Aktualności
  Z wizytą w T.Teplicach
24.06.2016

W dniach 10-11 czerwca 2016r. delegacja Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz przedstawiciele Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast przebywała na Słowacji, na zaproszenie burmistrza T.Teplic Igora Husa.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie reprezentowali: Marek Marzec Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury, Elżbieta Gutierrez Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Skawinie - członek Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Krystyna Kutek - Skarbnik Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

Delegacja uczestniczyła w obchodach Dni Turcianskich Teplic.


Galeria zdjęć - TUTAJ  Dni Partnerstwa Miast 9-12 czerwca 2016r.
24.06.2016

"Przyjaźń jest najdelikatniejszym kwiatem, który rozwija się z wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Jeżeli nie dbamy o niego cierpliwie i niestrudzenie, więdnie i usycha, zanim otworzy wszystkie swoje pączki".
Zenta Maurina Raudive

Rok 2016 to rok jubileuszowy dla Skawiny i Hürth, dokładnie dwadzieścia lat temu, 30 czerwca 1996r. sprawujący wówczas urząd Bumistrza, Jacek Krupa, podpisał umowę o współpracy partnerskiej między Skawiną a Hürth.

Na obchody tego jubileuszu oraz Dnia Partnerstwa Miast do Skawiny zawitały delegacje z sześciu miast partnerskich: Hürth (Niemcy), Thetford (Anglia), Roztoky i Holesov (Republika Czeska), Turčianske Teplice (Słowacja), Przemyślany (Ukraina), a wraz z nimi młodzież ze Szkoły Artystycznej w Roztokach, będąca uczestnikiem projektu "Integracja przez muzykę" realizowanego przez Szkołę Muzyczną I Stopnia w Skawinie wraz ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast. (relacja zdjęciowa z wizyty dzieci z Roztok TUTAJ)

Na czele delegacji z Hürth stanął burmistrz Dirk Breuer, nie brakło w niej znanych i zasłużonych we współpracy między naszymi miastami Karin Hehl, Volkera Kantha, Rudigera Winklera, zaś Willi Zylajewa godnie zastąpiła jego córka Gudnur Baer. Pozostałe delegacje były reprezentowane przez: Thetford - Brenda Canham i Denis Crawford, Turcianskie Teplice - zastępca Burmistrza Dušan Vojtek, Roztoky - zastępca Burmistrza Marie Slancarova, Holesov - zastępca Burmistrza Jana Slavencikova, Przemyślany - zastępca Burmistrza Jozef Kuzma.

Pobyt delegacji z Hürth oraz Przemyślan rozpoczął się już we czwartek od zwiedzania Krakowa, goście odbyli spacer po Kazimierzu, Rynku Głównym i Sukiennicach.

W piątek 10 czerwca gości podjęła w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie dyrektor Grażyna Wójcik z gronem nauczycieli i uczniów. Gościom towarzyszyły Panie Krystyna Droździewicz Prezes SSM oraz Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM. Goście mieli okazję zobaczyć występy młodzieży, uczestniczyć w zajęciach dla dzieci młodszych, zwiedzili szkołę, a w szczególności pracownię Biofeedback i Tomatis, obejrzeli prezentację z realizowanych przez SOSzW ze szkołami z miast partnerskich w Niemczech, Czechach, Ukrainie projektów. Na koniec dyrektor Grażyna Wójcik zaprosiła na przepyszną szarlotkę i wręczyła drobne upominki. Relacja zdjęciowa z pobytu w szkole-TUTAJ.

Po wizycie w szkole grupa odbyła spacer po Parku Miejskim, Błoniach Skawińskich, szczególne zainteresowanie wzbudziły drzewa miast partnerskich, posadzone w 2014r. w Alejce Miast Partnerskich.

Po popołudniu zaproszone delegacje wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina Pawłem Kolasą, Zarządem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast miały przyjemność uczestniczyć w Koncercie Integracyjnym, który odbył się w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie. Wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej w Skawinie, Dobrej oraz uczniowie Szkoły Artystycznej z Roztok. Ten dzień zakończyła uroczysta kolacja powitalna, wzięli w niej udział: władze samorządowe gminy, zarząd SSPM oraz goście z zagranicy.

