Aktualności
  Wycieczka integracyjna "Śladami Ojca Mateusza"
26.07.2018

30 czerwca br. dwudziestoczteroosobowa grupa członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast wyjechała na wycieczkę integracyjną "Śladami Ojca Mateusza".

Pierwszym etapem wycieczki był położony na prawym brzegu Wisły Baranów Sandomierski z najcenniejszą i najpiękniejszą dawną rezydencją magnacką - zamkiem w Baranowie Sandomierskim. Ten imponujący obiekt architektury renesansowej jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie. Zamek został wzniesiony pod koniec XVI wieku w miejscu średniowiecznego, obronnego dworu rycerskiego. W XV wieku dwór baranowski należał do szlacheckiej rodziny Baranowskich. Na przełomie XV i XVI wieku właścicielem Baranowa został wielkopolski ród Górków. W 1569 roku Stanisław Górka sprzedał dobra baranowskie Rafałowi Leszczyńskiemu. Obecny kształt zamku stanowi imponujący przykład wytwornego stylu zamożnej rodziny Leszczyńskich. Wspaniałą architekturę, ukształtowaną na wzór królewskiego Wawelu w Krakowie, rezydencja zwana "Małym Wawelem" zawdzięcza najprawdopodobniej włoskiemu architektowi i rzeźbiarzowi Santi Gucci'emu. Zamek jest budowlą trzykondygnacyjną i został wzniesiony na planie prostokąta. Posiada cztery okrągłe baszty w narożach, prostokątną wieżę pośrodku ściany frontowej oraz wewnętrzny dziedziniec otoczony pięknymi, dwukondygnacyjnymi krużgankami. Wnętrza zamku dekorowane są przez Jana Chrzciciela Falconiego oraz Tylmana z Gameren. Zamek otoczony jest urokliwym parkiem.

Po krótkim spacerze grupa udała się do Sandomierza,
pięknego miasto królewskiego malowniczo położonego nad Wisłą. Historyczny Sandomierz bywa nazywany "Małym Rzymem", a to dlatego, że podobnie, jak włoska stolica, ulokował się na 7 wzgórzach, a ponadto pod obydwoma miastami ciągną się tajemnicze, podziemne korytarze. Sandomierz zyskał znacznie na sławie w ostatnich czasach za sprawą popularnego serialu "Ojciec Mateusz" kręconego właśnie w tym mieście. Będąc w Sandomierzu nawet zobaczyć można Dworek Skorupskich, który nazwano Dworkiem Ojca Mateusza.

Wraz z przewodniczką grupa zwiedziła: Bazylikę Katedralną pw. Najświętszej Maryi Panny, przeszła Bramą Opatowską, Furtą Dominikańską, zw. potocznie Uchem Igielnym, aby potem zagłębić się w świat sandomierskich lochów, piwnic i wyrobisk "trasy podziemnej", zobaczyć Zbrojownię i wyjść na malowniczy sandomierski Rynek, obejrzeć Ratusz i piękne gotyckie i renesansowe kamieniczki.

Wizyta w Sandomierzu zakończyła się spacerem po Górach Pieprzowych, potocznie zwanych Pieprzówkami. Na terenie zbudowanym z brązowego, blaszkowatego łupka kambryjskiego (najstarsze i najniższe góry w Polsce) znajduje się obecnie Rezerwat Przyrody.

Po smacznych grillowanych potrawach podanych w wilii "Dzika Róża" wycieczka udała się do Skawiny.

GALERIA ZDJĘĆ - TUTAJ24 listopada 2017r. Sandomierz został uznany Rozporządzeniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Pomnikiem Historii Pomnik Historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno - krajobrazowy" tworzą liczne zabytki należące do najwyższej klasy dzieł architektury, rzeźby i malarstwa. Najcenniejsze z nich to: gotycka kolegiata, obecnie katedra pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny Marii z freskami w stylu rusko - bizantyńskim, znajdujący się nieopodal gotycki dawny dom mansjonarzy zw. Domem Długosza, późnoromański kościół pod wezwaniem św. Jakuba z klasztorem dominikanów, średniowieczny układ urbanistyczny miasta z prostokątnym rynkiem i geometryczną siatką ulic, otoczony pozostałościami murów miejskich z zachowaną gotycką Bramą Opatowską, jeden z kilku zachowanych w Polsce gotycko-renesansowych ratuszy miejskich, barokowy gmach szkoły jezuickiej zw. Collegium Gostomianum, dawne klasztory reformatów i benedyktynek. Oprócz szczególnych wartości zabytkowych, Sandomierz wyróżnia się wartościami przestrzenno - krajobrazowymi. Miasto położone jest malowniczo na skraju nadwiślańskiej wysoczyzny, na kilku wzgórzach rozdzielonych wąwozami m. in.: Wąwozem Królowej Jadwigi i Wąwozem Piszczele.

