Aktualności
  Dzień Integracji NGO w Skawinie.
1.04.2019

12 stycznia br. odbył się pierwszy Dzień Integracji NGO w Skawinie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Skawina. Była to dobra okazja, aby rozpocząć kolejny rok i wprowadzić organizacje w nowy schemat działania Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy UMiG w Skawinie.

Spotkanie otworzyła Sylwia Wrona - pracownik Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, następnie Burmistrz Norbert Rzepisko oraz Drugi Zastępca Burmistrza Tomasz Ożóg, podziękowali organizacjom za to, w jaki sposób swoją działalnością zmieniają krajobraz Gminy Skawina na lepsze.

Kolejnym punktem wieczoru było przedstawienia organizacjom podziału realizowanych działań w ramach COP na dwóch oferentów - Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA. Integrację zgromadzonych osób poprowadziła Joanna Czarnik - konsultant Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Po wielu rozmowach, jakie odbyli ze sobą obecni goście, był także czas na ogłoszenia, w trakcie których organizacje mogły zaprezentować swoje działania.

Nasze stowarzyszenie reprezentowały prezes Krystyna Droździewicz i wiceprezes Małgorzata Kopeć.

  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM
29.03.2019

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza Członków SSPM na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza 7 w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 12 kwietnia 2019r.:

1.    Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3.  Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4.    Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5.    Zatwierdzenie porządku obrad.
6.    Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 6 kwietnia  2018r.
7.    Przedstawienie sprawozdań:
a)    Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2018;
b)    Sprawozdania finansowe za rok 2018;
c)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d)    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

8.    Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2019r.
9.    Przedstawienie Planu finansowego na 2019r.
10.  Przyjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018;
b)    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018;
c)    Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d)    Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2019r..;
e)    Przyjęcie Planu finansowego na 2019r.;
11.  Wolne wnioski.
12.  Sprawy bieżące.
13.  Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


  Z cyklu "Zaprosili nas" VI Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny
29.03.2019

22 lutego 2019 r. odbył się w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie VI Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Krakowskiego.

W występach konkursowych zaprezentowało się 32 uczniów recytując wiersze i śpiewając piosenki po rosyjsku, niemiecku i angielsku. Zdaniem publiczności i jurorów poziom tegorocznych występów był bardzo wysoki, zarówno pod względem artystycznym jak i językowym. Wykonawcy wykazali się dużymi umiejętnościami językowymi, zdolnościami aktorskimi, perfekcyjnym przygotowaniem prezentowanych utworów oraz oryginalnością interpretacji artystycznej. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast podczas Przeglądu reprezentowała prezes Krystyna Droździewicz, SSPM było również sponsorem nagród dla laureatów.

[ podstrona 4 z 134   początek ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website