Aktualności
  Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków SSPM
1.02.2017

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
serdecznie zaprasza na
 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza 7  w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 08 kwietnia 2016r.
  7. Przedstawienie sprawozdań:
a)    Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2016;
b)    Sprawozdania finansowe za rok 2016;
c)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d)    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

8. Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2017r.
9.   Przedstawienie Planu finansowego na 2017r.
10.  Przyjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2016;
b)    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016;
c)    Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d)    Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2017r.;
e)    Przyjęcie Planu finansowego na 2017r;
11. Wybór Komisji Wyborczej.
12. Wybór Komisji  Skrutacyjnej.
13. Wybór Zarządu SSPM.
14. Wybór Komisji Rewizyjnej.
15. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
16. Wolne wnioski
17. Sprawy bieżące
18. Zamknięcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia.

                                                                W imieniu Zarządu SSPM
                                                                   Krystyna Droździewicz
                                                                            PREZES SSPM


 § 8 pkt. 4 Statutu SSPM mówi: "Członkowie zwyczajni mają obowiązek  uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków". 
 
  Dyżur w Biurze SSPM
31.01.2017

Wszystkich zainteresowanych członków SSPM zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ulicy Żwirki i Wigury  w dniu 1 lutego w godz.16.00-17.00.Dyżur będzie pełniła pani Joanna Chodor -sekretarz Stowarzyszenia.

  Z cyklu "Zaprosili nas..." Opłatek w PPTK
31.01.2017

26 stycznia 2017r. odbyło się w Pałacyku "Sokół" tradycyjne spotkanie opłatkowe członków PTTK.

Spotkanie zaszczył swą obecnością burmistrz Norbert Rzepisko, byli również obecni przedstawiciele innych stowarzyszeń działających na terenie gminy, Maria Blus ze Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora "Seniorek", Czesława Kopeć z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, nasze stowarzyszenie reprezentowały prezes Krystyna Droździewicz i wiceprezes Małgorzata Kopeć.

W serdecznej, prawie rodzinnej atmosferze zebrani podzielili się tradycyjnym opłatkiem i wspólnie kolędowali.  Prezes PTTK Włodzimierz Pobożniak (również członek SSPM)poinformował o planach wycieczkowych Koła na rok 2017 i podsumował wyjazdy z roku 2016.

Życzymy naszym koleżankom i kolegom ze skawińskiego Koła PTTK na Nowy Rok 2017 wszelkiej pomyślności i  wspaniałych  wędrówek!
 


[ podstrona 26 z 125   początek ... | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website