Aktualności
  Z cyklu "Zaprosili nas..." Opłatek w PPTK
31.01.2017

26 stycznia 2017r. odbyło się w Pałacyku "Sokół" tradycyjne spotkanie opłatkowe członków PTTK.

Spotkanie zaszczył swą obecnością burmistrz Norbert Rzepisko, byli również obecni przedstawiciele innych stowarzyszeń działających na terenie gminy, Maria Blus ze Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora "Seniorek", Czesława Kopeć z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, nasze stowarzyszenie reprezentowały prezes Krystyna Droździewicz i wiceprezes Małgorzata Kopeć.

W serdecznej, prawie rodzinnej atmosferze zebrani podzielili się tradycyjnym opłatkiem i wspólnie kolędowali.  Prezes PTTK Włodzimierz Pobożniak (również członek SSPM)poinformował o planach wycieczkowych Koła na rok 2017 i podsumował wyjazdy z roku 2016.

Życzymy naszym koleżankom i kolegom ze skawińskiego Koła PTTK na Nowy Rok 2017 wszelkiej pomyślności i  wspaniałych  wędrówek!
 


  Spotkanie opłatkowe Czlonków SSPM
31.01.2017

Jak co roku, pełna ciepła i wzajemnej życzliwości atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, które odbyło się 21 stycznia, tym razem w Pałacyku "Sokół" w Skawinie. 

Prezes SSPM Krystyna Droździewicz w imieniu swoim i Członków Zarządu: Wiceprezes Małgorzaty Kopeć, Skarbnika Krystyny Kutek, Joanny Chodor Sekretarza  oraz Członków: Antoniego Sapały, Arkadiusza Wrzoszczyka i Sergiusza Romańskiego złożyła zebranym  życzenia wiary, nadziei, miłości i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Spotkanie opłatkowe tradycyjnie zgromadziło członków stowarzyszenia, ale również zacnych gości, wśród których byli; przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec, zastępca Burmistrza Tomasz Ożóg, dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia Konrad Szota, przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń - Stanisław Grodecki, przewodniczący Zarządu TPS, Małgorzata i Józef Niechajowie ze Stowarzyszenia "Nasz Radziszów", Halina Jaskierna ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Marian Czapkiewicz wiceprezes Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora "Seniorek"(który przybył z dziesięcioosobową grupą "Seniorków") oraz prezes PTTK Włodzimierz Pobożniak.

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadzili wszystkich zebranych uczniowie Szkoły Muzycznej, którzy wystąpili ze specjalnym koncertem. I tak na scenie zaprezentowali się:

Iza Maciaszczyk - gitara z klasy Łukasza Dobrowolskiego wykonała Sonatinę D-dur (cześć 1i2) Mauro Guiliani,  Hieronim Gałaś - gitara z klasy Łukasza Dobrowolskiego wykonał utwór Emilio Pujol - 1. Don Hulian, 2. Septiembre, zespół kameralny w składzie: Matylda Cichy - flet z klasy Leszka Wiśniowskiego, Wiktoria Liskiewicz - skrzypce - z klasy Jakuba Połącarza, Radek Liskiewicz - fortepian z klasy Michała Roemera, Joachim Gałaś - akordeon z klasy Piotra Majchera wykonali kolędy, zaś Michał Janek - fortepian z klasy Marty Karbowskiej zagrał Etiudę Corneliusa Gurlitta oraz walc a-moll Fryderyka Chopina.

Pięknym podsumowaniem tego wyjątkowego koncertu było tradycyjne dzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania, toast noworoczny wzniesiony przez prezesa Krystynę Droździewicz oraz przemówienia gości.
 
Pan Witold Grabiec, dziękując za zaproszenie na spotkanie, porównał działalność stowarzyszenia do ministerstwa spraw zagranicznych i życzył dalszego rozwoju na tej niwie, Burmistrz Tomasz Ożóg zadeklarował zaś pomoc dla Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy i złożył wszystkim członkom stowarzyszenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Kolejnym uroczystym akcentem był występ członków zaprzyjaźnionego z nami Klubu Seniora "Seniorek", którzy na czele z Marianem Czapkiewiczem wykonali znane i lubiane kolędy i pastorałki.
 
Na zebranych czekała jeszcze jedna niespodzianka, na koniec  wystąpiła Kapela z Bronowic ze Skawinianami: Panem Andrzejem Tatko oraz Franciszkiem Orlikiem, która wykonała utwory znane i lubiane przez wszystkich, wprowadzając tym samym nastrój wspólnego biesiadowania i zbliżającego się karnawału.
 
Wszystkim gościom i członkom naszego Stowarzyszenia dziękujemy za obecność i życzymy zdrowia,  zadowolenia, miłości, radości i spełnienia wszystkich marzeń! 
 
Warto przypomnieć, że minionym roku, nasze Stowarzyszanie współpracowało ze Szkołą Muzyczną I Stopnia oraz Szkołą  Artystyczną w Roztokach z Czech przy realizacji projektu "Integracja przez muzykę" współfinansowanego ze środków z budżetu Gminy Skawina w ramach konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego. O projekcie pisaliśmy TUTAJ.

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ
fot. Małgorzata Kopeć, Łukasz Bodek, Józef Niechaj
  Z cyklu "Zaprosili nas..." Jubileusz SP Nr 2 w Skawinie
30.01.2017

11 stycznia 2017 r. to data, która z pewnością zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie. "Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość" - słowami Jana Pawła II, dyrektor Halina Buchowska rozpoczęła uroczystość jubileuszu 85-lecia istnienia szkoły.

Wśród zaproszonych gości byli:  Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie  Ks. Prałat Edward Ćmiel, w imieniu Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Marka Pęka - dyrektor biura Senatora Antoni Holik, Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Członek Zarządu Rady Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Lidia Pycińska. Władze Gminy Skawina reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa wraz z zastępcą Norbertem Rzepisko, Sekretarz Gminy Ewa Szczepanik. Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec wraz z Wiceprzewodniczącymi: Ewą Masłowską i Ryszardem Majdzikiem.  Radni RM: Anna Wąsowicz i Artur Wątor,  Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii Małgorzata Kopeć, Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG w Skawinie Marek Marzec, Główna Księgowa Placówek Marzena Bulanda, Inspektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Alicja Płonka.
Ponadto obecni byli również: Prezes Fundacji Dar Serca Urszula Wiącek, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stanisław Grodecki, Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Krystyna Droździewicz, Dyrektor CKiS w Skawinie Janusz Bysina, Dyrektor Muzeum Regionalnego Czesław Gąsiorowski, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Stanisława Szczepaniak oraz liczne grono zaprzyjaźnionych z placówką dyrektorów placówek edukacyjnych wszystkich poziomów kształcenia.

Program artystyczny przygotowany na tę okazję był swoistym spojrzeniem w przeszłość, ale stanowił również spojrzenie w przyszłość - "Dwójka" to szkoła gdzie kuje się talenty i odkrywa nienawykłe osobowości, a udowodnili to obecni uczniowie, którzy pod okiem swoich nauczycieli, przygotowali  wspaniały program łączący historię ze współczesnością.
 
 

[ podstrona 27 z 125   początek ... | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website