  Z cyklu "Zaprosili nas" - Zakończenie roku szkolnego w SP nr 1 w Skawinie
26.07.2018

22 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor  Hanna Szczerbak wręczyła najlepszym uczniom pamiątkowe dyplomy, puchary i świadectwa, zaś dumni rodzice przyjęli z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej przyszła chwila na występ artystyczny uczniów  starszych klas, którzy jak zwykle zachwycili zgromadzoną publiczność.

Wśród licznie zaproszonych gości znalazła się prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Krystyna Droździewicz, która miała ogromną przyjemność w imieniu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast odebrać z rąk pani Dyrektor Hanny Szczerbak  podziękowanie za dziesięcioletnie wsparcie kontaktów Szkoły z miastem partnerskim w Czechach Roztoky.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na uroczystość  i życzymy całej społeczności szkolnej,  wspaniałych, pełnych wrażeń wakacji i  udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku!
  „Dziesięć lat współpracy między Skawina a Przemyślanami”
27.06.2018

Rok 2018 to rok jubileuszowy dla Skawiny i Przemyślan. 10 lat temu 11 listopada 2018r. sprawujący wówczas urząd Burmistrzowie, Adam Najder i Petro Buczok podpisali umowę o współpracy partnerskiej między Skawiną a Przemyślanami.

Uroczysta Gala z okazji 10-lecia współpracy z miastem Przemyślany odbyła się 16 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Antoni Holik dyrektor Biura Senatora RP Marka Pęka i zarazem przewodniczący Zarządu Osiedla Korabniki, Maksym Muzyczko Wicekonsul Generalny Ukrainy w Krakowie, delegacja Przemyślan z Aleksandrem Zozyulią, delegacja z Hürth z Burmistrzem Dirkiem Breuerem, delegacja z Turcianskich Teplic z Miroslavem Tribulikiem, Radni Powiatu Krakowskiego Krzysztof Gębala i Stanisław Żak, prezydium Rady Miejskiej w Skawinie - przewodniczący Witold Grabiec, wiceprzewodnicząca Ewa Masłowska, wiceprzewodniczący Antoni Bylica, wiceprzewodniczący Ryszard Majdzik z małżonką, Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko z małżonką, Monika Bednarz nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Maria Repeta nauczycielka Przedszkola Samorządowego nr 3 w Skawinie, ks. Wiesław Baniak i brat Marcin Mistur z Centrum Don Guanella, Honorowi Członkowie SSPM Janina Kusina-Miziołek i Franciszek Mirocha, byli prezesi SSPM Elżbieta Baran, Ewa Malinowska i Sergiusz Romański, Zarząd i członkowie SSPM, nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4.

Uroczystość rozpoczęły Anita Karczewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 oraz prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Krystyna Droździewicz, które w języku ukraińskim i polskim powitały zgromadzonych gości, zapraszając równocześnie na cześć artystyczną, przygotowaną przez nauczycieli i uczniów SP4 specjalnie na Galę.

Piękny, wzruszający występ uczniów Szkoły ujął i zachwycił wszystkich zgromadzonych, a odśpiewana "Czerwona ruta" poruszyła serca wszystkich. Po części artystycznej prezes SSPM Krystyna Droździewicz odczytała list Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy.

W oficjalnej części głos zabrała Krystyna Droździewicz, Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Norbert Rzepisko oraz Aleksander Zozulya, Burmistrz Przemyślan. Nie brakło podsumowań dziesięciu lat współpracy i podziękowań i pamiątkowej patery, którą Norbert Rzepisko wręczył Aleksandrowi Zozulyi.