Przedpołudnie sobotnie wypełniła wycieczka po gminie, podczas której towarzyszyli gościom zastępca Burmistrza Norbert Rzepisko i Tomasz Ożóg oraz przedstawiciele Zarządu SSPM. Goście z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli Pomnik św. Jana Pawła II, strefy ekonomiczne Skawiny, Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzęcinie leżący na Szlaku Architektury Drewnianej oraz Muzeum Regionalne w Skawinie. Największy entuzjazm wzbudziły puzzle historyczne, które wszyscy uczestnicy wycieczki złożyli pod czujnym okiem dyrektora Czesława Gąsiorowskiego. Galeria zdjęć z wycieczki - TUTAJ

Po południu odbyła się w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym uroczysta Gala, w której uczestniczyli zaproszeni goście - delegacje miast partnerskich, wicewojewoda Piotr Ćwik, władze miasta na czele z burmistrzem Pawłem Kolasą, zastępcą burmistrza Norbertem Rzepisko, przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Grabcem, wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Ewą Masłowską i Ryszardem Majdzikiem, radny Rady Miejskiej Adam Najder, Główny Księgowy Szkół i zarazem księgowa SSPM Marzena Bulanda, dyrektorzy szkół, Marzena Kulawik wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Anita Karczewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Joanna Chodor dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach, Grażyna Wójcik dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zasłużeni członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast - Elżbieta Baran, Aleksandra Kwiatoń-Wrześniak, Janina Kusina-Miziołek, Franciszek Mirocha, Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz członkowie i sympatycy stowarzyszenia.

Zaproszonych gości witały chlebem i solą, ubrane w stroje skawińskie, uczennice Szkoły Podstawowej nr 4, oficjalnego zaś otwarcia i powitania gości w imieniu Zarządu SSPM dokonała prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Krystyna Droździewicz. Następnie zebrani obejrzeli występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach, dzieci zaprezentowały taniec hiszpański, krakowiaka i taniec lajkonika. Część artystyczną zakończył występ sopranistki, uczennicy Gimnazjum nr 1 w Skawinie Julii Balon.

Po tej części prezes SSPM Krystyna Droździewicz odczytała list gratulacyjny, jaki przesłał na ręce Burmistrza Pawła Kolasy i Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. W liście czytamy:

"Wszyscy wiemy, że przyjaźni między narodami nie da się zadekretować. Dobre stosunki, współpraca, prawdziwe zrozumienie, szacunek - nigdy nie będą owocem suchych zapisów umów, ale owocem pozytywnych więzi, które powstają między ludźmi. To spotkanie to element uroczystego świętowania jubileuszu takich właśnie więzi, które łączą Skawinę z niemieckim miastem".

Okolicznościowe przemówienia wygłosili prezes SSPM Krystyna Droździewicz, burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa, Burmistrz Hürth Dirk Breuer, wicemarszałek województwa małopolskiego Piotr Ćwik, przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec, radny Rady Miejskiej, burmistrz trzech kadencji Adam Najder, radna z Thetford, Brenda Canham.

Największy entuzjazm wzbudziło wystąpienie Dirka Breuera, który przeważającą jego część wygłosił… w języku polskim. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia przez burmistrza Pawła Kolasę na ręce burmistrza DirkaBreuera i Rudigera Winklera prezesa Stowarzyszenia PVH Partnerschaftsvereins Hürth patery upamiętniającej jubileusz 20-lecia podpisania umowy o współpracy partnerskiej między miastami Skawina i Hürth. Podobną paterę na ręce Krystyny Droździewicz wręczył Paweł Kolasa, Skawińskiemu Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast, upamiętniając tym samym jubileusz 20-lecia powstania stowarzyszenia.

Życzenia i kwiaty z okazji Jubileuszu naszego stowarzyszenia, zostały przekazane również od obecnych na uroczystości dyrektorów współpracujących z SSPM szkół, Anity Karczewskiej, Grażyny Wójcik i Marzeny Kulawik.

