Aktualności
  Zaproszenie do kontaktu!
7.03.2017

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy członków SSPM do bieżącego kontaktu z Zarządem SSPM, który jest otwarty na Państwa wnioski, pomysły, propozycje, które stanowić będą kluczowy element przy określeniu kierunków działań i zadań statutowych stowarzyszenia.

Jest również możliwość spotkania z nami podczas posiedzeń Zarządu, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Biurze SSPM mieszczącym się przy ul. Żwirki i Wigury 23/15 w Skawinie.

Czekamy na Państwa od godziny 17.00 do 18.00. W tym czasie istnieje możliwość uiszczenia składek członkowskich, porozmawiania o bieżących sprawach i planach Stowarzyszenia.

ZARZĄD SSPM

  Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
26.02.2017

W dniu 20 lutego 2017r. w Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków SSPM. W spotkaniu wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia oraz Pani Magdalena Turkawska - reprezentująca Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Po przyjęciu porządku zebrania przedstawicielki Zarządu: Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za 2016r. a Krystyna Droździewicz Prezes SSPM przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz plan pracy i plan finansowy na 2017 rok.
 
Sprawozdanie przedstawiła również Elżbieta Baran Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego oraz Komisja Rewizyjna, której przewodniczyła Pani Grażyna Mysza, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu SSPM za okres sprawozdawczy.
 
Walne Zebranie na postawiony wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi SSPM kończącemu tego dnia swoją kadencję.

Prezes Krystyna Droździewicz podziękowała członkom głosującym za udzieleniem absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej, Komisji Sądu Koleżeńskiego, Zarządowi oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Skawinie oraz innym osobom i podmiotom za dotychczasową współpracę.
 
Głównym punktem zebrania były wybory do władz wybieralnych stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W głosowaniu tajnym z pośród 9 kandydatów do Zarządu SSPM, najwięcej głosów uzyskali: Małgorzata Kopeć, Joanna Chodor, Krystyna Droździewicz, Antoni Sapała, Grażyna Mysza, Wioleta Wcisło, Jan Liskiewicz.
 
W kolejnych głosowaniach wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Arkadiusz Wrzoszczyk, Elżbieta Baran, Elżbieta Gutierrez oraz Sąd Koleżeński w składzie: Sergiusz Romański, Krystyna Kutek, Anna Malinowska.

Nowe władze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast:

Zarząd SSPM:

Prezes - Krystyna Droździewicz
Wiceprezes - Małgorzata Kopeć
Sekretarz - Antoni Sapała
Skarbnik - Grażyna Mysza
 
Członkowie:
Joanna Chodor
Wioleta Wcisło
Jan Liskiewicz
 
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Arkadiusz Wrzoszczyk
Zastępca Przewodniczącego: Elżbieta Baran
Członek: Elżbieta Gutierrez

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący - Sergiusz Romański
Zastępca Przewodniczącego - Krystyna Kutek
Sekretarz:  Anna Malinowska
 
GALERIA ZDJĘĆ - TUTAJ
 
  Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków SSPM
1.02.2017

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
serdecznie zaprasza na
 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza 7  w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 08 kwietnia 2016r.
  7. Przedstawienie sprawozdań:
a)    Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2016;
b)    Sprawozdania finansowe za rok 2016;
c)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d)    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

8. Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2017r.
9.   Przedstawienie Planu finansowego na 2017r.
10.  Przyjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016;
b)    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016;
c)    Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d)    Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2017r.;
e)    Przyjęcie Planu finansowego na 2017r;
11. Wybór Komisji Wyborczej.
12. Wybór Komisji  Skrutacyjnej.
13. Wybór Zarządu SSPM.
14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
15. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
16. Wolne wnioski
17. Sprawy bieżące
18. Zamknięcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia.

                                                                W imieniu Zarządu SSPM
                                                                   Krystyna Droździewicz
                                                                            PREZES SSPM


 § 8 pkt. 4 Statutu SSPM mówi: "Członkowie zwyczajni mają obowiązek  uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków". 
 

[ podstrona 23 z 122   początek ... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website