Aktualności
  Z cyklu "Zaprosili nas..." Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Uczniów
26.03.2017

W piątek, 24 lutego 2017r. Dyrekcja i Nauczyciele Języków Obcych Zespołu Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Skawinie już po raz czwarty zorganizowała Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki.
 
Miło nam poinformować, że Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, podobnie jak w latach ubiegłych, wspierało finansowo przedsięwzięcie.
 
Tegoroczny przegląd swoją obecnością uświetnili: Lidia Pycińska - dyrektor Wydziału Edukacji, Antoni Sapała - Sekretarz SSPM reprezentujący nasze Stowarzyszenie, Grażyna Wójcik - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie oraz Alicja Milczarek - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach.
 
W kategoriach wiersz i piosenka obcojęzyczna wystąpili uczniowie z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego: z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie.
 
  Zaproszenie do kontaktu!
7.03.2017

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy członków SSPM do bieżącego kontaktu z Zarządem SSPM, który jest otwarty na Państwa wnioski, pomysły, propozycje, które stanowić będą kluczowy element przy określeniu kierunków działań i zadań statutowych stowarzyszenia.

Jest również możliwość spotkania z nami podczas posiedzeń Zarządu, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Biurze SSPM mieszczącym się przy ul. Żwirki i Wigury 23/15 w Skawinie.

Czekamy na Państwa od godziny 17.00 do 18.00. W tym czasie istnieje możliwość uiszczenia składek członkowskich, porozmawiania o bieżących sprawach i planach Stowarzyszenia.

ZARZĄD SSPM

  Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
26.02.2017

W dniu 20 lutego 2017r. w Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków SSPM. W spotkaniu wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia oraz Pani Magdalena Turkawska - reprezentująca Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Po przyjęciu porządku zebrania przedstawicielki Zarządu: Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za 2016r. a Krystyna Droździewicz Prezes SSPM przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz plan pracy i plan finansowy na 2017 rok.
 
Sprawozdanie przedstawiła również Elżbieta Baran Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego oraz Komisja Rewizyjna, której przewodniczyła Pani Grażyna Mysza, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu SSPM za okres sprawozdawczy.
 
Walne Zebranie na postawiony wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi SSPM kończącemu tego dnia swoją kadencję.

Prezes Krystyna Droździewicz podziękowała członkom głosującym za udzieleniem absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej, Komisji Sądu Koleżeńskiego, Zarządowi oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Skawinie oraz innym osobom i podmiotom za dotychczasową współpracę.
 
Głównym punktem zebrania były wybory do władz wybieralnych stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W głosowaniu tajnym z pośród 9 kandydatów do Zarządu SSPM, najwięcej głosów uzyskali: Małgorzata Kopeć, Joanna Chodor, Krystyna Droździewicz, Antoni Sapała, Grażyna Mysza, Wioleta Wcisło, Jan Liskiewicz.
 
W kolejnych głosowaniach wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Arkadiusz Wrzoszczyk, Elżbieta Baran, Elżbieta Gutierrez oraz Sąd Koleżeński w składzie: Sergiusz Romański, Krystyna Kutek, Anna Malinowska.

Nowe władze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast:

Zarząd SSPM:

Prezes - Krystyna Droździewicz
Wiceprezes - Małgorzata Kopeć
Sekretarz - Antoni Sapała
Skarbnik - Grażyna Mysza
 
Członkowie:
Joanna Chodor
Wioleta Wcisło
Jan Liskiewicz
 
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Arkadiusz Wrzoszczyk
Zastępca Przewodniczącego: Elżbieta Baran
Członek: Elżbieta Gutierrez

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący - Sergiusz Romański
Zastępca Przewodniczącego - Krystyna Kutek
Sekretarz:  Anna Malinowska
 
GALERIA ZDJĘĆ - TUTAJ
 

[ podstrona 17 z 117   początek ... | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website