Jubileusz powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast stał się wspaniałą okazją do wręczenia statuetki Honorowego Członka SSPM Janinie Kusinie-Miziołek oraz pamiątkowych statuetek - burmistrzowi Pawłowi Kolasie, Adamowi Najderowi (który jako burmistrz podpisał większość umów partnerskich), prezesom SSPM Elżbiecie Baran i Sergiuszowi Romańskiemu oraz dyrektorom współpracujących szkół - Marzenie Kulawik, Anicie Karczewskiej, Joannie Chodor. Na pamiątkowych statuetkach i dyplomach czytamy: "W dowód uznania szczególnych osiągnięć w szerzeniu idei Partnerstwa z okazji dwudziestolecia powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast".

Część oficjalną Gali zakończyło krojenie urodzinowego tortu
(dzieła Cukierni "Zając"), na którym widniały herby Skawiny i Hürth oraz logo stowarzyszenia, po czym gości zaproszono do wspólnej zabawy tanecznej.

Gali towarzyszyła wystawa dokumentująca dwadzieścia lat współpracy z Hürth i istnienia stowarzyszenia, przygotowana przez Panie Krystynę Droździewicz, Małgorzatę Kopeć i Joanne Chodor. Goście z zainteresowaniem obejrzeli również kroniki SSPM i wpisali się do księgi pamiątkowej.

Niedzielę - ostatni dzień pobytu delegacji - goście rozpoczęli od mszy św. w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, po czym w Pałacyku "Sokół" odbył się uroczysty pożegnalny obiad i nastąpił wyjazd wszystkich delegacji.


Gorące podziękowania kierujemy do członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Moniki Cichowlas i Łukasza Kaleńskiego, którzy podjęli się roli tłumaczy podczas pobytu delegacji, Pani Anicie Karczewskiej za przygotowanie flag do dekoracji oraz Pani Halinie Lech i Państwu Czesławie i Stanisławowi Kopeć za pomoc w dekoracji sali.

Materiał filmowy z uroczystości przygotowany przez
TELEWIZJĘ SKAWINA
- TUTAJ


GALERIA ZDJĘĆ Z GALI - TUTAJ
(fot. Katarzyna Skrzybalska - Telewizja Skawina, Małgorzata Kopeć,  Arkadiusz Wrzoszczyk)  „Integracja przez muzykę” - wizyta uczniów z Czech
23.06.2016

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast wraz ze Szkoła Muzyczną I stopnia realizowało projekt "Integracja przez muzykę".  Na zaproszenie SSPM oraz Dyrektora Szkoły Muzycznej, 9 czerwca, przyjechali do Skawiny uczniowie ze Szkoły Artystycznej w Roztokach z Czech.

 
9 czerwca 2016 r.
Od godz. 17.00 rodzice uczniów skawińskiej szkoły muzycznej oczekiwali na przyjazd gości, którzy przyjechali z lekkim opóźnieniem. Po przyjeździe na parking szkolny, zaproszeni uczniowie udali się do gościnnych rodzin, które zobowiązały się użyczyć noclegu i wyżywienia. Nauczyciele i kierowca zostali zakwaterowani w hotelu.

10 czerwca 2016 r.
W dniu tym zaplanowano spotkanie na Rynku w Skawinie, uczniów i nauczycieli szkoły w Roztokach oraz uczniów skawińskich rodzin, które zobowiązały się opiekować uczniami z Czech, oraz dwóch nauczycieli skawińskiej szkoły muzycznej. Stamtąd udali się na zwiedzanie Skawiny (Błonia Skawińskie, Starorzecze) oraz odwiedzili Muzeum Regionalne w Skawinie. Gospodarzem w Muzeum był pan dyrektor Czesław Gąsiorowski, który nadzwyczaj ciekawie poprowadził godzinne zajęcia. Po wyjściu z Muzeum, goście postanowili odpocząć. Zrezygnowano więc z zaplanowanej wizyty w MultiCentrum. Czas do obiadu (tj. do godziny 12.00 spędzono na Skawińskich Błoniach.

O godzinie 12.00 goście i gospodarze poszli na obiad do restauracji "Pod Irysami". Po obiedzie, goście przyjechali do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie. Na miejscu odbyła się próba przed zaplanowanym Koncertem Integracyjnym.

