Aktualności
  Odszedł Franciszek Mirocha
5.07.2019

Z największym żalem informujemy, że 5 lipca 2019r. odszedł od nas Franciszek Mirocha. Członek Zarządów Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w latach 1997-2001, 2001 - 2005, 2005-2009, niezapomniany kolega, dobry, ciepły, serdeczny CZŁOWIEK, zaangażowany w partnerstwo miast. Honorowy Członek SSPM. Bez Franciszka nasze stowarzyszenie już nigdy nie będzie takie samo. 

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 8 lipca br. o godz. 12.30 w Kościele Parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarz Parafialny w Skawinie.

 Cześć JEGO pamięci!
Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.
Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast  Wizyta w Turčianskich Teplicach na 20 lecie współpracy!
27.06.2019

W dniach 14-16 czerwca delegacja ze Skawiny uczestniczyła w obchodach Dni Miasta Turčianske Teplice połączonych z uroczystością 20.lecia podpisania umowy partnerskiej między naszymi miastami.

Na czele delegacji stanął Burmistrz Miasta i Gmina Skawina Norbert Rzepisko, towarzyszyli mu radni Rady Miejskiej Antoni Sapała i Mirosław Śliwa oraz przedstawicielki Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast - Krystyna Droździewicz prezes i Małgorzata Kopeć wiceprezes. O bezpieczną podróż zadbał kierowca UMiG Zdzisław Żak.

Pobyt w Turčianskich Teplicach rozpoczęła uroczystość, która miała miejsce w sali obrad Urzędu Miasta. Burmistrz Igor Hus w okolicznościowym przemówieniu przywołał dwadzieścia lat współpracy różnych środowisk obu miast, podobną treść miało przemówienie Burmistrza Norberta Rzepisko, który mocno zaakcentował wspólny dorobek, poczynając od wymiany młodzieży i dorosłych, poprzez wymianę kulturalną, kończąc na corocznej rywalizacji drużyn strażackich, i wręczył Burmistrzowi Igorowi Husowi pamiątkową paterę. Uroczystość zakończył wpis do księgi pamiątkowej obu włodarzy miast.

W tym czasie w Parku Miejskim rozpoczęły się obchody Dni Miasta, jednym z elementów obchodów, na trwale wpisanym w historię Turcianskich Teplic, jest wręczanie pamiątkowych statuetek zasłużonym obywatelom miasta. W tym roku zaszczyt odebrania takiej właśnie statuetki przypadł również Burmistrzowi Skawiny Norbertowi Rzepisko.


Program wizyty obejmował również uroczystą kolację, podczas której delegacja ze Skawiny miała możliwość spotkania z Panem Burmistrzem Jozefem Turčanym, który w 1999 roku podpisał umowę partnerską z władzami Skawiny. W spotkaniu uczestniczyli również goście z innych miast partnerskich TT - Holešova i Haviřova Czechach oraz Arandjelovač w Serbii.

Ponadto delegacja brała udział w obchodach Dnia Miasta, zwiedziła Dolinę Gaderską, uczestniczyła we mszy świętej. Chwile spędzone w gościnnym mieście partnerskim Skawiny, były nie tylko okazją do wspomnień i podsumowań dwudziestu lat współpracy, ale również okazją do spotkań z osobami, które po słowackiej stronie tworzyły historię partnerstwa miast, osób, które śmiało możemy nazwać naszymi przyjaciółmi.

Przypomnijmy:
Pierwsze kontakty zostały nawiązane na kanwie prywatnych spotkań ówczesnego burmistrza Skawiny Stanisława Paca z burmistrzem Turcianskich Teplic Jozefem Turčanym Wstępne porozumienie podpisano podczas wizyty słowackiej delegacji w Skawinie we wrześniu 1999r. na dożynkach powiatowych. Uchwałę o partnerstwie miast skawińscy radni podjęli na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 października 1999 r. W dniu 12 listopada tego samego roku w Turčianskich Teplicach w sali dworu "Divaky" podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, Skawina zyskała nowego słowackiego przyjaciela. Wtedy to została podpisana przez ówczesnego burmistrza Skawiny Stanisława Paca, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie Marka Ptaka i burmistrza Turčianskich Teplic Jozefa Turčianego umowa partnerska między Skawiną i TT.

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ

Relacja filmowa
- wywiad z Burmistrzem Igorem Husem i uroczystości przyznania statuetek zasłużonym obywatelom TUTAJ


  Walne Zebranie Członków SSPM
27.05.2019

12 kwietnia 2019r. w Sali Pałacyku "Sokół" w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, prowadzone przez Panią Annę Wąsowicz.

W trakcie zebrania Pani Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM w przygotowanej prezentacji multimedialnej zaprezentowała sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu SSPM za rok 2018, natomiast Pani Krystyna Droździewicz Prezes SSPM zaprezentowała sprawozdanie finansowe za rok 2018, które zostały przyjęte przez Walne Zebranie jednogłośnie.

Następnie Pani Prezes przedstawiła plan pracy i finansowy na rok 2019, które również zostały uchwalone jednogłośnie. W dalszej części zebrania Pan Arkadiusz Wrzoszczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Pan Sergiusz Romański Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego poinformował o braku wniosków do Sądu Koleżeńskiego w roku sprawozdawczym.

Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie Zarządowi absolutorium. W Walnym Zebraniu uczestniczyły 34 osoby.

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ

[ podstrona 4 z 136   początek ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website