Aktualności
  Z cyklu "Zaprosili nas..." Jubileusz SP Nr 2 w Skawinie
30.01.2017

11 stycznia 2017 r. to data, która z pewnością zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie. "Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość" - słowami Jana Pawła II, dyrektor Halina Buchowska rozpoczęła uroczystość jubileuszu 85-lecia istnienia szkoły.

Wśród zaproszonych gości byli:  Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie  Ks. Prałat Edward Ćmiel, w imieniu Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Marka Pęka - dyrektor biura Senatora Antoni Holik, Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Członek Zarządu Rady Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Lidia Pycińska. Władze Gminy Skawina reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa wraz z zastępcą Norbertem Rzepisko, Sekretarz Gminy Ewa Szczepanik. Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec wraz z Wiceprzewodniczącymi: Ewą Masłowską i Ryszardem Majdzikiem.  Radni RM: Anna Wąsowicz i Artur Wątor,  Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii Małgorzata Kopeć, Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG w Skawinie Marek Marzec, Główna Księgowa Placówek Marzena Bulanda, Inspektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Alicja Płonka.
Ponadto obecni byli również: Prezes Fundacji Dar Serca Urszula Wiącek, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stanisław Grodecki, Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Krystyna Droździewicz, Dyrektor CKiS w Skawinie Janusz Bysina, Dyrektor Muzeum Regionalnego Czesław Gąsiorowski, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Stanisława Szczepaniak oraz liczne grono zaprzyjaźnionych z placówką dyrektorów placówek edukacyjnych wszystkich poziomów kształcenia.

Program artystyczny przygotowany na tę okazję był swoistym spojrzeniem w przeszłość, ale stanowił również spojrzenie w przyszłość - "Dwójka" to szkoła gdzie kuje się talenty i odkrywa nienawykłe osobowości, a udowodnili to obecni uczniowie, którzy pod okiem swoich nauczycieli, przygotowali  wspaniały program łączący historię ze współczesnością.
 
 

  Z cyklu "Zaprosili nas..." spotkanie opłatkowe w Radziszowie
27.01.2017

20 stycznia  2017r. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie odbyło się coroczne, tradycyjne spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia "Nasz Radziszów".
 
Wśród zgromadzonych gości znaleźli się: senator Marek Pęk, członek zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec, zastępca burmistrza Norbert Rzepisko, sekretarz Gminy Ewa Szczepanik.

Tradycyjne łamanie się opłatkiem, kolędowanie uświetnił występ Orkiestry Dętej "Sygnał" z Radziszowa.

Nasze stowarzyszenie reprezentowały:  Krystyna Droździewicz prezes i Małgorzata Kopeć wiceprezes.
 
fot. Józef Niechaj
 


  z Cyklu "Zaprosili nas…" - Jasełka z SP Nr 1 w Skawinie
27.01.2017

20 stycznia 2017r. w Sali Teatralnej Kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego odbyły się dwudzieste już "Jasełka" przygotowane przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie.
 
Ten niezwykły spektakl zaszczycili goście: senator Marek Pęk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, burmistrz Norbert Rzepisko.
 
Nasze Stowarzyszenie reprezentowały prezes Krystyna Droździewicz wiceprezes Małgorzata Kopeć.
 
Spektakl według scenariusza Elżbiety Baran został wyreżyserowany z ogromną dbałością o fakty znane nam z Biblii, ale również kostiumy i rekwizyty. Na scenie zaprezentowało się ok. 70 uczniów mistrzowsko przygotowanych. Całość dopełniła wspaniała muzyka, choreografia i przepięknie wykonane kolędy i pastorałki.
 
Warto przypomnieć, że minionym roku, nasze Stowarzyszanie współpracowało ze Szkołą Podstawową Nr 1 przy realizacji projektu "Polak - Czech dwa bratanki"współfinansowanego ze środków z budżetu Gminy Skawina w ramach konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego o obszarze  "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami" w 2016r. O projekcie pisaliśmy TUTAJ:

[ podstrona 25 z 122   początek ... | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website