W kolejnej części programu Krystyna Droździewicz - prezes SSPM oraz Małgorzata Kopeć - wiceprezes wręczyły pamiątkowe statuetki: Honorowego Członka SSPM Aleksandrowi Zozulyi oraz zasłużonego dla współpracy między Skawiną i Przemyślanami - Burmistrzom Aleksandrowi Zozulyi, Pawłowi Kolasie, Adamowi Najderowi, Petro Buchokowi, prezesom SSPM Ewie Malinowskiej i Sergiuszowi Romańskiemu, mieszkańcom Przemyślan - ks. Piotrowi Smolce i Irenie Romanczuk oraz - Grażynie Wójcik dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Anicie Karczewskiej dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4.

Część oficjalną zakończyła prezentacja multimedialna przedstawiająca historię kontaktów pomiędzy naszymi miastami oraz efekty współpracy, przygotowana przez Małgorzatę Kopeć oraz wystawa fotograficzna przygotowana przez M. Kopeć, K. Droździewicz i J. Chodor.

Uroczystość w Szkole Podstawowej nr 4 poprzedziły Międzynarodowe Zawody Strażackie,
w których oprócz drużyn z terenu gminy Skawina w sobotnie przedpołudnie wzięły udział drużyna z Przemyślan z koordynatorem Vitalijem Patrunem, drużyna strażacka z Hürth z koordynatorem Petrem Zachertem oraz drużyna strażacka z Holesova z koordynatorem Petrem Šidlikiem.

Po części oficjalnej odbyła się zabawa w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II, zorganizowana przez OSPII Skawina oraz OSP Kopanka.

W niedzielne przedpołudnie goście z miast partnerskich odwiedzili Błonia Skawińskie i Alejkę Miast Partnerskich.

Po spacerze, o godz. 13.30 odbyła się msza św. w Parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie koncelebrowana przez ks. Jana Reczka oraz ks. Piotra Smolkę z Przemyślan, po której jak i po porannych mszach świętych, mieszkańcy Skawiny składali dobrowolne ofiary na rzecz odnowy Kościołów na Ukrainie w okolicach Przemyślan, gdzie proboszczem jest ks. Piotr Smolka. Po mszy świętej goście opuścili Skawinę.

Warto nadmienić, że w związku z obchodami jubileuszu 10 lat współpracy pomiędzy Skawiną a Przemyślanami, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie wydał wznowione okolicznościowe wydawnictwo "Miasta partnerskie Skawiny 2018. Partner cities of Skawina",
rozszerzone o część poświęcona historii i efektom współpracy pomiędzy Skawiną a Przemyślanami, do którego materiał opracowały prezes Krystyna Droździewicz i wiceprezes Małgorzata Kopeć ze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Wydawnictwo zostało przekazane gościom z delegacji oficjalnych, niebawem też trafi do instytucji oświaty i kultury naszej gminy.

Historia i efekty kontaktów partnerskich pomiędzy Skawiną a Przemyślanami.

Pierwsze kontakty z Przemyślanami ukraińskim miastem partnerskim Skawiny zapoczątkowała w 2008r. Maria Repeta, pracująca w Przedszkolu Nr 3 w Skawinie nawiązując korespondencję z Ireną Romanczuk z przedszkola "Soneczko" w Przemyślanach.

Kolejnym krokiem i zarazem przełomem były rozmowy Ewy Malinowskiej ówczesnej Prezes SSPM z Burmistrzem Petro Buczokiem (nieoceniona wtedy okazała się pomoc ambasady Polskiej w Kijowie), która entuzjastycznie zareagowała na propozycję nawiązania kontaktów pomiędzy Skawiną, a Przemyślanami. W Przemyślanach jest duża grupa Polaków skupionych przy parafii Rzymsko-Katolickiej Świętych apostołów Piotra i Pawła oraz Salezjanie - kolejne etapy współpracy polegały na próbach skontaktowania się z nimi i zarażenia ideą partnerstwa miast. Wszyscy mieli nadzieję na owocną współpracę na wielu płaszczyznach i z niecierpliwością czekali na dalszy rozwój tak pięknie i obiecująco zapoczątkowanej znajomości.

