03.2018

W piątek, 2 lutego 2018r. Dyrekcja i Nauczyciele Języków Obcych Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie już po raz piaty zorganizowała Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki. 
 
Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, podobnie jak w latach ubiegłych, wspierało przedsięwzięcie, finansując nagrody dla laureatów konkursu. 
 
Uczestników oceniało niezależne jury w składzie: Sergei Mańko - Wicekonsul z Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Aleksandr Gołębiewski - przedstawiciel Instytutu i Fundacji Russkij Mir, Karolina Sanchewska - przedstawiciel Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, Bożena Piłat - przedstawiciel Centrum Informacji Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, Wojciech Dzido - przedstawiciel Instytutu Goethego w Krakowie, Antoni Sapała - sekretarz Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Irena Zbirek -przedstawiciel Szkoły Języków w Skawinie, Paweł Nosek - przedstawiciel Wydawnictwa Macmillan Education. Rolę przewodniczącej jury pełniła Urszula Rudzka - nauczyciel języka niemieckiego, a sekretarza jury pani Magdalena Kaszycka-Rynia - nauczyciel języka niemieckiego z ZST-E w Skawinie. Konkurs uświetnili także swoją obecnością Wicestarosta Krakowski Tadeusz Nabagło oraz Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krakowie Janina Grela.
 
W występach konkursowych zaprezentowało się 21 uczniów recytując wiersze oraz śpiewając piosenki po rosyjsku, niemiecku i angielsku.
 
W kategoriach wiersz i piosenka obcojęzyczna wystąpili uczniowie siedmiu szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego: z Zespołu Szkół Rolniczych  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie oraz z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
 
 
                              GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ 

[ podstrona 15 z 128   początek ... | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website