Koncert Integracyjny rozpoczął się w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie o godz. 17.00. Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie, oraz goście z Czech i Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobrej wystąpili przed Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina Pawłem Kolasą, Zarządem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Władzami Miasta Skawina, delegacjami z miast partnerskich Skawiny Hürth z Niemiec, Thetford z Wielkiej Brytanii, Roztok i Holesova z Czech, Turcianskich Teplic ze Słowacji i Przemyślan na Ukrainie. Koncert Integracyjny należy uznać za bardzo udane przedsięwzięcie. Występ artystyczny uczniów z różnych szkół zbliżył uczestników koncertu a spędzony czas na wspólnym poczęstunku po koncercie (catering) spowodował zacieśnienie relacji towarzyskich pomiędzy uczniami ze Skawiny i Roztok. Po koncercie, rodzice uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie zabrali dzieci do swoich domów.

11 czerwca 2016 r.
W godzinach rannych dzieci udały się do Wieliczki, gdzie zwiedzały zabytkową Kopalnię Soli. Wykupiona została trasa uczniowska. W zwiedzaniu Kopalni wzięło udział 21 osób: 2 nauczycieli i 8 uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie, 7 uczniów i 4 nauczycieli Szkoły w Roztokach. W podziemiach Kopalni Soli podano zaplanowany obiad. Spędzony czas w Kopalni przy obiedzie, był atrakcyjną formą dalszego zbliżenia zarówno uczniów jak i nauczycieli obu szkół. Po obiedzie i spędzeniu wolnego czasu w kopalni Soli, grupa znalazła się w nadszybiu Kopalni o godzinie 15.00. Powrotną drogę odbyto autobusem.

Po powrocie pod Szkołę, uczniowie zostali przewiezieni prywatnymi samochodami do domów w których nocowali. Tam, przygotowano się do integracyjnej dyskoteki przygotowanej w Sali Kameralnej Szkoły Muzycznej I st. w Skawinie.

Wspólna zabawa trwała do godziny 21.00. Podczas dyskoteki zapewniony był poczęstunek (catering): kanapki, napoje, ciastka, a o godz. 21.00 nasi goście zostali zabrani do rodzin na nocleg.

12 czerwca 2016 r.
Uczniowie z Polski i Czech oraz rodzice polskich dzieci spotkali się koło autokaru grupy czeskiej. Około godz. 10.00 rano nastąpiło pożegnanie grupy gości z Czech. Podsumowując przedsięwzięcie, nasuwa się spostrzeżenie, iż projekt spełnił oczekiwania pomysłodawców. Wszyscy byli zadowoleni z wizyty, zarówno goście jak i gospodarze. Wizyta grupy z Czech, spowodowała większe osiągnięcia celów od pierwotnie zakładanych. Dzieci bardzo się zaprzyjaźniły, radziły sobie wspaniale z barierą językową. Współzawodnictwo - jakie zawsze wytwarza się pomiędzy uczniami szkół artystycznych - miało zgodnie z oczekiwaniami bardzo pozytywny i "zdrowy" charakter. Rodzice uczniów szkoły skawińskiej bardzo pozytywnie wypowiadają się o swoich czeskich podopiecznych.


Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie mogła po raz pierwszy zorganizować wspólne "muzyczne przyjęcie" o randze zarówno lokalnej jak i międzynarodowej. Osiągnięte efekty w wyniku realizacji projektu, to przede wszystkim nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami obu szkół, podniesienie i osiągnięcie trudnej sztuki umiejętności radzenia sobie ze stresem towarzyszącym występom artystycznym. Uczniowie mają zwiększoną motywację do udziału w imprezach międzynarodowych, które w przyszłości, dla profesjonalnego muzyka, staną się oczywiste i naturalne. Nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami obu szkół poprzez aktywny udział w Koncercie Integracyjnym, jak i poprzez obserwację i słuchanie pracy uczniów i pedagogów ze szkół w Polsce i szkoły w Czechach.

GALERIA ZDJĘĆ:
TUTAJ
Zdjęcia z wycieczek i koncertu - TUTAJ
Więcej zdjęć z Koncertu Integracyjnego - TUTAJ


Projekt współorganizowany we współpracy ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast w ramach projektu "Integracja przez muzykę",
współfinansowany był ze środków budżetu Gminy Skawina.[ podstrona 28 z 117   początek ... | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website