Pierwsze spotkanie z przyjaciółmi z Przemyślan miało miejsce w Skawinie w maju 2008r. podczas Dni Partnerstwa Miast, kiedy na zaproszenie Burmistrza Adama Najdera przyjechała delegacja na czele z Panem Jozefem Kuzmą Zastępcą Burmistrza Przemyślan.

W dniach 12 - 14 września 2008r. odbyła się pierwsza oficjalna wizyta w Przemyślanach, z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Stanisławem Żakiem na czele, której celem było wręczenie zaproszenia dla burmistrza Przemyślan Petro Buchoka na uroczystość podpisania umowy Partnerskiej między naszymi miastami.

Efektem spotkań było podpisanie oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Skawiną, a Przemyślanami w dniu 11 listopada 2008r. w Skawinie w trakcie uroczystej Sesji Rady Miejskiej podczas obchodów Święta Niepodległości.

Kolejny rok przyniósł pierwsze efekty podpisania współpracy pomiędzy Skawiną, a Przemyślanami. Już w marcu 2009r. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zorganizowało pomoc rzeczową dla dzieci z Przemyślan. Zbiórka darów przebiegająca pod hasłem "Podaj dalej" odbyła się we wszystkich szkołach i przedszkolach Gminy Skawina, które 30 marca 2009r. skawińska delegacja na czele z ówczesną Prezes SSPM Ewą Malinowską zawiozła na Ukrainę.

W maju tego samego roku delegacja z Przemyślan wzięła udział w Dniach Skawiny i uroczystościach otwarcia Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II i otwarciu Szlaku Papieskiego a w dniach 10 - 16 lipca do Skawiny przyjechała 38 osobowa grupa dzieci z Przemyślan wraz z nauczycielami. Letni wypoczynek zorganizowany przy współpracy Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z Urzędem Miasta i Gminy Skawina wypełniony był wieloma atrakcjami.

Z kolei w dniach 19 - 25 sierpnia 2009r. 38 osobowa grupa członków SSPM/mieszkańców Gminy Skawina gościła w Przemyślanach. Ideą wyjazdu było przede wszystkim bliższe poznanie z mieszkańcami miasta, odwiedzenie przemyślańskich szkół i przedszkoli, udział w uroczystości podpisania (ratyfikowania) przez burmistrzów Adama Najdera i Petro Buchoka oraz przedstawicieli Rad Miejskich umowy partnerskiej.

W związku z epidemią grypy na Ukrainie, w listopadzie 2009 roku Gmina Skawina oraz Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zorganizowały akcję "Leki dla Przemyślan", w ramach której zorganizowano pomoc humanitarną - zbiórkę środków farmaceutycznych i higienicznych dla mieszkańców Przemyślan.

Okazją do bliższego poznania się i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami i ich mieszkańcami jest realizacja projektów szczególnie w zakresie: wymiany dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, sportu i turystyki.

W ramach wymiany młodzieży zrealizowanych 10 dużych projektów, w których wzięli udział uczniowie ze szkół w Przemyślanach oraz uczniowie gminnych szkół: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2, Zespołu Katolickich Szkół, Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie Sergiusza Romańskiego i Arkadiusza Wrzoszczyka, którzy byli autorami i realizatorami wszystkich projektów SSPM oraz dorobek nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy od 2014r. realizują projekty dostosowane do wymagań swoich podopiecznych.

Uczniowie z Przemyślan wzięli udział w pięciu międzynarodowych konkursach plastycznych. Dorośli mieszkańcy gminy pięciokrotnie gościli w Przemyślanach i zwiedzali zakątki Ukrainy. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zorganizowało kilka akcji charytatywnych zbierając m. in. zabawki, artykuły biurowe, leki, środki opatrunkowe, bieliznę termoaktywną, władze miasta ufundowały zaś ambulans z wyposażeniem. Corocznie spotykają się delegacje oficjalne, wizytując się na różnych uroczystościach patriotycznych dożynkach gminnych, spotkaniach studyjnych, konferencjach. Można więc żywić nadzieję, że tak owocna przyjaźń będzie się owocnie rozwijać i w kolejnych latach.

Obszerna galeria zdjęć TUTAJ

fot. Małgorzata Kopeć, Witold Grabiec, Józef Niechaj, archiwum UMiG w Skawinie

[ podstrona 17 z 136   początek ... | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website