Aktualności
  Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSTM
21.03.2016

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 roku (piątek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku "Sokół" przy ul. Mickiewicza 7 w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 8 kwietnia 2016:

1.    Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4.    Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5.    Zatwierdzenie porządku obrad.
6.    Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 16 kwietnia 2015r.
7.    Przedstawienie sprawozdań:
a)    Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2015;
b)    Sprawozdania finansowe za rok 2015;
c)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d)    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

8.    Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2016r.
9.    Przedstawienie Planu finansowego na 2016r.
10.    Przyjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2015;
b)    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015;
c)    Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d)    Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2016r.;
e)    Przyjęcie Planu finansowego na 2016r;
f)    Podjęcie uchwały w sprawie poprawek do statutu SSPM.
11.    Wolne wnioski.
12.    Sprawy bieżące.
13.    Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


W imieniu Zarządu SSPM

Krystyna Droździewicz
Prezes SSPM

  Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
5.03.2016

Dyrekcja i Nauczyciele Języków Obcych Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie już po raz trzeci zorganizowała  Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd  Artystyczny Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. Miło nam poinformować, że Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast wspierało finansowo projekt oraz zostało zaproszone do prac w Jury

Zarząd SSPM reprezentowała  prezes SSPM Krystyna Droździewicz, a  wśród wielu zaproszonych gości obecny był członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krakowie Arkadiusz Wrzoszczyk - również członek Zarządu SSPM.

W trakcie imprezy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze Skawiny, Skały, Krzeszowic,  Czernichowa rywalizowali w dwóch kategoriach - piosenka obcojęzyczna oraz recytacja wiersza w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Dyrektor ZSTE Anna Stec (członek SSPM) na ręce obecnej Krystyny Droździewicz przekazała podziękowania dla Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast za pracę w jury konkursowym oraz sponsorowanie nagród dla laureatów przeglądu.

 


  Podręczniki dla Kresowiaków
5.03.2016

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast przyłączyło się do zbiórki publicznej ogłoszonej  przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie.

We współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" zbieraliśmy podręczniki oraz kompendia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, w szczególności do języka polskiego i historii, poradniki i przewodniki metodyczne dla nauczycieli do wszystkich etapów edukacyjnych, lektury, literaturę piękną polską i w języku polskim, książki dla dzieci, podręczniki  do wszystkich etapów edukacyjnych dla uczniów, nowe materiały  piśmiennicze (kredki, zeszyty, bloki rysunkowe, pisaki).

Do siedziby Biblioteki Pedagogicznej  w Skawinie   i siedziby Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast ul. Żwirki i Wigury 23/15 dostarczono 2525 vol. książek i materiały piśmiennicze, które zostały przekazane Stowarzyszeniu "Kresy", a  za jego pośrednictwem trafią do Polaków mieszkających na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie.

Do naszej akcji włączyli się członkowie SSPM, osoby prywatne, instytucje, szkoły, przedszkola i stowarzyszenia.


Wszystkim ofiarodawcom z serca dziękujemy![ podstrona 34 z 117   początek ... | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ... koniec ]

Napisz do nas logowanie
Copyright © 2005 SSPM. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony Website